1-“Televizyon” kelimesinde kaç hece vardır?

A- 1 B- 2 C- 3 D- 4

2- Aşağıdakilerden hangisi hem hece, hem de kelimedir?

A- ke B- at C- se D- şi

3- Aşağıdaki kelimelerden hangisinin hece sayısı en fazladır?

A- gazete B- kitap C- çiçekçilik D- oduncu

4- Aşağıdakilerden hangisi hecelerine doğru ayrılmıştır?

A- bil-dik- ler- im B- al-dı-ğım-ız C- gaz-ete-nin D-gü-neş-ten

5- Aşağıdaki kelimelerden hangisi yanlış bölünmüştür?

A- bah-çe-miz-den B-bil-gi-ler C-e-vim-iz D-ki-tap-ta-ki

6- “Kırmızı ve mavi renkleri çok seviyorum.” Cümlesinde, hecesi en çok olan kelime hangisidir?

A- kırmızı B- mavi C- renkleri D- seviyorum

7- Bir hecede en çok kaç tane ünlü harf bulunur?

A- 1 B- 2 C- 3 D- 4

8- Aşağıdaki hecelerden hangisi farklıdır?

A- rak B- cuk C- ört D- mek

9- “Bahar gelince çiçekler açar.” Cümlesinde kaç tane hece vardır?

A- 6 B- 10 C- 8 D- 4

10- Aşağıdaki kelimelerden hangisi dört hecelidir?

A- tren B- lokomotif C- otobüs D-kırkpınar

11- Aşağıdakilerden hangisi hece değildir?

A-iki B- çi C- ka D- le

12- Aşağıdaki kelimelerden hangisi bir hecelidir?

A- kurt B- hece C- alın D- ana

13- Türkçe’de en çok kaç harfli hece vardır?

A- 1 B- 2 C- 3 D- 4

14- Bir kelimedeki hece sayısını en çabuk nasıl buluruz?

A- Ünlü harfleri sayarak. B- Ağzımızın hareketlerini sayarak.
C- Parmaklarımızı sayarak. D- Hecelerin altını çizerek.

15-Aşağıdakilerden hangisi hem hece, hem de kelimedir?

A- erik B- top C- Ali D- sıra

16- Aşağıdaki kelimelerden hangisi “-i” eki aldığı zaman hece sayısı değişmez?

A- alın B- aş C- masa D- sabah

17- Aşağıdaki kelimelerden hangisi bir sessiz, bir sesli ve iki sessiz harften oluşmuştur?

A- yurt B- okul C- Van D- baca

18- “Fren, tren, spor” gibi kelimeler kaçar hecelidir?

A- ikişer B- üçer C- birer D- dörder

19- “Şükran, Fransızca öğreniyor.” Cümlesinde kaç hece vardır?

A- 8 B- 9 C- 10 D- 11

20- Hangi kelimede üç sessiz harf vardır?

A- gel B- bekle C- dördüncü D- altmışlık