1) 120 cm uzunluğunda iki ucu da açık olan borunun bir ucuna He gazı diğer ucuna CH4 gazı konularak uçlar kapatılıyor. Gaz
molekülleri karşılaşıncaya kadar He molekülleri kaç cm yol almıştır? (H:1, He:4, C:12)

2) 2 atm basınç -23 oC’ta 5 L hacim kaplayan bir mktar ideal davranışlı gaz 1,5 atm basınç ve 27 oC’ta kaç litre hacim kaplar?
3) 8 gram O2 gazı 5,6 L hacimli kapta 273 oC’ta kaç cm Hg basınç yapar? (O:16)

4) 4’er gram He, H2 ve CH4 gazlarından oluşan karışım bulundukları kaba 650 mm Hg basınç yapmaktadır. Her bir gazın kısmi basıncı
kaç mm Hg dir? (H:1, He:4, C:12)
PDF created with pdfFactory trial version FinePrint Software

5) Eşit sıcaklıktaki X ve Y gazlarını içeren kaplar arasındaki musluk açıldığında son basınç kaç atm olur?
3 atm
4 atm
X (g)
Y (g)
4 V


6) 3 atm basınç 27 oC ta N2 gazı öz kütlesinin 2,5 atm basınç -23 oC taki O2 gazı öz kütlesine oranı kaçtır? (N:14 ve O:16)


7) Kimyasal denklemlerde değişmeyen özellikler nelerdir? 6 tanesini yazınız?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
8) Aşağıdaki denklemleri en küçük tam sayılarla denkleştiriniz?
a) O2
H3PO4 2
Na2CO3 2SO3
CO2 2
+ Fe(OH)
+ H+ SO
C4H8OH +CO2 + H2O
b)Fe3(PO4)2 + H2O
c) Na2SO3+ CO2 + H2O
d) CS2 + O2


9) 3 CaCO3 + 2 H3PO3
Ca3(PO3)2 + 3 CO2 + 3 H2O
60 g. 32,8 g 55,6 g. ? g. 10,8 g.
Yukarıdaki denklemde yer alan maddelerin tepkimeye giren ya da oluşan madde miktarları gram cinsinden altlarına yazılmıştır.
Tepkimede kaç gram CO2 oluşmuştur?


Başarılar Dileriz