T.C. ANKARA VALİLİĞİ ÖZEL SAMANYOLU LİSESİ
LİSE 2 BİYOLOJİ DERSİ I.DÖNEM I.YAZILI
Ders Öğretmenleri: Bülent IŞIK Özgür AYYILDIZ Hikmet TOZKOPARAN
GRUP A
A.Aşağıdaki sorulardaki boşlukları uygun şekilde tamamlayınız.
( her soru 3 puandır)
1. Mukus salgılayan tek hücreli salgı bezine ...................... hücresi denir.
( GOBLET )
2. Kıkırdak doku hücrelerine ............................ denir.( KONDROSİT )
3. Engin memelilerde kaburga uçlarında, soluk borusunda, burunda ve eklem başlarında ........................... kıkırdak bulunur. ( HİYALİN )
4. Kemiklerin dışında …........................ denen kemik zarı bulunur.
( PERİOST )
5…. ...................... mor ötesi ışınlar emerek vücudu güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korur?( MELANİN )
6.Dokuları inceleyen bilim dalına……….…………. denir ( HİSTOLOJİ)
7.Mantar dokuda gaz alışverişini sağlayan yapıya …………….. denir.
( LENTİSEL )
8..……………… hücreleri kısa ve kübik hücreler olup fındık kabuğunda ve şeftali ,kiraz gibi meyvelerin çekirdeklerinde bulunur. ( TAŞ )
9.Kanın pıhtılaşmasından sonra ,hücrelerinden ayrılmış ,açık sarı renkli sıvı kısma…………. denir. (SERUM )
10……….……………en büyük akyuvarlardır ve 100 kadar bakteriyi yutabilen makrofajlara dönüşebilir. ( MONOSİT )
B.Aşağıdaki soruları altında verilen boşluklara cevaplandırınız.
( Her soru 10 puandır)
1)Yaprağın enine kesitini çizerek kısımlarını gösteriniz?
2)Kan gruplarının özelliklerini tablo çizerek açıklayınız?
3)Bitkilerde bulunan Temel doku hücrelerinin çeşitlerini yazarak kısaca açıklayınız?
4)Hayvansal Doku Çeşitlerini sınıflandırınız.
5)Aşağıdaki terimleri kısaca açıklayınız. a-Stoma : b-Kollenkima : c-Kalburlu borular : d-Melanin : e-Goblet :
C. Aşağıda verilen test sorularının doğru cevaplarını üzerine işaretleyiniz. (Her net 2 puandır)
1. Aşağıda iletim dokuya ait bazı özellikler verilmiştir.Bu özelliklerden hangileri soymuk dokuya aittir?
a-organik molekülleri taşıması
b-madde taşımada aktif taşımanın etkili olması
c-ara çeperleri tam olarak erimiş hücrelerden oluşması
d-taşımanın çift yönlü olması
e-Hücrelerinin canlı olması
A)Yalnız a B)Yalnız c C) a ve b D) a ve d E) a,b,d ve e
2. Aşağıda bazı bitki dokularına ait fonksiyonlar verilmiştir: -Fotosentez yapar. -Hücreler arası boşlukları bulunur. -Hücreleri farklılaşarak tüy ve stomaları oluşur. -Yaprakla çevresi arasında gaz alışverişi ve terlemeyi sağlar. -Hücresiz,cansız ve su kaybını önler. Aşağıdaki verilenlerden hangisi bu fonksiyonlarla ilgili değildir.
A ) İletim doku B) Palizat Parenkiması C) Sünger Parenkiması D) Epidermis E) Kutikula
3.Yaprağın enine kesiti alındığında aşağıdaki yapılardan hangisine rastlanmaz? A) Epidermis B) Stoma C) Lentisel D) Odun borusu E) Şoem
4.Kerevizin yaprak sapındaki gibi ,uzun sert iplikleri oluşturan doku aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kambiyum B) Parenkima C) Kollenkima D) Sklerenkima E) Ksilem
5. Aşağıdaki bitkiye ait yapılardan hangisi cansızdır?
A) Soymuk boruları B) Kollenkima C) Kambiyum D) Odun boruları E) Mezofil hücreleri
6. Aşağıdakilerden hangisi yağ dokusunun özelliklerinden birisi değildir?
A) Vücut ısısının kaybını önler B) Organlara esneklik ve dayanıklılık sağlar C) Yedek besin deposu görevi yapar D) Bol miktarda kılcal damar bulundurur E) Organların kayganlığını sağlar
7. Doku ve hücreleri eşleştirilen ikiliden hangisi yanlıştır?
A) Kondrosit – Kemik B) Trombosit – Kan doku C) Nöron – sinir D) Eritrosit – Kan doku E) Lökosit – Kan doku
8. Bağ dokusunun heparin, histamin gibi maddeler salgılayan hücresi aşağıdakilerden hangisidir.
A) Kondrosit B) Mast C) Makrofaj D) Fibroblast E) Lökosit
9.Aşağıdakilerden hangisi kemik dokusuna aittir.
A) Eritrosit B) Mast C) Osteosit D) Fibroblast E) Oosit
10.İnsan vücudunun makrofaj savunma sisteminde yer alan ve vücudun en büyük beyaz kan hücresi aşağıdakilerden hangisidir? A) Nötrofil B) Lenfosit C) Monosit D) Eozinofil E) Bazofil
ALINTI