Go Back   Yazılı Soruları-Soru Bankaları-Yaprak Test-2009-2010 Yazılı Sınav Soruları ve Cevapları > Genel Lise, Anadolu Lisesi , Anadolu Öğretmen Lisesi Yazılı ve Sınav Soruları > Türk Dili ve Edebiyat Dersi Yazılı ve Sınav Soruları > 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyat Dersi Yazılı ve Sınav Soruları

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyat Dersi Yazılı ve Sınav Soruları 10. Sınıf Derslerinden Türk Dili Ve Edebiyatı Dersine Ait Yazılı Sorularını Bu Kısımdan Ulaşabilirsiniz. Lise 2’de İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Ve İslamiyet Etkisindeki Türk Edebiyatı Konuları Ağırlıklı Olan Bu Dersin, 1. Dönemin Ve 2. Dönemin Yazılıları Ayrı Konularda Açılmış Olmak Üzere Okula Yardımcı Olacak Şekilde Hazırlanmıştır. Sınava Girmeden Önce Bu Yazılıları Çözmeniz Ezberlediğiniz Konuları Zihninizde Kalıcı Hale Gelmesini Sağlayacak, Yazılıya Daha Hazır Bir Şekilde Girmiş Olacaksınız.

10.Sınıf Türk Edebiyatı Sorumluluk ve Ortalama Yükseltme Sınavı Çalışma Soruları

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyat Dersi Yazılı ve Sınav Soruları
10.Sınıf Türk Edebiyatı Sorumluluk ve Ortalama Yükseltme Sınavı Çalışma Soruları Konusunu Görüntülemektesiniz.->1) Kutadgu Bilig ile Atebetü’l Hakayık’ı 5 madde ile karşılaştırınız. (20 p.) 2) Göktürkler, Uygurlar ve Karahanlılar’da dini inanış ; kültürü, edebiyatı ve dili nasıl etkilemiştir? Açıklayınız.(15 p.) 3) Orhun ...

Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack LinkBack Seçenekler Stil
Alt 06-25-2010, 11:37 PM   #1 (permalink)
Kullanıcı Adı
Administrator
Standart 10.Sınıf Türk Edebiyatı Sorumluluk ve Ortalama Yükseltme Sınavı Çalışma Soruları

1) Kutadgu Bilig ile Atebetü’l Hakayık’ı 5 madde ile karşılaştırınız. (20 p.)

2) Göktürkler, Uygurlar ve Karahanlılar’da dini inanış ; kültürü, edebiyatı ve dili nasıl etkilemiştir? Açıklayınız.(15 p.)

3) Orhun Yazıtları’ndan olan “ Kül Tigin Abidesi ” hakkında bilgi veriniz. (15 p.)


4) Uygur destanlarından olan Göç Destanı hakkında bilgi veriniz. (15 p.)


5) İnsanlar neden yapma destan oluşturma ihtiyacı hissetmişlerdir? (15 p.)


6) Bu şiir anlamına göre hangi şiir türüne girer ,niçin? (10 p.)

Begler atın argurup ( Beyler atlarını yordular
Kadgu anı torgurup Kaygı ve keder onları zayıflattı
Mengzi yüzi sargarup Bet ve benizleri öyle sarardı ki
Kürküm angar türtülür Yüzlerine safran sürülmüş sanırsınız)


7) Dörtlüğün ses benzerliklerini bulup kafiye şemasını gösteriniz. (10 p.)

Kara çadır is mi tutar?
Mardin tüfek pas mı tutar?
Ağlayanım anam bacım?
Elin oğlu yas mı tutar?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Türk edebiyatında ilk siyasetname olarak kabul edilen eseri ve bu eserin yazarını yazınız. (5 p )

2. “Divan-ı Lugatit Türk’ün yazılış amacını nedir?
( 5 p )

3. Dini tasavvufi Türk edebiyatının ilk temsilcisini ve eserini yazınız.(5 p)


İkilikten usandım
Aşk donuna donandım
Derdin hanuna kandum
Dermanım, yağma olsun (Y. EMRE)
4. Yukarıdaki dörtlüğü şekil yönünden inceleyiniz. (10 p)

5. Yukarıdaki dörtlükten hareketle Yunus’un şiir dili hakkında bilgi veriniz. ( 10 p )

6. Yunus’un aşk anlayışını açıklayınız. (10 p)


“Acep bu derdümün dermanı yok mı
Ya bu sabr itmegün oranı yok mı”

7. Yukarıdaki beyitte geçen edebi sanatları açıklayınız. (10 p)


8. Dede Korkut Hikayeleri’nin dil ve anlatım özellikleri hakkında bilgi veriniz. (10 p)

9. Dede Korkut hikayelerindeki kadın tipinin özelliklerini yazınız. (10 p)

10. Dede Korkut Hikayeleri’nin edebiyatımız açısından önemini yazınız. (10 p)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bize nisbet mi sultanım
Adularla salınursın
Yusuf misli misin canım misli :kadar, adu:düşman,rakip
Sevildikçe anılırsın nisbet:kıskandırma

