soru sor

Yeni Konu aç

Konu: 1.Sınıf Sene Sonu Zümre Öğretmenler Toplantı Tutanağı

 1. #1
  admin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Administrator

  2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU
  1. SINIFLAR YILSONU ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞIDIR

  Toplantı Tarihi : 17-06-2008
  Toplantı yeri : Öğretmenler odası


  GÜNDEM

  1)Öğretim Yılının Değerlendirilmesi
  2)Yıllık, Ünite ve Günlük Planların Uygulama Sürelerinin Değerlendirilmesi
  3)200….-200… Öğretim Yılında Faydalanılacak Ders Kitapları ile Yardımcı Ders Kitapları ve Araç Gereçlerin Değerlendirilmesi
  4)Öğrenci Grafiklerinin Gözden Geçirilerek Değerlendirilmesi
  5)Öğrencilerin Okula Zamanında Gelmeleri İçin Alınan Tedbirlerin Değerlendirilmesi
  6)Yıl İçinde Kutlanan Belirli Gün ve Haftaların Değerlendirilmesi
  7)Veli Toplantılarının Verimliliğinin Değerlendirilmesi
  8)Sınıflar Arası Başarı Oranının Değerlendirilmesi
  9)Öğrenci Sağlığı ve Beslenmeleri Konusunda Alının Tedbirlerin Değerlendirilmesi
  10)Sınıf Kitaplığının Zenginleştirilmesi Konusunda Yapılan Çalışma ve Alının Sonuçların Değerlendirilmesi
  11)Güzel Okuma Yarışmalarının Değerlendirilmesi
  12)Çeşitli Sosyal Etkinliklerindeki Öğrenci Davranışlarının Değerlendirilmesi
  13)Öğrenci Aileleri İle Yapılan Piknik Gezisinin Değerlendirilmesi
  14)Seminer Çalışmalarına İştirak
  15)Dilek ve Temenniler
  16)Kapanış


  TOPLANTI TUTANAĞI


  …………………………İlköğretim Okulu 1. Sınıf öğretmenleri ……………………ve …………………“Öğretim Yılı Sonu Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı” nı yapmak üzer zümre başkanı …………………….başkanlığında toplanarak yukarıdaki gündem maddelerini aşağıda belirtildiği şekilde görüşerek karara bağlamışlardır.

  1) Bu Eğitim-Öğretim yılında en büyük sıkıntı “tümden gelim” metodunun öğrenci velilerine kavratılmasında yaşanmıştır.
  Bunun başlıca sebepleri arasında bu metodun 1968 yılından beri uygulanıyor olmasına karşın üst sınıflarda öğrencileri olan velilerin dahi bu metodu tanımamasından ve ilçemizde hiçbir okulda uygulanmıyor olmasıdır.
  Ayrıca “erken okuyan öğrenci zeki öğrencidir” ya da “erken okutan öğretmen iyi öğretmendir” yanlış inancının yaygın olması, buna karşın bu yanlışın herkes tarafından benimseniyor olması çalışmalarımızın kabul görmesinde en büyük sıkıntıyı teşkil etmiştir.
  Bugün şunu rahatlıkla ve gönül ferahlığıyla söyleyebiliriz ki …………………………İlköğretim Okulu 1. Sınıf velileri “tümden gelim” metodunun faydalarını ve öğrenciye katkılarını bunun yanısıra metodun kendisini mesleğe yeni başlamış bir öğretmen kadar öğrenmişler ve sonuçlarını aynen almışlardır.
  Bütün bu çalışmalarda okul müdürümüz …………………………ın inanılmaz desteğini her zaman yanımızda hissetmenin verdiği güven duygusu başarımızın temel kaynağı olmuştur.

  2) Yıllık ve Ünite planlarının sürelerinin çok iyi tespit edildiği gözlenmiş olup, günlük planlamalar zamanında yapılmıştır.
  Zamanında ve iyi yapılmış planlamanın öğrenci başarısındaki katkısı bir kez daha kanıtlanarak eğitimde planlamanın ne kadar gerekli olduğu gözler önüne serilmiştir.


  3) 2008-2009 öğretim yılında okutulacak ders kitaplarını kapsayan “Tebliğler Dergisi” nin henüz elimize ulaşmaması nedeniyle bu madde daha sonra görüşülmek üzere ertelenmiştir.

