3. SINIF TÜRKÇE TEST SORULARI

1-‘Yeni yılı evde kutladık.’’ Cümlesinde sıfat olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
a) yeni b) yılı c) evde d) kutladık

2-Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisinde belirtme sıfatı yoktur?
a)şu okul b)ekşi elma c) beş kaşık d) dört duvar

3-‘Bakkaldan taze peynir ile iki ekmek aldım.’’ Cümlesinde ikisi de sıfat olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
a)bakkaldan-taze b)taze-iki c) peynir-ekmek d)taze-ekmek

4-‘Köpek kadına saldırdı,onu elinden ve bacağından ısırdı.’’ Cümlesinde ‘‘onu’’ zamiri hangi adın yerine kullanılmıştır?
a)bacağın b)çocuğun c)elin d)kadının

5- ‘Ben sana ve arkadaşına hiç güvenmiyorum.’’ Cümlesinde kaç tane zamir vardır?
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

6-Aşağıdaki fiillerden hangisi gelecek zamanın ikinci tekil kişisidir?
a)oturacaksın b)gelmeyiniz c)yazacaksınız d)kaçıyorsunuz

7-‘Öğrenciler ders çalışıyorlar.’’ Cümlesinde geçen ‘oynuyorlar’’ fiilinin zamanı aşağıdakilerden hangisidir?
a)geçmiş zaman b)gelecek zaman c)geniş zaman d)şimdiki zaman

8-‘Yatmak’’ fiilinin üçüncü çoğul kişisi aşağıdakilerden hangisidir ?
a)yatacaksınız b)yatacağız c)yatıyorlar d)yattınız

9-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘de’’ nin yazımında yanlışlık yapılmıştır.
a)Kadıncağızın oğlu da kaybolmuş b)Düşünde öyle karar ver.
c)Bugün sen de bir gariplik var d)Toplantıya sen de katıldın mı?

10-Aşağıdaki isimlerden hangisi her zaman büyük harfle başlayarak yazılır?
‘Danimarka ,Kalem,Öğretmen,Sınıf,Karabük,Karadeniz,Salı,Matem atik’’
a) 3 b) 4 c) 5 d) 6

11-Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna ünlem (!) işareti konulmalıdır?
a)Ne zaman tatile gireceğiz b)Günler artık uzamaya başladı
c)Oh be, nihayet senden kurtuldum d)Sen ne zaman geleceksin

12-Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna doğru noktalama işareti konulmuştur?
a)Amanın arkadaşlar,yetişin. b)Annem çürük dişini çektirdi!
c)Okula gitmedin mi? b)Bugün çarşıya gitmiyorum?


CEVAP ANAHTARI

1- A 7- D
2- A 8- C
3- B 9- B
4- D 10- A
5- B 11- C
6- A 12- C