1-Aşağıdakilerden hangisi birleşik kelime değildir?

A) devekuşu B) imambayıldı C) kuşbaşı D) okula

2-“Geliyordu” kelimesinin kökü nedir?

A) gel B) gelmek C) geliyor D) gelir

3- Aşağıdaki kelimelerden hangisi türemiş kelimedir?

A) ailemiz B) vatandaş C) odada D) radyonun

4- Aşağıdaki kelimelerden hangisi yapım eki almıştır?

A) camcı B) evler C) masa D) bardak

5- Aşağıdakilerden hangisi türemiş kelime değildir?

A) kitaplık B) simitçi C) resim D) çöplük

6- Aşağıdakilerden hangisi yapım eki almıştır?

A) gelecek B) şekerci C) kâğıtları D) tabaklardan

7- Aşağıdakilerden hangisi basit kelimedir?

A) gözlük B) arkadaş C) bak D) birinci

8- Aşağıdakilerden hangisi türemiş kelime değildir?

A) beşinci B) yağsız C) saat D) yurttaş

9- Aşağıdakilerden hangisi çekim eki almıştır?

A) kitabı B) taşlık C) bilgin D) güçlü

10- Aşağıdakilerden hangisi yapım eki almamıştır?

A) kapıcı B) otlak C) köyde D) arkadaş

11- Aşağıdakilerden hangisi birleşik kelimedir?

A) açıkgöz B) serinlemek C) bakıcı D) masalar

12- Aşağıdakilerden hangisi türemiş kelimedir?

A) çanta B) elma C) çiçekçi D) halı

13- “Atatürk, bizim başöğretmenimizdir.” Cümlesinde “Atatürk ve başöğretmen” kelimeleri yapılarına göre ne tür kelimelerdir?

A) basit B) birleşik C) kök D) türemiş

14- Aşağıdakilerden hangisi türemiş kelime değildir?

A) evsiz B) kitapçı C) yedinci D) çocuklar

15- “ Zil çalınca bahçeden sınıfa doğru koştuk.” Cümlesinde kaç tane isim çekim eki almıştır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

16- “Atatürk,akıllı ve vatansever bir kişiydi.” Cümlesinde koyu yazılı olan kelimeler yapı bakımından hangi seçenekte doğru sıralanmıştır?
A) birleşik-türemiş-birleşik-basit
B) birleşik-basit-birleşik-basit
C) türemiş-türemiş-birleşik-basit
D) birleşik-türemiş-türemiş-basit

17- Aşağıdakilerden hangisi türemiş kelimedir?

A) yarışı B) yarıştan C) yarışlar D) yarışçı
18- Aşağıdaki kelimelerden hangisi ek alarak anlam değiştirmiştir?

A) tarla B) köyler C) alıcı D) evden

19- Hangi kelime “bal” kökünden türememiştir?

A) ballı B) balta C) balcı D) balsız

20- Hangi kelime “ot” kökünden türememiştir?

A) otlu B) otçu C) otel D) otlukNazım KARABULUT
Başarılar dilerim! 3/A Sınıf Öğretmeni


3.SINIF TÜRKÇE (GENEL)
G Ö K Y Ü Z Ü
Gökyüzü insanlar için her zaman en ilginç konulardan biri olmuştur gök kubbe ilk insanlar için anlaşılır ulaşılır bir alem değildi Yağmurlarla bereket oradan yağıyor Beyaz bir rüya gibi kar oradan geliyor, Güneş oradan doğuyor ve batıyordu. Hele ay !Ay gök yüzünde insanın en sevdiği varlıktır. Uzaktan bizleresor derece sihirli görünen Ay aslında soğuk ve kara bir toprak parçasıdır.
İlk 3 soru yukarıdaki okuma parçasına göre cevaplandırılacaktır.

1. İnsanlar için en ilginç konulardan biri nedir?
a) İnsan b) Alem c) Gökyüzü
2. Gökyüzünde insanın en çok sevdiği varlık hangisidir?
a)Ay b)Gökyüzü c) Yıldızlar
3. Bereket ve yağmur nereden geliyor?
a) Atmosferden b) Havadan c) Gökyüzünden
4. Aşağıdakilerden hangisi sözlük sırasına göre ikinci sırada yer alır?
a)Sürekli B-Sürme C-Süreli
5. Kadar-dün –sabah –çalıştım –gece
Yukarıdaki sözcüklerin kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturacak biçimde sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dün gece sabaha kadar çalıştım
b) Sabaha kadar çalıştım dün gece
c)Dün çalıştım gece sabaha kadar
6.Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?
a) Taze-bayat b) İnce-kalın c) Küçük-ufak
7. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi çoğul eki almamıştır?
a) Güller b) Çiler c) Eller
8. Aşağıdakilerden hangisinin yazımı yanlıştır?
a) Buldu mu? b) Verir misin? c) Koştularmı?
9. “Kır” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde renk anlamıyla kullanılmıştır?
a) Bu vazoyu kim kırdı? b) Yarın kıra gideceğiz. c) Büyük babam kır saçlıdır.
10. Aşağıdaki özel isimlerden hangisinin yazımı yanlıştır?
a) Atatürk Lisesi b) Kızılcahamam’da c) Ziya Gökalp caddesi
11. “Yarım elma gönül alma” Atasözünde hangi kelime sıfattır?
a) Gönül b) Yarım c) Alma
12. Aşağıdakilerden hangisi hem türemiş hem de birleşik kelimedir?
a) Gözlükçu b) Yorgun c) Ayakkabıcı
13. Aşağıdakilerden hangisi sözlük sırasında en sonda yer alır?
a) Valiz b) Bavul c) Çanta
14. Aşağıdakilerden hangisi basit yapılı cinas adıdır?
a) Gözlük b) Sandık c) Tuzluk
15. “Öğretmen, yarın ilk derste ödevlerimize bakacak.” Cümlesinde adın hangi durumları kullanılmıştır?
a) –e , -de durumları b) yalın, -de, -e durumları c) yalın, -e, -den durumları
16. Aşağıda kökleri aynı olan kelimeye getirilen eklerden hangisi yapım ekidir?
a) şekerde b) şekerlik c) şekerler
17. Aşağıdaki tümcelerden hangisinde virgül yanlış kullanılmıştır?
a) Ali, Engin’den büyüktür.
b) Diyarbakır’a yarın, gideceğim
c) Sabah, öğle, akşam görüşüyoruz.
18. “Ayşe bu sabah erken kalktı.” Cümlesinde hangi sözcük eylem bildirmektedir?
a) Ayşe b) Kalktı c) Sabah
19. Yukarıdaki soruda eylemi yapanı belirten sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ayşe b) Sabah c) Erken
20. “Kuş”un bir özelliğini açıklamak istersek, aşağıdaki sözcüklerden hangisini kuş sözcüğünün önüne getirebiliriz?
a) Uçmak b) Küçük c) Hava