soru sor

Yeni Konu aç

Konu: 2.Sınıf 1.Dönem 1. Zümre Öğretmenler Toplantısı

 1. #1
  admin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Administrator

  .... İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞܒNE

  Aşağıdaki gündem maddeleri doğrultusunda tarihinde saat 12:20’de zümre öğretmenler toplantısı yapmak istiyoruz.
  Bilgilerinize arz ederiz.

  2-A Sınıf Öğretmeni 2-B Sınıf Öğretmeni 2-C Sınıf Öğretmeni
  Betül YİGE Aynur DENİZ Özge TUĞRAL

  Gündem Maddeleri:
  1. Açılış
  2. Geçen eğitim öğretim yılının değerlendirilmesi
  3. Okuma durumlarının ölçülmesi
  4. Öğrenciye aldırılacak ders araç ve gereçlerinin temini ve kullanılması
  5. Öğretmenin ders içerisinde hazırlayacağı ders araç ve gereçlerinin görüşülmesi
  6. Temizlik ve sınıf düzeni
  7. Sınıfta kutlanacak belirli gün ve haftalar etkinliklerin sergilenmesi
  8. Ünitelendirilmiş yıllık plan ve günlük planların hazırlanması
  9. Öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanması için yapılacak çalışmalar, sınıf kitaplığının oluşturulması
  10. Öğretim metotlarının tespiti ve dersi derste öğretme ilkesinin esas olarak alınması
  11. Ölçme değerlendirmede birlik ve beraberliği sağlayacak görüş ve kararların alınması
  12. Proje ve performans ödevlerinin konularının üniteye göre seçilmesi ve sürelerinin ayarlanması
  13. Öğrenci kılık kıyafetleri
  14. Okul – Öğretmen – Veli ilişkileri
  15. Tebliğler dergisinin ve teknolojik gelişmelerin takip edilerek derslere yönelik gelişmelerin izlenmesi
  16. Öğretim yılı içerisinde yapılacak gezi ,gözlem, inceleme çalışmalarının tarihleriyle birlikte belirlenmesi
  17. Dilek ve temenniler
  18. Kapanış
  Okul Müdürü
  Harun ONAT

  TUTANAKTIR

  2008-2009 Eğitim Öğretim yılı ikinci sınıflar 1. dönem sene başı zümre öğretmenler kurulu toplantısı tarihinde günü saat 12.20’de 2-A sınıfında ilgili gündem maddelerini görüşmek üzere okul müdür yardımcısı Mehmet Ali SERBEST başkanlığında toplandı.

  1. Açılış
  Açılış ve yoklama yapıldı. Tüm toplantı üyelerinin hazır bulunduğu görüldü.

  2. Geçen Eğitim Öğretim Yılının Değerlendirilmesi
  2007 – 2008 Eğitim Öğretim yılı değerlendirildi. Önce 2-B sınıf öğretmeni Aynur DENİZ geçen yılın sınıflarımız için oldukça başarılı geçtiğini ve bu yılda aynı başarının artarak tekrarlanması için elimizden geleni yapacağımızı söyledi.

