HAYAT BİLGİSİ
Soru-1) İlköğretim Haftasının kutlanma amacı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Okuma yazmanın önemini açıklamak.
B) Okulu güzelleştirmek.
C) Okulumuzun yerini belirtmek.
Soru-2) Aile bireyleri arasındaki ilişkiyi hangisi bozar?
A) Sevgi B) Yalan C) Saygı
Soru-3) Cumhuriyetten önce devletimizin adı neydi?
A) Osmanlı Devleti
B) Türkiye Cumhuriyeti
C) Selçuklu Devleti Soru-4) Doğru beslenme şekli hangisidir?
A) Aynı besinleri yemek
B) Bir süre sebze ya da et yemekleri yemek
C) Her türlü besinden yeteri kadar yemek
Soru-5) Sağlığımızı bozabilecek davranış hangisidir?
A) Banyo yapmak
B) Hava durumuna göre giyinmek
C) Açıkta satılan yiyecekleri yemek
Soru-6) Taşıtla yolculuk yaparken, aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A) Yer varsa oturulur.
B) Yaşlılara yer verilir.
C) Sürücüyle konuşulur.
Soru-7) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yaya geçitlerinden karşıya geçmek
B) Kırmızı ışık yanınca karşıya geçmek
C)Yeşil ışık yanınca karşıya geçmek
Soru-8) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Telefonda konuşmaya alo sözcüğüyle başlamak
B) Başkalarına ait mektupları açarak okumak
C) Radyonun sesini fazla açmamak
Soru-9) Aşağıdakilerden hangisi, ışık kaynağı değildir?
A) Güneş B) Ateş C) Ayna
Soru-10) Isı ve ışık kaynağı hangisidir?
A) Ay B) Dünya C) Güneş