3. SINIF TÜRKÇE SINAV SORULARI

İKİ ARKADAŞ

İki arkadaş ormanda yürüyorlardı. Birden bire önlerine bir ayı çıktı. Arkadaşlardan birisi koşup kaçtı, bir ağaca tırmandı. Kendini gizledi.

Öbürü ise ortada kalakaldı. Ne yapabilirdi ki? Ancak yüzükoyun yere yatıp ölü taklidi yaparsa belki kurtulurdu. Düşündüğünü de yaptı.

Ayı gelip onu koklamaya başlayınca da soluğunu tuttu. Ayı çekip gidince, ağaca tırmanmış olan, arkadaşının yanına geldi. Arkadaşı:“Ayı senin kulağına ne fısıldadı?” dedi.

“Ne mi fısıldadı? Bana arkadaşları tehlikedeyken kaçıp giden kişilerden sakınmamı söyledi.”

İlk 5 soruyu metne göre cevaplandırınız.1- İki arkadaş ormanda yürürken karşılarına ne çıkmıştı? (4 puan)

A) Tilki B) Aslan C) Ayı2- Ormanda ayıyı gören arkadaşların biri kaçtı, diğeri ne yaptı? (4 puan)

A) Ölü taklidi yaptı. B) Tüfeğini çekti. C) Ayıya yiyecek verdi.3- Ayı, yüzü koyun yatıp ölü taklidi yapan adama ne yaptı? (4 puan)

A) ısırdı B) kokladı C) korktu4- Aşağıdakilerden hangisi öyküden çıkarabileceğimiz sonuç olabilir? (4 puan)

A) Arkadaşlık iyi günlerde olur.

B) Arkadaş her zorlukta yanımızda olan kişi olmalıdır.

C) İşimiz düşerse arkadaş olmalıyız.5- Kaçan arkadaşına diğer adam ne söylemiştir? (4 puan)

A) Arkadaşının çok iyi olduğunu söylemiş.

B) Onun ne kadar korkusuz olduğunu söylemiş.

C) Tehlikedeyken kaçıp giden kişilerin iyi arkadaş olamayacağını söylemiş .6 “Şişman çocuk yere düştü.” Cümlesinde koyu yazılan kelimenin zıt anlamlısı hangisidir?(4 puan)A) uzun B) kısa C) zayıf7- “Arkadaşım Matematik sınavdan yüz aldı.” Cümlesinde eş sesli kelime hangisidir? (4 puan)

A) aldı B) yüz C) arkadaşım D) Matematik8- . Aşağıdakilerden hangisi sözlük sırasında en sonda yer alır? (4 puan)

A) Valiz B) Bavul C) Çanta9- “Babalar gününde babam için bir armağan aldım” cümlesinde altı çizgili kelimenin eş anlamlısı hangisidir? (4 puan)

A) mektup B) çikolata C) hediye10. Hangi sözcüğün sonuna -cı eki getirilirse bir meslek adı olur? (4 puan)

A. çocuk B. çay C. bulut

11- Pazartesi ( ) salı ( ) çarşamba günleri dedende mi kalıyorsunuz ( )

Yukarıdaki cümledeki ( ) ile gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? (4 puan)

A) nokta – virgül - ünlem

B) nokta – nokta - soru işareti

C) virgül – virgül - soru işareti12- “ –lik” eki hangi sözcük sonuna yazılamaz? (4 puan)

A) Kalem B) sinek C) Samsun13- “Kardeşim her akşam erkenden uyur” cümlesinin özne ve yüklemini gösteriniz.(4 puan)

14- Aşağıda verilen sözcüklerden alttaki boşluklara kurallı ve anlamlı cümleler oluşturunuz.

(Her boşluk 4 puandır)

okul - zamanında – gelmek – kurallarındandır - derse

……………………………………………………………………………………………………………………… …………… ………………………..

cumhurbaşkanıdır – Mustafa Kemal – ilk – Atatürk - Türkiye’nin ……………………………………………………………………………………………………………………… …………… …………………………

götürecek – cumartesi – dayım – günü – sinemaya – beni

……………………………………………………………………………………………………………………… …………… …………………………15) Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili kelimelerin anlamdaşlarını (eş anlamlarını) bulup cümlenin karşısındaki noktalı yerlere yazınız. (Her boşluk 3 puandır)

Okula ne zaman gideceksin? ……………………… Bayrağımızın rengi kırmızı beyazdır..…......................

Doktor amca beni muayene etti. ……………………..16) Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili kelimelerin karşıt (zıt) anlamlarını bulup, cümlenin karşısında- ki noktalı yerlere yazınız. (Her boşluk 3 puandır)

Kuşlar, bugün çok alçaktan uçuyor. ………………… Pazardan alınana balıklar tazeymiş. ………………….

Uzun boylu adam nereye gitti? …………………… Bu seferde yanlış cevap verdin. ……………………….17) Aşağıdaki sesteş kelimeleri farklı anlamları ile iki tümcede kullanınız. (Her boşluk 5 puandır)

gül: ..……………………………………………….......…………………………………………………… ……

gül: …………………………….……………………… ………………………………………………………çizme:………………………………………………….……………………………………………………

çizme: ……………………………………………....…………………………………………………………18) Aşağıdaki yazım ve noktalama yanlışları yapılmış cümleleri düzelterek noktalı yerlere doğrusunu yazınız. (Her boşluk 3 puandır)

ayşenin kırmızı mavi yeşil kalemleri var? …………………………………………………………………………………

Yeni komşumuz sinop’lu mu! …………………………………………………………………………………………………………

ne yapcağını düşünüp durdu? ……………………………………………………………………………………………………..