  3. Okuma Durumlarının Ölçülmesi
  Türkçe dersi ile ilgili olarak 2-A sınıf öğretmeni Betül YİGE okulların açıldığı ilk hafta okuma durumlarının tespit edilerek okuma seviyesi gerileyen öğrenciler için ek çalışmalar yapılarak sınıf seviyesine ulaştırılabileceğini belirtti. Bazı öğrencilerin az tatilinde tekrar yapmamalarından dolayı okuma ve yazmayı unutmuş olarak gelebileceğini, eğer sınıfımızda böyle öğrenciler olursa ve bu öğrencilerin üzerinde ilk günden itibaren durulursa bu problemin aşılabileceğini kaydetti. İlk haftalarda okuma ve yazma çalışmalarına ağırlık verilerek ve yazı düzenine de dikkat edilerek çalışma yapılmasına karar verildi. Okumaya geçemeyen öğrencilere ek etkinlikler verilerek sınıf seviyesine ulaştırılmasına çalışılacağı belirtildi. İlerleyen zamanlarda özellikle imla kuralları üzerinde dikkatle durulacağı, bu şekilde yazma çalışmalarının da düzene gireceği belirtildi. Türkçe dersinde verilecek proje ve performans ödevlerinin seviyelerine uygun olarak verilmesi gerektiği ve zorlanmadan, sıkılmadan, severek yapmalarını sağlayacak etkinlikler olması kararlaştırıldı. Türkçe dersinde yapılacak çalışmaların diğer derslerle de ilişkilendirilerek pekiştirilmesinin daha yararlı olacağı söylendi. Türkçe ders kitabındaki okuma metinlerinin uzun olması nedeniyle yazma ödevi verilmesi yerine anlatım ve yorumlama çalışmasının daha ağırlıklı olmasının daha yararlı olacağı söylendi. Anahtar kelimelerle hikaye oluşturma çalışmalarına da yer verilerek hayal güçlerinin geliştirilmesi ve pekiştirilmesinin yararlı olacağı kararına varıldı. Ayrıca dikte çalışmalarının artırılmasına, boş zamanlarında günlük, anı, hikaye çalışmalarına özendirici ve teşvik edici etkinlikler yapılmasına karar verildi.
  Hayat Bilgisi dersinde teknolojik araçlardan ( bilgisayar, projektör ) yararlanmanın daha faydalı olacağı, hazırlanan görsel sunularla pekiştirme çalışmalarının yapılabileceği, konuların günlük hayat ve diğer derslerle ilişkilendirilerek çevre şartları da göz önüne alınarak işlenmesinin daha etkili olacağı söylendi. Anlayarak öğrenmenin sağlanması için dramatizasyonlara daha çok yer verilmesinin yararlı olacağı kanısına varıldı. Hayat Bilgisi ders proje ve performans çalışmalarının kendilerini ifade eden, zorlanmadan yapacakları tarzda olmasının gerektiği açıklandı. Sadece kitaba bağlı kalarak değil kendi yorumlama güçlerinin de gelişmesini sağlayacak etkinliklere ağırlık verilmesinin yararlı olacağı söylendi.
  Matematik dersinde somutlaştırmaya daha fazla yer vermenin, gerektiğinde görsel sunulardan yararlanmanın etkili olacağı, dikkatleri çekmek için oyunlarla dramatize ederek işlenmesinin daha yararlı olacağını 2-C sınıf öğretmeni Özge TUĞRAL söyledi. Bununla birlikte etkinliklerinde sık sık yapılmasının yararlı olacağını söyledi. Geometrik şekillerin modellerle ve somut örneklerle anlatılmasının daha etkili olacağını belirtti. Resim derslerinden de faydalanılarak bu konunun pekiştirilmesinin uygun olacağını söyledi.

  4. Öğrenciye Aldırılacak Ders Araç ve Gereçlerinin Temini ve Kullanılması
  Ders araç gereçleri olarak zümre öğretmenlerince materyaller tespit edildi. İkinci
  sınıftan itibaren Türkçe sözlükten ( Türk Dil Kurumu’nun ) yararlanılmasının faydalı olacağı ve tüm öğrencilere bu sözlüklerin aldırılacağı söylendi. Alınacak malzemelerin listesinin öğrencilere dağıtılması kararı alındı.

  5. Öğretmenin Hazırlayacağı Ders Araç ve Gereçlerinin Görüşülmesi
  Öğretmenin hazırlayacağı ders araç ve gereçlerinin neler olacağı görüşüldü.
  Mevsim şeridinin sınıf ile beraber hazırlanması, Atatürk köşesinin öğrencilerin getireceği resimlerle oluşturulmasına karar verildi. Mevsim şeridindeki olayların akışının çocuklar tarafından düzenlenmesi ve öğretmen tarafından kontrolünün yapılmasına karar verildi. Grafiklerin, sosyal ve eğitsel kulüplerin öğretmen tarafından hazırlanması kararı alındı.


