S.01) 87-92-97- ? - 107-112 sayı dizisinde soru işareti olan yerehangi sayı gelmelidir?

a) 12 b) 120 c)102


S.02) 327 sayısının birler basamağı ile yüzler basamağındaki

rakamlarının basamak değerleri farkı kaçtır?

a) 293 b) 307 c) 4

S.03) A={2,4,6,8} B= {elma, feviz, fındık} c={Zeynep, Ali, Çetin, Orhan}

Yukarıdaki kümelerden hangileri denk kümelerdir?

a) A≡B b) A≡C c) B≡C


S.04) Bir bölme işleminde bölen 5, bölüm 696, kalan 3 ise bölünen kaçtır?

a) 3480 b) 3483 c) 3384


S.05) Ayhan bahçedeki taşların 1/4 ‘ini temizledikten sonra 6 saat daha çalışıyor ve bahçe taşlardan tamamen temizleniyor. Acaba Ayhan, bahçenin tamamını kaç saatte temizledi?

a) 8 saat b) 6 saat c) 1 saat


S.06) Kare şeklindeki oyun sahasının çevresine boya ile çizgi çizilecek. Sahanın çevresi 60 metredir. İki kutu boya harcanmıştır. Acaba bir kenarı için harcanan boya ne kadardır?

a) 15 kutu boya b) 8 kutu boya c) yarım kutu boya


S07) Saat şimdi 3’tür. Hızı 80 km. olan bir araç 200 km. gittikten sonra acaba saat kaç olur?

a) 400 b) 430 c) 530


S.08) Baba ile olgunun yaşları farkı 20‘dir. Baba 3 yıl önce 26 yaşında olduğuna göre oğlu şimdi kaç yaşındadır?

a) 9 b) 17 c) 14


S.09) Kasaptan ikibuçuk kg. kıyma aldım. 30 milyon TL. verdim. Acaba kıymanın kg.’ı kaç liradır?

a) 10 milyon b) 12 milyon c) 15 milyon


S.10) 4806 sayısındaki binler basamağı ile onlar basamağındaki rakamların yerlerini değiştirirsek ne olur?

a) Sayı 1800 büyür. b) Sayı 3960 küçülür. c) Sayı 198 büyür.