1-) 4 ile 9 arasındaki doğal sayıların kümesi kaç elemanlıdır?

a) 3 b) 4 c)5 d) 6


2-) 35 öğrencisi olan 3 / A sınıfında 6 öğrenci gözlük takıyor.Gözlük takmayan öğrencilerin kümesi A ise ,A kümesi kaç elemanlıdır?

a) 19 b)29 c)28 d)26


3-) 3584 sayısındaki rakamlardan sayı değeri en küçük olan hangisidir?

a) 3 b) 5 c) 8 d) 4


4-)Rakamları 4,6,7,8 olan dört basamaklı bir doğal sayı veriliyor.Bu sayının en küçük olması için 8 rakamı hangi basamağa yazılmalıdır.

a)binler b)yüzler c) onlar d) birler

5-)24 doğal sayısının Romen rakamlarıyla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

a) XIV B) XXVI C) XXIV D) XXII


6-) Bir sepetteki simitlerin 1 ‘ i 15 ‘tir.Sepette kaç tane simit vardır?

6

a) 60 b) 85 c) 75 d) 90


7-) İki basamaklı iki doğal sayının toplamları 78 ‘dir.Toplananlardan birinin onlar basamağındaki rakamın sayı değerine 2 ekleniyor.Toplam kaç olur?

a) 58 b) 98 c) 78 d) 38


8-) Bahçemizde 45 tane kayısı ağacı, 54 tane erik ağacı vardır.Kayısı ağaçlarından 25 tane fazla da kavak ağacı vardır.Bahçemizde kaç tane ağaç vardır?

a) 169 b)164 c) 134 d) 158


9-) Ablam; benden 5 yaş büyük,ağabeyimden 7 yaş küçüktür.Ağabeyim 22 yaşındadır.Yaşlarımızın toplamı kaçtır?

a) 48 b) 54 c) 47 d) 34


10-) Bir ürün için televizyonda gündüz 8, gece 4 reklam yapılıyor.Bir haftada kaç kez reklam yapılmıştır?

a) 84 b) 132 c) 32 d) 184


11-) Babamın yaşı,kardeşimin yaşının 3 katından 2 fazladır.Babam 38 yaşında olduğuna göre, kardeşim kaç yaşındadır?

a) 12 b) 13 c)15 d)16


12-)Bir kırtasiyeci,tanesi 2 milyon liradan defter satın alıyor.Defterlerin tanesini 3 milyon liradan satıyor.Bu satıştan 72 milyon lira kar ediyor.Kırtasiyeci kaç defter satmıştır?

a) 36 b) 72 c)38 d) 70