  6. Temizlik ve Sınıf Düzeni
  Temizlik ve sınıf düzeni gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. 2-A sınıf
  öğretmeni Betül YİGE sınıflardaki çöp kutularının yenilenerek öğrenciler tarafından sahip çıkılması, sınıf içi nöbetçi öğrenci çizelgesinin yapılması ve bunun düzenli bir şekilde takip edilmesi kararı alındı. Sınıf oturma planının öğrenci durumu ve boy sırası dikkate alınarak oluşturulmasına karar verildi. Sınıf içinde seçilecek iki öğrencinin temizlik koluyla görevlendirilmesi, temizliğin tüm öğrencilere kavratılması ve bu görevlerini düzenli bir şekilde yapmalarını sağlayalım denildi.

  7. Sınıfta Kutlanacak Belirli Gün ve Haftalar
  Belirli gün ve haftaların zamanında ve planlamaya göre işlenerek, diğer sınıflarla da birlik sağlanarak kutlanması konusunda görüş birliği sağlandı. Belirli gün ve haftaların denk geldiği günlerde derslerde o günün anlam ve önemi üzerinde durularak, hazırlanan etkinliklerin sınıf panosunda sergilenmesi kararı alındı.

  8. Ünitelendirilmiş Yıllık Plan ve Günlük Planların Hazırlanması
  Ünitelendirilmiş yıllık plan ve günlük planların hazırlanması gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Derslerin işlenişi sırasında öğretmen kılavuz kitaplarından yararlanılarak kılavuz kitabı olmayan derslerin günlük planlarının yapılarak bu planlara göre işlenmesi, yetişmeyen konuların bir sonraki güne aktarılması, mutlaka işlenerek geçilmesi kararlaştırıldı. İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda sınav yapılamadığı için öğrencilerin seviyelerini ölçmek amacıyla hazırlayacakları proje ve performans ödevleri ile değerlendirilmesi, yorumlamaya ağırlık verecek etkinlikler yaptırılması kararı alındı. 2-C sınıf öğretmeni Özge TUĞRAL derslerin işlenişi sırasında anlatım, soru-cevap, deney, gözlem, inceleme, bireysel ve birlikte çalışma, tümevarım, tümdengelim, gösterip yaptırma, rol yapma, araştırma, gezi gibi yöntem ve tekniklerden yararlanmanın yanında çağdaş öğretim metotlarından olan beyin fırtınası, kubaşık öğrenme, altı şapkalı düşünme gibi yöntemlerinde derslerin işlenişi sırasında uygulanmasının faydalı olacağını söyledi.
  9. Öğrencilerin Okuma Alışkanlığı Kazanması İçin Yapılacak Çalışmalar, Sınıf Kitaplığının Oluşturulması
  2-B sınıf öğretmeni Aynur DENİZ öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırılması için sınıf kitaplıklarının zenginleştirilmesi, bunun için okul idaresi ve velilerle işbirliği içine gidilmesi ve sınıf kitaplık çizelgelerinin tutularak öğrenciler arası yarış ortamının yaratılmasının uygun olacağını söyledi. 2-A sınıf öğretmeni Betül YİGE okuma saatlerinin yapılması ve bu okuma saatleri içinde yarışmalar düzenlenip teşvik edilmesi ve ödüllendirmelerin yapılması önerisini sundu. Oy birliğiyle kabul edildi.

