soru sor

Yeni Konu aç

Konu: 10.Sınıf Türk Edebiyatı Sorumluluk ve Ortalama Yükseltme Sınavı Çalışma Soruları

 1. #1
  admin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Administrator

  1) Kutadgu Bilig ile Atebetü’l Hakayık’ı 5 madde ile karşılaştırınız. (20 p.)

  2) Göktürkler, Uygurlar ve Karahanlılar’da dini inanış ; kültürü, edebiyatı ve dili nasıl etkilemiştir? Açıklayınız.(15 p.)

  3) Orhun Yazıtları’ndan olan “ Kül Tigin Abidesi ” hakkında bilgi veriniz. (15 p.)


  4) Uygur destanlarından olan Göç Destanı hakkında bilgi veriniz. (15 p.)


  5) İnsanlar neden yapma destan oluşturma ihtiyacı hissetmişlerdir? (15 p.)


  6) Bu şiir anlamına göre hangi şiir türüne girer ,niçin? (10 p.)

  Begler atın argurup ( Beyler atlarını yordular
  Kadgu anı torgurup Kaygı ve keder onları zayıflattı
  Mengzi yüzi sargarup Bet ve benizleri öyle sarardı ki
  Kürküm angar türtülür Yüzlerine safran sürülmüş sanırsınız)


  7) Dörtlüğün ses benzerliklerini bulup kafiye şemasını gösteriniz. (10 p.)

  Kara çadır is mi tutar?
  Mardin tüfek pas mı tutar?
  Ağlayanım anam bacım?
  Elin oğlu yas mı tutar?

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Türk edebiyatında ilk siyasetname olarak kabul edilen eseri ve bu eserin yazarını yazınız. (5 p )

  2. “Divan-ı Lugatit Türk’ün yazılış amacını nedir?
  ( 5 p )

  3. Dini tasavvufi Türk edebiyatının ilk temsilcisini ve eserini yazınız.(5 p)


  İkilikten usandım
  Aşk donuna donandım
  Derdin hanuna kandum
  Dermanım, yağma olsun (Y. EMRE)
  4. Yukarıdaki dörtlüğü şekil yönünden inceleyiniz. (10 p)

  5. Yukarıdaki dörtlükten hareketle Yunus’un şiir dili hakkında bilgi veriniz. ( 10 p )

  6. Yunus’un aşk anlayışını açıklayınız. (10 p)


  “Acep bu derdümün dermanı yok mı
  Ya bu sabr itmegün oranı yok mı”

  7. Yukarıdaki beyitte geçen edebi sanatları açıklayınız. (10 p)


  8. Dede Korkut Hikayeleri’nin dil ve anlatım özellikleri hakkında bilgi veriniz. (10 p)

  9. Dede Korkut hikayelerindeki kadın tipinin özelliklerini yazınız. (10 p)

  10. Dede Korkut Hikayeleri’nin edebiyatımız açısından önemini yazınız. (10 p)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Bize nisbet mi sultanım
  Adularla salınursın
  Yusuf misli misin canım misli :kadar, adu:düşman,rakip
  Sevildikçe anılırsın nisbet:kıskandırma

  Gevheri geçti serinden
  Cefa gördü dilberinden
  Bu güzellik defterinden
  Sen de bir gün silinirsin GEVHERİ

  S.1.)a) Yukarıda verilen şiirin nazım şeklini (ölçü,uyak ve redif,nazım birimi)üzerinde inceleyiniz.(10)
  b) Şekil özellikleri ve temasına göre hangi nazım şeklidir? Bilgi veriniz(10)
  b)Verilen dizelerdeki söz sanatlarını karşıdaki boşluklara yazınız.(10)
  Garip turna bizi senden sorana ………………………………………………………………………………………….
  Şimdi bir yavruya kuldur diyesin …………………………………………………………………………………………
  Yusuf misali misin canım ………………………………………………………………………………………..
  Şol akan yaşlar seldir diyesin …………………………………………………………………………………………….

  S.2.) Aşağıda verilen cümlelerdeki noktalı yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.(15)
  “ Aralarında anlam ilgisi bulunmadan bir sözcüğün başka bir sözcük yerine kullanılmasına……………… denir.”
  “Anlamı güçlendirmek amacıyla düşünceyi soru yoluyla ifade etme sanatına …………………………. denir.
  “Terkib-i bentte, bentleri birbirine bağlayan beyitlere ……………………………dir.
  “Divan ve halk şiirinde kalıplaşmış sözlere……………………….denir.”
  “Aşık tarzı Türk şiiri belli bir …………………………. dile getirilirler.”
  S.3.) Bir gazelden alınan aşağıdaki beyitlerin “nazım biçimi” özelliklerini yazınız(10p)

  Açıl bağun gül ü nesrîni ol ruhsârı görsünler (Açıl, bağın gülü ve yaban gülünü görsünler)
  Salın serv ü sanevber şîve-i reftârı görsünler (Salın, servi ve fıstık çamının yürüyüş edasını görsünler)

  Kapunda hasıl itdi bu devâsız derdi hep gönlüm (Kapında kazandı bu devasız derdi hep gönlüm)
  Ne derde müptelâ oldı dil-i bîmârı görsünler (Ne derde tutuldu bu çaresiz gönlü görsünler)

  Birim değeri : ......................... Ölçü : .............................. Birim sayısı:………………………………

  Uyak düzeni :………………… Uyakları ve Redifleri:………………… Teması:……………………………………..

