2. Sınıf Türkçe Değerlendirme Soruları

Adı Soyadı:........................................... ........

SORULAR

1. Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir?

A. Ezgi okulu B. Kar yağıyor. C. Yazıyorum.2. Aşağıdaki cümlelerden hangisini “ açar” sözcüğüyle tamamlarsak anlamlı bir cümle olur?

A. İlkbaharda çiçekler…….. B. Her gün süt…….

C. Otomobil yoldan……..3. “ Berke tatilde hikaye okudu.” tümcesinde “hikaye” sözcüğünün yerine hangi sözcüğü koyarsak cümlenin anlamı değişmez?

A. masa B. öykü C. telefon4. “ Senin baban ne iş yapıyor? ” tümcesinde hangi sözcüğü çıkarırsak tümcenin anlamı bozulmaz?

A. baban B. yapıyor C. senin5. “ gelir – sakla – zamanı – samanı – fidanı “ sözcüklerini anlamlı bir tümce haline getirdiğimizde hangi sözcük dışarıda kalır?

A. sakla B. fidanı C. zamanı6. “ İnsan ilişkilerinde nefretin yeri yoktur.” tümcesi kaç kelimeden oluşmaktadır?

A. 3 B. 4 C. 57. “ tutsak “ sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A. özgür B. rahat C.esir8. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur?

A. saat B. kaz C. yol9. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A. yalnız B. yanlış C. tırafik10. “ kara ile siyah” arasındaki ilişki aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinde vardır?

A. soru – sual

B. ileri – geri

C. ağır – hafif

11. “ Dost kara günde belli olur. “ atasözü kaç heceden oluşmaktadır?

A. 5 B. 9 C. 11

12. Türkçe bir hecede en fazla kaç harf bulunur?

A. 2 B. 3 C.413. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin hece sayısı en fazladır?

A. Türk B. mertçe C. kitapçı14. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde dört sesli bir hece vardır?

A. Kitabın tamamı kırk sayfadır.

B. Ayşe okumayı çok sever.

C. Bir yıl on iki aydır.15. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hecelerine doğru ayrılmıştır?

A. kil- om – et- re

B. te – lev – iz – yon

C. da- ğı – tım –cı16. Türk abecesinde kaç harf vardır?

A. 8 B. 29 C. 2117. Harf sayısı en fazla olan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A. O mavi gözlü bir devdi.

B. Atatürk vatanı için çok çalıştı.

C. Cumhuriyetimize sahip çıkacağız.18. Ünlü harf sayısı en fazla olan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

A. kanat B. Nevşehir C. uygulama19. Abecemizde kaç tane ünlü harf vardır?

A. 7 B. 8 C. 920. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ünlü harflerin tamamı vardır?

A. a, e, ı, i, j, k, ö, u, ü

B. a, b, c, ç, d, e, f, g

C. a, e, ı, i, o, ö, u, ü