  10. Öğretim Metotlarının Tespiti ve Dersi Derste Öğretme İlkesinin Esas Olarak Alınması
  Ders bazında yöntem ve tekniklerin daha öncede belirtildiği gibi belirlenmesine geçildi. Türkçe dersinde betimleme, okuma, tartışma, soru-cevap, drama, anlatım, ikna etme, beyin fırtınası, kavram haritası vb. yöntemlerle metin işleme basamakları da göz önünde bulundurularak dersin işlenmesi gerektiğini 2-B sınıf öğretmeni Aynur DENİZ belirtti. Bunun üzerine Türkçe dersinin bu şekilde işlenmesi kararı alındı. Etkinliklerin yapılması aşamasında da yapılandırıcı eğitimin gereği olan öğrencinin bilgiyi yapılandırabilmesi için gerekli fırsat ve ortamın öğretmen tarafından sağlanması kararı alındı.
  Matematik dersi konusunda 2-B sınıf öğretmeni Aynur DENİZ söz alarak öğrencilere matematik dersini sevdirmek gibi büyük bir sorumluluğumuz olduğunu ve yeni programında bu amaca yönelik olarak hazırlandığını belirtti. Derslerin işlenişi sırasında konuların oyunlarla daha eğlenceli hale getirilerek işlenmesinin hem öğrencinin konuyu kavramasını, hem de dersi sevmesini sağlayacağı belirtildi. Bu derste yapılacak proje çalışmalarının, katlama ve yapıştırma tekniklerinin oyun, akıl yürütme gibi yöntemlerle daha etkili olacağı görüşüne varıldı.
  Hayat Bilgisi dersinde uygulanacak yöntem ve tekniklerinde neler olacağı tekrar edildi. Beyin fırtınası, gösteri, soru-cevap, rol yapma, drama, yaratıcı drama, benzetim, gözlemleme, betimleme, eğitsen oyunlar olarak belirlendi.
  Türkçe dersinde metin işlenirken bir konunun bir hafta süresince dağılımını yaparak, diğer derslerle bağlantı kurarak işlenmesi, metinlerin uzun olması nedeniyle genellikle anlatım çalışmalarına ağırlık verilmesi ve metnin yazdırılması yerine özet çıkartılmasının daha uygun olacağı 2-C sınıf öğretmeni Özge TUĞRAL tarafından belirtildi. Ayrıca diğer derslerle bağlantı kurulmasına ve kelime dağarcığını geliştirici etkinliklere mutlaka her derste yer verilmesi, sözlük kullanımını öğreterek kelimeleri nasıl arayacakları konusunda bilgi verilmesi kararı alındı. Rastgele seçilmiş anahtar kelimelerden hikaye yazımına sık sık yer vermenin yararlı olacağı söylendi.

  11. Ölçme Değerlendirmede Birlik ve Beraberliği Sağlayacak Görüş ve Kararların Alınması
  Ölçme ve değerlendirmede zümre öğretmenlerinin birlik ve beraberliği sağlayarak ilköğretim 1, 2 ve 3. sınıflarda sınav olmadığı için proje ve performans ödevlerine verilecek notlarla değerlendirilmesi, seçilen proje ve performans ödevlerinin üç zümre tarafından aynı olmasının sınıflar arası yarışı sağlayacağı için daha uygun olacağı kararına varıldı. Bununla birlikte öğrencileri yeni programa uygun olarak değerlendirmemiz gerektiği belirtildi. Gözlem ve değerlendirme formlarının düzenli olarak işlenmesi, bu şekilde öğrencilerin daha rahat izlenebileceği belirtildi. Her tema sonunda öğrenci gözlem formlarının doldurulması kararı alındı.

  12. Proje ve Performans Ödevlerinin Konularının Üniteye Göre Seçilmesi ve Sürelerinin Ayarlanması
  Proje ve performans ödevlerinin konularının üniteye göre seçilmesi ve öğrencilerin rahatlıkla yapabilecekleri, zevk alacakları tarzda olmasına, ailelerinde yardımını alabilecekleri etkinliklerle yardımlaşarak yapmayı öğrenmeleri için bu tür konulara ağırlık verilmesi kararı alındı. Proje ve performans ödevleri seçilirken ünite konularına uygun olarak seçilmesinin ve ünite sonu değerlendirmesi olarak alınması kararı verildi. Sürelerinin ne kadar olacağının ödevin seviyesine göre öğretmen insiyatifine bırakılmasına karar verildi.

