1. 4-7-10-?-16-19-21 kurallı sayı dizisinde ? işaretlerinin yerine hangi sayı gelmelidir?
A)12
B)13
C)14
2. 1-3-6-10-15-21-?-36 kurallı sayı dizisinde ? işaretlerinin yerine sırayla hangi sayı gelmelidir?
A)28
B)27
C)29
3. 3-5-9-17-33-65-? sayı dizisinde ? işaretlerinin yerine hangi sayı gelmelidir?
A)190
B)129
C)99
4. 21-28-35-42-50-56-63 kurallı sayı dizisinde kuralı bozan sayı hangisidir?
A)35
B)42
C)50
1. 3 , 6, 9, 13, 15, 18 ritmik saymasında sıralamayı bozan sayının yerine hangi sayı yazılmalıdır?
A. 10 B. 12 C. 14

2. 19, 24, 29, 34, ….. ritmik sayma örüntüsünde örüntüyü devam ettiren sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A. 37 B. 38 C. 39

3. 7’den başlayıp 4’er ritmik sayma yaptığımızda beşinci saymada hangi sayıyı söyleriz?
A. 19 B. 23 C. 27

4. 75 ‘den geriye beşer sayarken altıncı saymada hangi sayıyı söyleriz?
A. 60 B. 55 C. 50

5. 59’dan ileriye üçer ritmik sayarken altıncı saymada hangi sayıyı söyleriz?
A. 74 B. 72 C. 70

6. 92’den geriye 10’ar ritmik sayma yaparken dördüncü saymada söylenen sayı kaçtır?
A. 72 B. 62 C. 52

7. Dörder ritmik sayma yaparken 28’den önce ve sonra söylenen sayıların toplamı kaçtır?
A. 56 B. 58 C. 60

8. 47, 49, ? , 53, 55 ritmik sayma örüntüsünde soru işareti yerine hangi sayı yazılmalıdır?
A. 52 B. 50 C. 51

9. 61’den başlayarak ileriye dörder sayarak 81’e vardığımızda kaç ritmik sayma yapmış oluruz?
A. 4 B. 5 C. 6

10. Üçer ileriye doğru ritmik sayma yaparken aşağıdaki sayılardan hangisini söylemeyiz?
A. 27 B. 40 C. 51

11. 46’dan başlayarak 10’ar ritmik sayma yaparken beşinci saymada hangi sayıyı söyleriz?
A. 76 B. 86 C. 96

12. 22’den başlayıp beşer ritmik sayma yaparken altıncı saymada hangi sayıyı söyleriz?
A. 37 B. 42 C. 45

13. Aşağıdaki doğal sayılardan hangisi sayma sayılarına dahil değildir?
A. 0 B. 1 C. 2

14. 40’tan geriye 3’er ritmik sayma yaparken aşağıdaki sayılardan hangisini söyleriz?
A. 30 B. 22 C. 28

15. 83, 78, 73, … , 63 ritmik saymasında verilmeyen sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A. 69 B. 68 C. 67