  S.4.) “Genel olarak aşık edebiyatı hakkında bilgi vererek beş özelliğini yazınız.(20)
  S.5.)Aşık edebiyatı nazım türlerinin adların yazınız.(10)
  Nazım biçimleri……………………………………………………………………………………………………..

  S.6.) Geçmişten günümüze yetişen saz sairlerimizin adlarını yazınız.(15)
  Yazınız elçinizdir; onun düzen ve temizliğine özen gösteriniz
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  S1-Roman ve hikâye edebiyatımıza girmeden önce insanlar bu ihtiyaçlarını hangi türlerle giderirlerdi?(10)


  S-2-Halk şairi ve kalem şairi kavramlarını açıklayınız.(10)


  S-3 Aşağıda birbirleriyle ilişkili olan sözcükleri eşleştiriniz.(10)
  Mani Kavuştak
  Türkü Sagu
  Ağıt Deyiş
  S-4 Aşağıdaki dizelerde hangi söz sanatları vardır?(10)
  Bülbül güle kul olduğu zamandır …………………………
  Güzel sevmek sarp bir kale …………………………
  Acep Mevlam güldürür mü ağları …………………………
  Kul Mustafa gözden saçar jaleler …………………………
  Bülbül figan eder güle …………………………

  S-5 Aşağıda verilen aşık tarzı şiirlerin türlerini noktalı yerlere yazınız.(10)

  ……………………. ……………………..
  Şu karşıki yüce dağlar, Benden selam olsun Bolu Bey’ine,
  Kar tutar bellerin senin. Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır.
  Yazın kışın belli olmaz, Ok gıcırtısından kalkan sesinden
  Sert eser yellerin senin Dağlar seda verip seslenmelidir.
  Bayburtlu Celali Köroğlu
  S-6 Aşağıdaki dörtlüğü şekil bakımından inceleyiniz.(10)

  Yine geldi evvel bahar günleri Kul Mustafa gözden saçar jaleler,
  Yüce dağlar yol olduğu zamandır. Arar Bulamaz derdine çareler
  Yavru ben Hak’a niyaz ettiğim, Açılmış gonca güller laleler,
  Bülbül güle kul olduğu zamandır. Yeryüzünün al olduğu zamandır.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Aşağıdaki soruyu doğru (D)-Yanlış (Y) şeklinde
  işaretleyiniz.(Her cevap 3 puandır)
  S.1 (….)“Savaşta aslanlarımız düşmanlarla kahramanca çarpışıyorlardı.”cümlesinde altı çizili kelimede açık istiâre vardır.
  S.2(….) Klasik Türk Edebiyatında bütün şairler tarafından ortak olarak kullanılan kalıplaşmış sanatlı sözlere manzum denir.
  S.3 (….) Halk hikâyeleri daha çok trajedi, meddah hikâyeleri ise
  komedi yanı ağır basan anlatımlardır.
  S.4 (….) Cönkler, halk şairlerinin şiirlerini topladığı eserlerdir.
  S.5 (….) Fuzûlî 15. yüzyıl, lirik, divan şairidir.

  Aşağıdaki soruları boşlukları doldurarak cevaplayınız. (Her cevap 2 puan)
  S.6 Söz arasında herkesçe bilinen bir olayı hatırlatma sanatına………………denir.
  S.7 Mantıku’t-Tayr’ı…………………yazmıştır.
  S.8 14. yüzyıl öğretici metinleri anlatım biçimleri bakımından……………ve …………..olmak üzere ikiye ayrılır.
  S.9 Bir tek kişinin seyirci önünde bir olayı hikâyeyi hareket ve taklitlerle canlandırmasına…………........denir
  S.10 Terkibibentte, bentleri birbirine bağlayan beyitlere ……………beyti denir.
  S.11 Türklerin Divan Edebiyatına kazandırdığı nazım biçimi …………dır.
  S.12 Yiğitlik, savaş, kahramanlık konusunu işleyen koşma türüne ……………denir.
  S.13 Kasidede şairin kendini övdüğü bölüme………… denir.
  S.14 Bektâşî tarikatına bağlı olan şairlerin söylediği şiirlere ………….denir.
  S.15 Kavuklu, Gölge Oyunundaki……………….karşılığıdır.

  Aşağıdaki soruları klasik tarzda cevaplayınız. (Her cevap 5 puan)
  S.16 Meddahlarla şovmenler arasındaki benzerlikler nelerdir?


  S.17 Dînî tasavvufî halk edebiyatının ürünlerini yazınız.

  S.18 Hacivat’ın kişilik özelliklerini yazınız.
  S.19 Geleneksel Türk Tiyatrosunun türlerini yazınız.


  Konularımıza Anlamsız ve Saçma Yorum Yazan Üyeler YASAKLANACAKTIR...
  Bir önceki «2013 Yılı Türk Edebiyatı Dersi 10.Sınıflar 2.Dönem 3.Yazılı Sınav Soruları Belge İndir» başlıklı konumuzunda ilginizi çekeceğini düşünüyoruz.
 2. #2
  yılmaz20 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Yeni Üye

  Kutadgu Bilig ile Atebetü’l Hakayık’ı 5 madde ile karşılaştırınız.

 3. #3
  admin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Administrator

  bu sorulara mutlaka çalışın sınavda benzer örnekleri karşınıza her an çıkabilir

  Konularımıza Anlamsız ve Saçma Yorum Yazan Üyeler YASAKLANACAKTIR...

   vBulletin® ,Jelsoft Enterprises Ltd. Copyright © 2017 Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0