1- Atatürk hangi tarihte doğmuştur ?

a) 1881 b) 1932 c) 1938 d) 1940

2- İlköğretim kaç yıldır ? Doğru olan seçeneği işaretleyiniz ?

a) 6 b) 8 c) 9 d) 11

3- Yeryüzünün büyük bir kısmını aşağıdakilerden hangisi daha çok temsil eder?

a) Karalar b) Uzay c) Sular d) Ağaçlar 4- Aşağıdakilerden hangisinde hayat vardır ?

a) Güneş b) Ay c) Dünya d) Yıldız

5- Trafikte dur işareti ve tehlike anlamına gelen renk hangisidir ?

a) Kırmızı b) Sarı c) Yeşil d) Mor

6- İlk Cumhurbaşkanımızın adı nedir ?

a) Turgut Özal b) Atatürk c) İsmet İnönü d) Celal Bayar

7- Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesi ile aşağıdakilerden hangisi oluşur?

a) Gece-Gündüz b) Mevsimler c) Yıllar d) Saat

8- Dünyanın kaç türlü hareketi vardır ?

a) 5 b) 3 c) 4 d) 2

9- Gözümüzün ortasındaki yuvarlak kısma ne ad verilir ?

a) Göz halkası b) Göz çukuru c) Göz bebeği d) Göz yuvarlağı

10- Çok şiddetli seslerden uzak tutmalıyız.
Sivri uçlu, sert cisimlerle karıştırmamalıyız.
Su kaçırmamalıyız.
Yukarıdaki bilgiler hangi organımız için verilmiştir ?

a) Göz b) Kulak c) Burun d) El


CEVAP ANAHTARI;

1- a 6- b
2- b 7- a
3- c 8- d
4- c 9- c
5- a 10- b