• Aşağıdakilerden hangisinde zıt anlamlı kelimeler yanlış eşleştirilmiştir?
A)yakın-uzak B)alt- yeni C) taze – bayat


  • “Yavaş” kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ağır B)Hafif C) Hızlı


  • “Doğu” kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Batı B)Kuzey C) Güney


  • Hangi seçenekteki sözcükler zıt anlamlıdır?
A)yaşlı-ihtiyar B)geniş-dar C) küçük-ufak


  • “Gece- gündüz” arasındaki ilişki hangi seçenekteki kelimeler arasında vardır?
A)eski-yeni B)yoksul-fakir C) sözcük-kelime


  • “Ahmet, koridorda bir ileri bir geri yürüyordu.” Cümlesinde altı çizili sözcükler arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?
A) zıt anlamlı B) özel ad C) eş anlamlı


  • “Temiz” sözcüğünün zıt anlamlısı olan sözcük, aşağıda verilen cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?
A) Buralarda kışın çok kar yağar.
B) Bugün en güzel elbisesini giyip gelmiş.
C) Kirli ellerle yemek yenmez.

  • Aşağıdaki sözcüklerden hangisi zıt (karşıt) anlamda kullanılmamıştır?
A) ıslak-kuru B)ak-beyaz C) sevinç-üzüntü


  • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ucuz” sözcüğünün zıt anlamlısı kullanılmıştır?
A) Ucuza aldığım saat bozuldu.
B) Senin söylediğin elbiseyi pahalı olduğu için alamadım..
C) Kendine uygun bir saç modeli seçmelisin.


  • “Sorular bana göre çok kolay ama arkadaşıma göre çok zordu.” Cümlesinde altı çizili sözcükler arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?
A) eş anlamlı B) zıt anlamlı C) özel ad