Gevheri geçti serinden
Cefa gördü dilberinden
Bu güzellik defterinden
Sen de bir gün silinirsin GEVHERİ

S.1.)a) Yukarıda verilen şiirin nazım şeklini (ölçü,uyak ve redif,nazım birimi)üzerinde inceleyiniz.(10)
b) Şekil özellikleri ve temasına göre hangi nazım şeklidir? Bilgi veriniz(10)
b)Verilen dizelerdeki söz sanatlarını karşıdaki boşluklara yazınız.(10)
Garip turna bizi senden sorana ………………………………………………………………………………………….
Şimdi bir yavruya kuldur diyesin …………………………………………………………………………………………
Yusuf misali misin canım ………………………………………………………………………………………..
Şol akan yaşlar seldir diyesin …………………………………………………………………………………………….

S.2.) Aşağıda verilen cümlelerdeki noktalı yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.(15)
“ Aralarında anlam ilgisi bulunmadan bir sözcüğün başka bir sözcük yerine kullanılmasına……………… denir.”
“Anlamı güçlendirmek amacıyla düşünceyi soru yoluyla ifade etme sanatına …………………………. denir.
“Terkib-i bentte, bentleri birbirine bağlayan beyitlere ……………………………dir.
“Divan ve halk şiirinde kalıplaşmış sözlere……………………….denir.”
“Aşık tarzı Türk şiiri belli bir …………………………. dile getirilirler.”
S.3.) Bir gazelden alınan aşağıdaki beyitlerin “nazım biçimi” özelliklerini yazınız(10p)

Açıl bağun gül ü nesrîni ol ruhsârı görsünler (Açıl, bağın gülü ve yaban gülünü görsünler)
Salın serv ü sanevber şîve-i reftârı görsünler (Salın, servi ve fıstık çamının yürüyüş edasını görsünler)

Kapunda hasıl itdi bu devâsız derdi hep gönlüm (Kapında kazandı bu devasız derdi hep gönlüm)
Ne derde müptelâ oldı dil-i bîmârı görsünler (Ne derde tutuldu bu çaresiz gönlü görsünler)

Birim değeri : ......................... Ölçü : .............................. Birim sayısı:………………………………


Uyak düzeni :………………… Uyakları ve Redifleri:………………… Teması:……………………………………..

S.4.) “Genel olarak aşık edebiyatı hakkında bilgi vererek beş özelliğini yazınız.(20)
S.5.)Aşık edebiyatı nazım türlerinin adların yazınız.(10)
Nazım biçimleri……………………………………………………………………………………………………..

S.6.) Geçmişten günümüze yetişen saz sairlerimizin adlarını yazınız.(15)
Yazınız elçinizdir; onun düzen ve temizliğine özen gösteriniz
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S1-Roman ve hikâye edebiyatımıza girmeden önce insanlar bu ihtiyaçlarını hangi türlerle giderirlerdi?(10)


S-2-Halk şairi ve kalem şairi kavramlarını açıklayınız.(10)


S-3 Aşağıda birbirleriyle ilişkili olan sözcükleri eşleştiriniz.(10)
Mani Kavuştak
Türkü Sagu
Ağıt Deyiş
S-4 Aşağıdaki dizelerde hangi söz sanatları vardır?(10)
Bülbül güle kul olduğu zamandır …………………………
Güzel sevmek sarp bir kale …………………………
Acep Mevlam güldürür mü ağları …………………………
Kul Mustafa gözden saçar jaleler …………………………
Bülbül figan eder güle …………………………

S-5 Aşağıda verilen aşık tarzı şiirlerin türlerini noktalı yerlere yazınız.(10)

……………………. ……………………..
Şu karşıki yüce dağlar, Benden selam olsun Bolu Bey’ine,
Kar tutar bellerin senin. Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır.
Yazın kışın belli olmaz, Ok gıcırtısından kalkan sesinden
Sert eser yellerin senin Dağlar seda verip seslenmelidir.
Bayburtlu Celali Köroğlu
S-6 Aşağıdaki dörtlüğü şekil bakımından inceleyiniz.(10)