  13. Öğrenci Kılık Kıyafetleri
  Öğrencilerin okulda düzenli bir şekilde devamlarının sağlanmasını, okula devam etmeyen veya okulu aksatan öğrencilerin bu sorunlarının okul idaresi ve veli işbirliği ile çözümlenmesini 2-A sınıf öğretmeni Betül YİGE söyledi ve ekledi; “Kız çocuklarının saçları temiz, taranmış, erkek öğrencilerin ise saçları kısa, elbiselerinin temiz ve tertipli bir şekilde okula gelmelerini sağlayalım. Okula tertipsiz ve düzensiz gelen öğrencilerin velilerinin okula çağırılarak bu tip sorunların giderilmesine çalışalım” dedi. Sık sık bir taraması yapılması, veli toplantılarında velilere bunun uygun bir dille anlatılması ve evde de bu kontrollerin yapılmasının istenmesi kararı alındı.

  14. Okul – Öğretmen – Veli İlişkileri
  Veli toplantılarının öğretmence belirlenen tarihlerde yapılması, böylece iletişim kurulmasının ve öğrenci ile ilgili bilgilerin güncelleştirilmesinin faydalı olacağı söylendi. Gerek görüldükçe veli toplantılarının yapılmasına karar verildi. Okul – öğretmen – veli işbirliğinin daha sağlam olabilmesi için toplantılara sık sık yer verilmesi gerektiği söylendi. Bu toplantılarda velilere öğrencilerin performansları hakkında eksik görülen durumları ile ilgili bilgi verilmesi kararı alındı. Verilen etkinliklerin her veli toplantısında velilere gösterilmesi, içlerinden en güzel ve en kötülerinin veliler tarafından seçilerek ürün dosyalarına yerleştirilmesi kararlaştırıldı. Bu uygulamaya öğrencinin de eklenerek kendi beğendiği etkinlikleri dosyasına koymasına karar verildi.

  15. Tebliğler Dergisinin ve Teknolojik Gelişmelerin Takip Edilerek Derslere Yönelik Gelişmelerin İzlenmesi
  Tebliğler dergisinin ve teknolojik gelişmelerin takip edilmesi kararı zümre olarak alındı. Derslere yönelik etkinliklerin internetten yararlanılarak ve düzeltmelerinin yapılarak kullanılması kararı verildi.

  16. Dilek ve Temenniler
  İyi dilek ve temennilerle ve eğitim öğretim yılının başarılı geçmesi dileğiyle toplantı sona erdirildi.

