1-)Aşağıdaki terimlerin anlamlarını yazınız.
Mantık doğrusu:
Kavram:
İçlem:
Önerme:

2-)Akıl yürütme nedir?Kaç çeşit akıl yürütme vardır..
3-)Kavramlar arası ilişkiler nelerdir?Ayrıklık ilişkisini açıklayınız.
4-)Önermelerin özelliklerini yazınız?
5-)Beş tümele göre tanım çeşitlerini yazınız?Özle ilgili eksik tanımı açıklayınız.
Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara (D) ,yanlış olanlara (Y) koyunuz.
6-) Soru ve emir cümleleri önerme değildir. (…..)
7-) İlinti, yalnız bir türe ait olan özelliklerdir. (.…)
Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
8. Doğru düşünmenin kurallarını inceleyen disipline ……………………… denir.
9-) Özne, yüklem ve bağlaçtan oluşan tek yargılı önermelere ……………………… önerme denir.
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız
10-) Aşağıdaki terimlerden hangisinin içlemi en geniştir?
A-)Varlık B-)Canlı C-)Omurgalı D-)Cansız E-)Tavşan
11-) Her kavramın ‘Neliği’ vardır.Fakat her kavramın gerçekliği yoktur.
Buna göre neliği olup gerçekliği olmayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A)Bülbül B)At C)Elma D)Serçe kuşu E)Kaf dağı
NOT: 1.soru 20 puan; 2,5,.sorular 10 puan; 3,4.sorular 15 puan; diğer sorular 5’er puandır. BAŞARILAR