Yine geldi evvel bahar günleri Kul Mustafa gözden saçar jaleler,
Yüce dağlar yol olduğu zamandır. Arar Bulamaz derdine çareler
Yavru ben Hak’a niyaz ettiğim, Açılmış gonca güller laleler,
Bülbül güle kul olduğu zamandır. Yeryüzünün al olduğu zamandır.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aşağıdaki soruyu doğru (D)-Yanlış (Y) şeklinde
işaretleyiniz.(Her cevap 3 puandır)
S.1 (….)“Savaşta aslanlarımız düşmanlarla kahramanca çarpışıyorlardı.”cümlesinde altı çizili kelimede açık istiâre vardır.
S.2(….) Klasik Türk Edebiyatında bütün şairler tarafından ortak olarak kullanılan kalıplaşmış sanatlı sözlere manzum denir.
S.3 (….) Halk hikâyeleri daha çok trajedi, meddah hikâyeleri ise
komedi yanı ağır basan anlatımlardır.
S.4 (….) Cönkler, halk şairlerinin şiirlerini topladığı eserlerdir.
S.5 (….) Fuzûlî 15. yüzyıl, lirik, divan şairidir.

Aşağıdaki soruları boşlukları doldurarak cevaplayınız. (Her cevap 2 puan)
S.6 Söz arasında herkesçe bilinen bir olayı hatırlatma sanatına………………denir.
S.7 Mantıku’t-Tayr’ı…………………yazmıştır.
S.8 14. yüzyıl öğretici metinleri anlatım biçimleri bakımından……………ve …………..olmak üzere ikiye ayrılır.
S.9 Bir tek kişinin seyirci önünde bir olayı hikâyeyi hareket ve taklitlerle canlandırmasına…………........denir
S.10 Terkibibentte, bentleri birbirine bağlayan beyitlere ……………beyti denir.
S.11 Türklerin Divan Edebiyatına kazandırdığı nazım biçimi …………dır.
S.12 Yiğitlik, savaş, kahramanlık konusunu işleyen koşma türüne ……………denir.
S.13 Kasidede şairin kendini övdüğü bölüme………… denir.
S.14 Bektâşî tarikatına bağlı olan şairlerin söylediği şiirlere ………….denir.
S.15 Kavuklu, Gölge Oyunundaki……………….karşılığıdır.

Aşağıdaki soruları klasik tarzda cevaplayınız. (Her cevap 5 puan)
S.16 Meddahlarla şovmenler arasındaki benzerlikler nelerdir?


S.17 Dînî tasavvufî halk edebiyatının ürünlerini yazınız.

S.18 Hacivat’ın kişilik özelliklerini yazınız.

S.19 Geleneksel Türk Tiyatrosunun türlerini yazınız.
admin isimli Üye şuanda  online konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Sponsor Reklam
Alt 06-27-2011, 07:13 PM   #2 (permalink)
Kullanıcı Adı
Yeni Üye
Standart

Kutadgu Bilig ile Atebetü’l Hakayık’ı 5 madde ile karşılaştırınız.
yılmaz20 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 08-28-2013, 02:59 PM   #3 (permalink)
Kullanıcı Adı
Administrator
Standart

bu sorulara mutlaka çalışın sınavda benzer örnekleri karşınıza her an çıkabilir
admin isimli Üye şuanda  online konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Etiketler
10. sinif edebiyat dersi sorumluluk sinav sorulari, 10. sinif edebiyat ortalama yukseltme sorulari, 10. sinif sorumluluk sinavi sorulari, lise 2 edebiyat dersi ort yukseltme sorulari, lise 2 edebiyat dersi sorumluluk sinavi, odev indir, sorumluluk sinavi

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
9.Sınıf Geometri Sorumluluk ve Ortalama Yükseltme Sınavı Çalışma Soruları admin 9.Sınıf Geometri Dersi Yazılı ve Sınav Soruları 20 08-28-2013 05:25 PM
12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Sorumluluk ve Ortalama Yükseltme Sınavı Çalışma Soruları admin 12.Sınıf Tarih ve İnkilap Tarihi Dersi Yazılı ve Sınav Soruları 2 08-28-2013 02:35 PM
9.Sınıf Türk Edebiyatı Sorumluluk ve Ortalama Yükseltme Sınavı Çalışma Soruları admin 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyat Dersi Yazılı ve Sınav Soruları 4 08-28-2013 02:27 PM
12.Sınıf Türk Edebiyatı Sorumluluk ve Ortalama Yükseltme Sınavı Çalışma Soruları admin 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyat Dersi Yazılı ve Sınav Soruları 1 08-28-2013 02:16 PM
11.Sınıf Türk Edebiyatı Sorumluluk ve Ortalama Yükseltme Sınavı Çalışma Soruları admin 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyat Dersi Yazılı ve Sınav Soruları 1 08-28-2013 02:10 PM


Yazılı Soruları-Soru Bankası-Yaprak Test-Ders Notu-Konu Anlatımı-Proje Ödevi- Performans Görevi-Zümre Tutanakları-Yıllık Plan-Etkinlikler, Çalışma Yaprakları Tüm Zamanlar GMT +6 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 04:34 PM.


Eğitim ve Ögretim