  4) Yıl içinde düzenli olarak yapılan öğrenci grafikleri özenle incelenerek öğrencilerin beden gelişimlerinin yaş grupları içinde uyum gösterdiği sonucuna varılmış, bedenen sağlanan bu düzenli gelişmenin hem öğrenci başarısındaki paralelliği hem de sağlıklı büyümenin neşesini sınıflarımıza taşıdığı sonucuna varılmıştır.

  5) Okula devamın öğrencinin başarısındaki önemi velilere iyi kavratıldığında başarının da nasıl yükseldiği son veli toplantısında gündem konusu olarak değerlendirilmiş, öğrenci velilerinin de bu konudaki kanaatleri pekiştirilmiştir.

  6) Yıl içinde kutlanan “Belirli Gün ve Haftalar” günü gününe kutlanarak fırsat eğitiminin en güzel örneği sergilenmiş, hatta bazı günlere, günler öncesinden öğrencilerin kendi kendilerine hazırladıkları ve sadece kendi ürünleri olan şiir, makale, monologlarla katılmak istedikleri tespit edilerek gündeme bu hazırlıkların eklenmesi yoluna gidilmiştir.
  Bu da öğrencilere bu haftalarla kazandırılmak istenen davranışların nerdeyse tümüne yakını kavratıldığı anlamındadır desek hiçte abartılı bir değerlendirme yapmış olmayız.

  7) Periyodik olarak yapılan “veli toplantıları”nda alınabilecek en yüksek verim alınmış, veliler bir aday öğretmen kadar bu sınıfın gerek müfredatı, gerek bu sınıfta kullanılacak yöntem ve teknikler konusunda teori sahibi olmuşlardır.
  Daha ileriye giderek söylemek gerekirse öğrencilerle birlikle velilerde çocukları konusunda eğitilmişlerdir demek hiçte megalomanca bir yaklaşım olmayacaktır.

  8) Okuma-yazma etkinliğinin sonuçlarının mart ayı başlarında alınacağı bilindiği ve velilere deklare edildiği halde bir çok öğrencinin ocak ayı başında bu başarıyı yakaladıkları görülmüştür, her iki sınıfta da yıl sonu itibariyle okuma-yazma öğrenemeyen çocuk kalmamıştır.
  Matematik dersinin temeli verilmiştir. Her iki sınıfın öğrencileri bugünden sonra bir ikinci sınıf öğrencisi olmaya adaydır ve matematik işlemleri ile ilgili olarak bir üst sınıfta hiçbir güçlükle karşılaşmayacağı kesindir. Bu derste yer verilen zihinsel hesaplamalar ile öğrencilere kesin karar verme becerisi geliştirilmiştir. Ancak yine de her iki sınıfın öğretmenleri olarak matematik dersinden daha çok verim alınabileceği ve öğrencilerin buna hazır oldukları fakat müfredatın üstüne çıkılmadığı ortak bir kanaat ve gerçektir.

