İndir

Soruları:

Adı ve Soyadı:…………………………….. ………………………………. 05.01.20101. SINIF DOĞAL SAYILAR ETKİNLİĞİ1)Doğal Sayılar: Sıfırdan başlayıp sonsuza kadar devam eden sayılara DOĞAL SAYILAR denir.En küçük doğal sayı, sıfırdır.2)Sayma Sayıları: 1’den başlayıp sonsuza kadar süren sayılara da SAYMA SAYILARI denir.En küçük sayma sayısı, 1’dir.3)Bir Basamaklı Doğal Sayılar: Bir basamaklı doğal sayıların diğer adı, rakamlardır. 0,1,2,3,4,5,6,7,8 ve 9’a kadar olan sayılara bir basamaklı doğal sayılar ya da rakamlar denir.Tüm sayılar bu rakamlarla yazılır.4)İki Basamaklı Doğal Sayılar: 10’dan başlayıp 99’a kadar devam eden doğal sayılara, iki basamaklı doğal sayılar denir.En küçük iki basamaklı doğal sayı 10’dur. En büyük iki basamaklı doğal sayı ise 99’dur.1)Aşağıdakilerden hangisi en küçük doğal sayıdır?

A)1 B)0 C)102)Aşağıdakilerden hangisi en küçük sayma sayısıdır?

A)1 B)0 C)103)Aşağıdakilerden hangisi sayma sayısı olamaz?

A)1 B)0 C)104)Aşağıdakilerden hangisi en büyük iki basamaklı doğal sayıdır?

A)10 B)100 C)995)En küçük iki basamaklı doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A)0 B)10 B)16)Aşağıdakilerden hangisi rakam değildir?

A)10 B)9 C)0