SORULAR

1- Atatürk,yurdumuzu düşmanlardan kurtarmak için hangi savaşı yaptı?
a)Birinci Dünya Savaşı b)Kurtuluş Savaşı c) Çanakkale Savaşı
2- Bayrak kimi temsil eder?
a)Milleti b)Meclisi c)Hükümeti
3- Cumhuriyet yönetiminde kararları kim alır?
a)Padişahlar b)Milletin Temsilcileri c)Bakanlar
4-Yurdumuzu kurtarmak için milletimiz kimin etrafında toplandı?
a)Vahdeddin’in b)Atatürk’ün c)Ferit Paşa’nın
5-Cumhuriyet yönetimi ne demektir?
a)Milletin,kendi kendini yönetmesi demektir. b)Yurdu,cumhurbaşkanının yönetmesi demektir.
c)Yurdu,bakanların yönetmesi demektir.
6-Bayrağın en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
a)Bağımsızlığımızın sembolü ve milletimizin işareti olmasıdır
b)Bayrağın al renkli olması.
c)Bayrak üzerinde ay ve yıldız olması
7-Milletimizin kurtarıcısı Atatürk ne zaman öldü?
a)10 Kasım bin dokuz yüz otuz sekizde
b)29 Ekim bin dokuz yüz yirmi üçte
c)23 Nisan bin dokuz yüz yirmide
8-Devletimizin adı aşağıdakilerden hangisidir?
a)Osmanlı Devleti b)Türk Devleti c)Türkiye Cumhuriyeti Devleti.
9- Din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılmasına ne denir?
a)Laiklik b)Cumhuriyetçilik c)İnkılap
10-Bu gün kullandığımız harfler ,hangi inkılapla kabul edildi?
a)Kültür İnkilabı ile b)Harf İnkilabı ile c)Eğitim İnkılabı ile.
11-Savaş,sel,yangın,deprem ve salgın hastalık gibi felakete uğrayanlara hangi kuruluş yardım eder?
a)Yeşilay b)Türk Hava Kurumu c)Kızılay
12- Atatürk’ün gerçekleştirdiği yeniliklere ne ad verilir?
a)Atatürk’ün hizmetleri b)Kurtuluş Savaşı c)Atatürk İnkılapları
13- Yurdumuzun,milletimizin bağımsızlığını,onurunu,varlığını anlatan marşımızın adı nedir?
a)İstiklal Marşı b)Çanakkale Marşı c)Okul Marşı

14-Mustafa Kemal’in,Kurtuluş Savaşı’ndan önce aşağıdakilerden hangilerine sırayla gitmiştir?
a)Samsun-Ankara-Sivas-Erzurum b)Samsun-Amasya-Erzurum-Sivas-Ankara
c)Erzurum-Sivas-Samsun-Ankara
15-Aşağıdakilerden hangisi bayrağımızın kullanıldığı yerlerden biri değildir?
a)Bayramlarda ve çeşitli yürüyüşlerde taşınır.
b)Tatil günlerinde ve hafta boyunca okullara,diğer resmi binalara asılır
c)Yüksek tepelere dikilir.

Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerleri uygun kelimeleri yazarak doldurunuz.

16-Cumhuriyetimizi ………………………………… kurdu.
17-Cumhuriyet …… ……. …………. ……………… …………………. ………..yılında kuruldu.
18- İlk Cumhurbaşkanımız …………………………………………’tür.
19-Türkiye Büyük Millet Meclisi …………………………………………………………….yılında kuruldu.
20-Atatürk ………………………………………………………………………… yılında öldü.

Aşağıdaki cümleler doğru ise parantezin içine “D” , yanlış ise “Y” harfi koyunuz

20- ( ) Atatürk’ün yaptığı yeniliklere Atatürk İnkılapları denir.
21- ( ) Cumhuriyet İdaresi 29 Ekim bin dokuz yüz yirmi yılında kuruldu.
22- ( ) Atatürk 1881 yılında Selanik’te doğdu.
23- ( ) Büyük Millet Meclisi 23 Nisan bin dokuz yüz yirmi üç yılında açıldı.
24- ( ) Atatürk,vatanı kurtarmak için 19 Mayıs 1919 da Ankara’ya çıktı.
25- ( ) Meclis,Mustafa Kemal’e Atatürk soyadını verdi.