  Öğrenci velilerinin daha fazla ödev istekleri hiçbir zaman karşılanmayarak öğrencinin yapabileceği ve öğretmenin kontrol edebileceği kadar ödev verilmesine özellikle dikkat edilmiş ve öğrencilerin görev ve sorumluluk duyguları geliştirilerek, bir iş yapma ve bir eser meydana getirmeden duydukları mutluluğu yaşamaları sağlanmıştır.
  Öğrenci devam takibi titizlikle yapılarak okula gelmenin öğrenci için bir ödev hatta en önemli ödev olduğu bilinci yerleştirilmiştir. Hiçbir öğrencinin özürsüz olarak gelmemesi sağlanmıştır.
  Şube öğretmenleri olarak kanaatimizce en yüksek düzeyde uyum içinde çalışılarak, her iki sınıf bir bütün olarak düşünülmüştür. Her şubenin öğretmeni bir diğer şubenin veliler toplantısında hazır bulunarak arkadaşlık duyguları ve mesleki bilgileri ile tek bir öğretmen gibi bir bütünlük içinde eğitim öğretim yılı tamamlanmıştır.
  Öğrenci eğitsel kolları seçimlerinde demokratik kuralların en üst düzeyde uygulanması sağlanarak öğrencilerin ilgi duydukları kollarda görev almaları sağlanmış, demokratik bir yaşamın bireyleri olmanın mutluluğu ve güveni verilmiştir.
  Ünite dosyaları ile iş dosyalarının öğrenciler tarafından düzenlenmesine özel bir özen gösterilerek, emeklerinin bir değer olduğu kavramı verilmiş, yıl sonunda da ilk yaptıkları eserler ile son yaptıkları eserleri karşılaştırmaları sağlanarak kendi gelişimlerini görmeleri ve kendilerini değerlendirmeleri sağlanmıştır. Kendilerinin sürekli bir gelişme ve değişme içinde oldukları kendilerine kanıtlanmıştır.
  Fırsat eğitiminden her sıklıkla ve her fırsatta yararlanma yoluna gidilerek öğrencilerin demokratik eğitim, şeffaflık kavramları geliştirilmeye çalışılmış hatta öğrenciler bu konularda birkaç çümle ile kendilerini ifade edebilecek yeterliliğe ulaşmışlardır.
  Öğrencilerin izlenen her davranışları ve geliştirilen her davranışları gözlem fişlerine anında işlenerek kayıt altına alınması sağlanarak kazandırılan her davranışın sürekliliği sağlanırken eğitim dışı her türlü kötü alışkanlıkları giderilmiştir.
  Okulumuzun rehberlik ve psikolojik danışmanı ile sık sık bir araya gelinerek öğrenci davranışları ve veli beklentileri üzerine fikir alış-verişleri yapılmış, çok yararlı tartışmalar ve konuşmalar sonucunda çok önemli yargılara varılmış, zaman zaman uzmanın veliler toplantısına katılması sağlanmıştır.
  Sınıflarda bulunan hiperaktif çocuklar için bireysel eğitim planları yapılmış ve destek özel eğitim ile kaynaştırma ortamında çok verimli sonuçlara varılmıştır.
  Öğrencilere okulun bilgi yuvası olduğu, buraya bilmediklerini öğrenmeye geldikleri, okuma yazma öğrenmenin bir hedef değil bir araç olduğu kavramın pekiştirilerek okulun kendi evlerindeki çalışma odaları olduğu bilinci yerleştirilmiş böyle dersliğe, sınıfa ve okula sahiplenme içgüdüleri dürtülenmiştir. Meslek seçimlerinde en önemli unsur olacak olan okulda ufukları yüksek tutulmaya çalışılmış, idealleri sürekli olarak büyük ve insanlık değerleri açısından da yüksek ideallerle desteklenmesi sağlanmıştır.
  Her türlü israfın bir insanlık ayıbı olduğu kavramı özellikle vurgulanarak, öğrencilerin kullandıkları mal ve hizmetlerden en üstün verimi almaları için en iyi kullanma tekniklerini öğrenmeleri için okul ve sınıf ortamından sürekli faydalanılmış, bu konuda örnek davranışları görülen öğrenciler önceleri sınıf ortamında, sonraları bireysel taltiflerle ama asla maddi olmayan değerlerle ödüllendirilmiştir. Bu konuda üstün başarının yakalandığı her ortamda herkes tarafından gözlenmesi mümkündür.

  9) Yıl içinde özellikle öğrenci beslenmeleri üzerinde özenle durulmuş, öğrencilerin kooperatiften yaptıkları alış-verişleri titizlikle takip edilmiştir. Burada güdülen amaç abur-cubur yemelerini önlemek ve yemek saatlerine yakın teneffüslerde iştahlarını kapatıcı alış-verişlerle karınlarını doyurmalarını engellemektir.
  Bundan başka diş fırçalama, mevsimlere ve havalara göre giyinme, terli iken su içmeme, havanın durumuna göre kaloriferlerin ısısını ayarlama ya da vantilatörleri çalıştırma konusunda öğrencilere çeşitli anlatım ve uygulamalar yaptırılmış bu şekilde onların teknolojiyi sağlıklarına göre kullanmaları sağlanmıştır. Burada en güzel davranış biçimi öğrencilerin ortak kullanım alanlarındaki sağlıklı düzenlemeleri demokratik kurallar içinde yerinde getirmeleri olmuştur.


