1- Aşağıda verilen göllerin oluşum şekillerini yazınız: (10 P)
Tuz Gölü:Nemrut Gölü:
B.Çekmece Gölü:Salda Gölü:
Bafa (Çamiçi) Gölü:Eymir Gölü:
Tortum Gölü:Sera Gölü:
Manyas Gölü:Van Gölü:
2- Türkiye’de sıcak su kaynaklarının yaygın olmasının sebebini açıklayıp bunlara beş örnek yazınız.(15 P)
3- Türkiye’de yükselti ve dağ sıralarının uzanışı iklimi nasıl etkiler? Açıklayınız. (10 P)
4- Türkiye’de görülen yerel rüzgarları şekil üzerinde gösteriniz. (10 P)
5- Türkiye’de Ocak ayında en sıcak yerler
Temmuz ayında en sıcak yerler
Yıllık ortalamada en soğuk yerler
Yıllık ortalamada en sıcak yerler
Nerelerdir? Yazınız. (20 P)
6- Aşağıda verilen yağış tipleri Türkiye’de en çok nerelerde ve hangi mevsimde görülür? Yazınız.(15 P)
Oroğrafik Yağış
Konveksiyonel Yağış
Cephesel Yağış
7- Türkiye yıllık ortalama yağış dağılışına göre en az ve en çok yağış alan yerleri yazınız.(10 P)
8- Türkiye’de don olayını bölgelere göre açıklayınız. (10 P)