  17. Kapanış
  Toplantıya son verildi.  ALINAN KARARLAR

  1. Türkçe dersinde okuma yazma çalışmalarına ilk haftalarda daha çok ağırlık verilmesine karar verildi. Okumaya geçemeyen öğrencilerle ek etkinliklerin yapılması ve diğer öğrencilere yetiştirilmesi kararı alındı.
  2. Proje ve performans ödevlerinin çevre şartları da göz önünde bulundurularak öğrenci seviyelerine uygun, eğlenceli olacak biçimde seçilmesine karar verildi.
  3. Tüm derslerin birbirleriyle ilişkilendirilerek pekiştirilmesinin yararlı olacağına karar verildi.
  4. Sınıfa alınacak araç gereçlerle öğrencilerin alacakları araç gereçlerin tespitinin yapılarak liste halinde verilmesine karar verildi.
  5. Temizlik ve sınıf düzeninin mutlaka olması gerektiği, bunu da öğrencilerin yapabileceği ve bunun öğrencilere kavratılması gerektiği kararlaştırıldı. Takibininde öğretmen tarafından yapılması kararı alındı.
  6. Belirli gün ve haftaların yapılan planlamaya göre takip edilmesi, zümrelerle işbirliği yapılarak kutlanması konusunda görüş birliği sağlandı. Belirli gün ve haftalar ile ilgili çalışmaların okul panosunda sergilenmesi kararı alındı.
  7. Yıllık ve günlük planların yeni müfredata göre yapılması, kılavuz kitabı olan derslerinde sadece yıllık planının yapılarak günlük planının yapılmaması, bunun yerine bu derslerin kılavuz kitabındaki etkinlikler takip edilerek işlenmesi kararı alındı. Yetiştirilemeyen konuların bir sonraki güne aktarılması ve planlarda belirtilmesine karar verildi.
  8. İlköğretim 1, 2 ve 3. sınıflarda sınav olmadığı için öğrencilerin değenlendirilmesinin proje ve performans ödevleri ile yapılmasına karar verildi. Buna ilave olarak değerlendirmenin etkinliklerle de ölçülmesine karar verildi.
  9. Türkçe derslerinde anahtar kelimelerle çalışmaya sık sık yer verilmesine ve dikte çalışmalarının yapılmasına karar verildi.
  10. Hayat Bilgisi dersinde teknolojik araçlardan ( bilgisayar, projektör ) sık sık yararlanılmasına karar verildi. Görsel sunuların hazırlanarak öğrencilere gösterilmesi kararı alındı.
  11. Öğrencilere araştırma ve inceleme ödevleri verilerek onları bilimsel düşünmeye yönlendirme kararı alındı.
  12. Matematik derslerinde somutlaştırmaya yer vermeye, görsel sunulardan yararlanmaya, oyunlarla dramatize edilerek eğlenceli hale getirilmesine karar verildi. Bunlar yapılırken diğer derslerle bağlantılı işlenmesi ve pekiştirilmesi kararı alındı.
  13. Derslerde uygulanacak öğretim metotları belirlendi. Klasik öğrenme metotlarının yanında beyin fırtınası, kubaşık öğrenme, altı şapkalı düşünme tekniği gibi çağdaş öğretim metotlarına yer verilmesi kararı alındı.
  14. Öğrenci gözlem ve değerlendirme formlarının düzenli olarak işlenmesi ve bu şekilde öğrencilerin daha rahat izlenmesi sağlanacağı için bu uygulamanın yapılması kararı alındı.
  15. Öğrencilerdeki okuma alışkanlıklarının geliştirilmesi için sınıf kitaplarının artırılmasına, bunun için okul idaresi ve velilerden destek alınmasına karar verildi. Her sınıf için kitaplık çizelgesi yapıp sınıf kitaplık defteri tutarak öğrenciler arasında rekabet ortamı yaratılması kararı alındı.
  16. Proje ve performans ödevlerinin ünite konularına göre seçilmesi ve bu ödevlerle paylaşmayı, yardımlaşmayı öğrenecekleri için sık sık yer verilmesine karar verildi.
  17. Öğrencilerin düzenli bir şekilde okula devalarının sağlanması için gerekli önlemlerin alınmasına karar verildi.
  18. Veli toplantılarına sık sık yer vererek öğrencilerin durumlarının yakından takip edilmesi için velilere bilgi verilmesi kararı alındı.
  19. Tebliğler dergisi ve teknolojik gelişmelerin yakından takip edilmesine karar verildi.
  20. Atatürkçülük konularının yeri ve zamanı geldiğinde uygun şekilde verilmesi ve bunun planlara da yansıtılması kararı alındı.
  21. Konuları üç sınıfında aynı zamanda işlemesi ve yetiştirilemeyen konulara ek süre verilmesi, be değişikliklerin planlara yansıtılması kararı alındı.

  İyi dilek ve temennilerle toplantıya son verildi.


  Konularımıza Anlamsız ve Saçma Yorum Yazan Üyeler YASAKLANACAKTIR...
  Bir önceki «2010-2011 2.Sınıf 1.Dönem Sene Başı Zümre Öğretmenler Toplantı Tutanağı» başlıklı konumuzunda ilginizi çekeceğini düşünüyoruz.
 2. #2
  asdsd - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Yeni Üye

  güüzelllll


   vBulletin® ,Jelsoft Enterprises Ltd. Copyright © 2017 Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0