1)Sosyoloji nedir? Neyi konu alır?
2)Sosyolojinin ulaşmak istediği genel amaçları nelerdir?
3)Sosyolojinin özellikleri nedir?
4)Bir sosyoloğun toplumdaki görevi nedir?
5)Toplumsal olaya bir örnek vererek açıklayınız.
6)Klanların özellikleri nedir?
7)Tarım toplulukları nelerdir? Sosyolojinin bilim olduğunun göstergeleri nelerdir?
9)Sosyolojik araştırmalarda veri toplama yöntemleri nelerdir?
10)Toplumsal bir ilişkide olması gereken 3 özelliği belirtiniz.