1) "Tarih, yazının icadı ile başlamıştır." tümcesindeki "icat" sözcüğünün anlamdaşı aşağıdakilerden hangisidir?

A)yenilik B) buluş C) teknik D) makine

2.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A-Gözlerini aşırı ışık mı bozdu? B-Gözleri artık hiçbir şeyi göremiyormu? C-Aşırı ışık gözlerini yormuyor mu? D-Gözlerinin sağlığına dikkat

ediyor musun?

3) Aşağıdakilerden hangisi bir tümcedir?

A. Çok yoruldum

B. Okulun önündeki ceviz ağacı

C. Köylülerin çalışkanlığı

D. Bu sene okullar4) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi satır sonunda bölünmez?

A. kurnaz B. kitaplık C. okul D. kırk5)"Ayşe'nin el***esinin kumaşı çok seyrek dokunmuştu." tümcesindeki "seyrek" sözcüğünün karşıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A. dolu B. yaralı C. sık D. çok

6) "Ayva elma armut nar en çok sevdiğim meyvelerdir." tümcesinde kaç yere virgül konulmalıdır?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

7) "Oya bugün çok sevinçliydi." tümcesindeki "sevinçli" sözcüğünün karşıt anlamlısı hangisidir?

A. güleç B. memnun C. mutlu D. üzüntülü8) Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Alfabemizde sekiz tane ünlü harf vardır.

B) Bir sözcükteki ünlü sayısı, o sözcükteki

hece sayısını verir.

C) Her hecede bir ünsüz bulunur.

D) Alfabemizde ünsüzler 21 tanedir..9)"Köy yolları karanlık, her yer çamur içinde." tümcesinde kaç hece vardır?

A. 15 B. 14 C. 13 D.1210) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, sözlükte daha önce gelir?

A. hediye B. hırka C. harman D. horoz11) Aşağıdakilerden hangisi "Ahmet, benim en ufak bir uyarımdan bile alınıyor." tümcesinde geçen "uyarı" sözcüğünün anlamdaşıdır?

A. küçük B. ikaz C. tartışma D. kızma12) Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte en sonda yer alır?

A) baba B) başa C) bana D) baca13) "buzluk" kelimesi hangi ek ile türetilmiştir?

A) -lı B) -lik C)- lu D) -k14) Aşağıdaki tarihlerin hangisinin yazımı doğrudur?

A) 18 nisan 2002 B) 13/Mart/ 2008

C) 23 haziran 03 D) 02/13/200415) "kirpi, kedi, ağacı, silgi" kelimelerinden hangisi ismin -i halini almıştır?

A) kirpi B) kedi C) ağacı D) silgi16) "Bu dağlar yüksek dağlardır." Kelimesinde varlığın özelliğini bildiren kelime hangisidir?

A) bu B)dağlar C) dağlardır D)yüksek16) Aşağıdaki kelimelerin hangisinin yazılışı doğrudur?

A) dolab B) teze C) kitab D) ***küvi17) Aşağıdaki kelimelerden hangisi hecelerine doğru ayrılmıştır?

A) İs-tan-bul

B) Bal-ı- ke-sir

C) Şa-n-lı-ur-fa

D) Gir-e- sun18) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı vardır?

A) Geceleri gökyüzü ne güzeldir

B) O da gelmedi ki

C) Benim kalemimi gördün mü

D) En büyük hayalim okumaktır

19) "Çirkin - güzel" sözcükleri arasında-ki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A. şişman - zayıf

B. yetenek - kabiliyet

C. hız - sürat

D. hür - özgür

20) Aşağıdakilerden hangisi birleşik sözcük değildir?

A) Şanlıurfa B) Kahramanmaraş

C) Gaziantep D) Van Gölü21) "Arkadaş... ile maç.... gitti" cümlesinin anlamlı olabilmesi için noktalı yerlere hangi ekler gelmelidir?

A) a - ı B) e- dan C) ı- a D) ı-ta23) "ağaç" kelimesinin -den eki almış hali aşağıdakilerden hangisidir?

A)ağaçtan B) ağaçdan

C)ağaçden D)ağaçten24) "Bir elin nesi var, iki elin sesi var." Atasözüyle ne anlatılmak isteniyor?

A. yardımlaşma B. gürültü

C. çok düşünme D. ellerin gücü25)Aşağıdakilerden hangisi -ci eki

almamıştır?

A) oduncu B) simitçi

C) ölçü D) kitapçı