  10) Sınıf Kitaplığının zenginleştirilmesi bir veliler toplantısının başlıca konusu olmuş ve bu toplantıda zengin bir kitaplığın öğrenci davranışlarında istendik değişikliklerin kazandırılmasındaki önemi vurgulanmış ve zengin kitaplık isteğinin velilerden gelmesi sağlanmıştır. Bundan sonra velilere kitaplıkta olması gereken kitapların listeleri gönderilerek okula hediye etmeleri yoluna gidilmiş ve birinci sınıf için uygun ve zengin içerikli bir kitaplık kazanılmıştır.

  11) Güzel okuma yarışmaları önceleri her iki sınıf öğrencileri arasında bir okuma bayramı havası içinde düşünülmüşken velilerin çocuklarının başarılarını kendi başarısı gibi görmelerini engelleyemememiz (bu tür veliler genelde toplantılara düzenli katılmayan ya da hiç katılmayan diğer ebeveynlerdir) sebebiyle sınıf içi yarışmalar şeklinde değerlendirilmiştir.
  Yıl içinde yapamadığımız ya da başaramadığımız ve de içimizde bir ukde gibi oturan bu madde için daha senenin başında velileri hazırlamaya çalışmanın bile bir yararının olmadığını görmek en çok üzüldüğümüz konu olmuştur.
  Bunda en büyük sebep ise sanıyoruz ki birinci sınıfta velilerin okuma-yazma öğrenmeyi en büyük amaç edinmeleri olmuştur. Halbuki okuma-yazma çocuğun eğitimi için amaç değil bir araçtır. Velilere kavratılması gereken ideallerin başında bu gelmelidir.

  12) Öğrenciler yıl içinde iki kez çocuk tiyatrosuna götürülmüş, burada öğrencilerin daha önceden defalarca tiyatroya gitmişçesine davranışlar göstermeleri sınıfta kazandırılan davranışları aynen sosyal yaşamlarına geçirebildikleri sonucuna varılmıştır.
  Bu sonucu gördüğümüz ilk tiyatro gösterisinden sonra kendimize olan güvenimiz ve çocuklarımıza olan inancımız bir kez daha tazelenmiş, bundan sonraki çalışmalarımız için bize daha büyük heyecan ve şevk vermiştir.

  13) Yıl sonunda öğrenci ailelerinin daha yakından tanışmalarını ve kaynaşmalarını sağlamak amacıyla bir piknik gezisi düzenlenmiş onların sınıf ortamının dışında bir arada bulunmaları sağlanmıştır.
  İzlenimlerimizde görülmüştür ki bu gezi bu amaç için oldukça geç düzenlenen bir etkinlik olmuştur. Böyle bir gezinin sene başında yapılmış olması çok daha akıllıca ve çok daha faydalı olacaktır. Bu yargının temel nedeni piknik boyunca gözlenen ve son derece memnuniyet verici yakınlaşmaların doğmasıdır.

  14) Seminer çalışmalarına düzenli katılmak ve verilen görevleri eksiksiz yapmak için üzerimize düşen vazifeden imtina edilmeyecektir. Özellikle seminer döneminde izin ve rapor kullanılmayacaktır.

  15) Dilek ve Temenniler bölümünde bu toplantıda alınan kararların yıllık çalışma raporu ile okul müdürlüğüne sunulması kararlaştırıldı.

  16) Yeni eğitim öğretim yılında görüşmek dileğiyle toplantıya son verildi.
  Aylin DOĞAN Evran AYHAN
  1-A Sınıf Öğrt. 1-B Sınıf Öğrt.

  Uygundur
  Mehmet CENK
  Okul Müdürü  Konularımıza Anlamsız ve Saçma Yorum Yazan Üyeler YASAKLANACAKTIR...
  Bir önceki «1.Sınıf Yıl Sonu Zümre Toplantı Tutanağı» başlıklı konumuzunda ilginizi çekeceğini düşünüyoruz.
 2. #2
  ozanca66 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Moderator

  Teşekkür Ederim Bilgiler İçin


   vBulletin® ,Jelsoft Enterprises Ltd. Copyright © 2017 Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0