1. 500 YTL’nın 2/5’ini harcadım. KaçTL kalır?
A) 400
B) 300
C) 200
D) 100 doğru
2. Bir bidonun 2/5 i su ile doludur. 20 litre daha su konulursa bidonun 4/5 doluyor. Bidon kaç litreliktir?
A) 100
B) 50 doğru
C) 40
D) 60
3. Bir sınıfın 3/4' ü kızdır.Kızların sayısı 30 ise sınıfın tamamı kaç kişidir?
A) 10
B) 20
C) 35
D) 40 doğru
4. Bir doğru 8 eş parçaya ayrılıyor ve 3. parça ile 6. parçaya gelen kesir sayıları toplamı kaçtır?
A) 9/8 doğru
B) 3/8
C) 6/8
D) 8/8
5. 2/3 , 3/3 , 4/5 , 10/100 , 21 / 20 , 45/54 Yukarıdaki kesirlerden kaçtanesi basit kesirdir?
A) 3
B) 4 doğru
C) 5
D) 6
6. Düğündeki pastalar 5 eş parçalara ayrılıyor.Düğün bittikten sonra 20 parça pasta artıyor. Acaba kaç adet bütün pasta artmıştır?
A) 3
B) 4 doğru
C) 15
D) 25
7. Paydası 8 olan en küçük bileşik kesir ile 11/8 kesrinin toplamı kaçtır?
A) 19/8 doğru
B) 13/8
C) 9/16
D) 3/8
8. Bir öğrenci bir kitabın 1. gün 3/8'ini , 2. gün 2/8 ' ini okuyor.Öğrenci kitabın kaçta kaçını okumamıştır?
A) 1/8
B) 5/8
C) 8/8
D) 3/8 doğru
9. 66 kalemin 5/6'sını 11 arkadaş paylaşırsa her birine kaç kalem düşer?
A) 55
B) 11
C) 44
D) 5 doğru
10. 40 m uzunluğundaki bir kumaşın 3/4 ü satılıyor. Satılan kumaş kaç metredir?
A) 20
B) 30 doğru
C) 32
D) 36
11. - Saat 20.45 ‘te hareket eden otobüs 5 saat 25 dakika sonra Ankara’ya varıyor. Ankara’ya saat kaçta varmış olur?
A) 01.45
B) 02.10
C) 02.45
D) 03.00 doğru
12. 2/5- 2/7- 2/6- 2/3 - 2/8 kesirlerinini küçükten büyüğe doğru sıralarsak baştan 3. hangisi olur?
A) 2/5
B) 2/6 doğru
C) 2/3
D) 2/8
13. 10 arkadaş 3,5 l sütü eşit olarak içiyorlar her biri sütün kesir olarak ne kadarını içmiştir?
A) 1/7
B) 1/10 doğru
C) 3/10
D) 35/100
14. 5/6 sı 25 kişi olan bir sınıfın 1/3 ü kaç kişidir?
A) 10 doğru
B) 12
C) 15
D) 20
15. 2/5 i 70 olan sayının tamamı kaçtır?
A) 28
B) 100
C) 120
D) 175 doğru
16. Aşağıdakilerden hangisi basit kesirdir?
A) 3/4 doğru
B) 7/5
C) 5/2
D) 4/3
17. 120 liranın 2/5 ini harcadım. Kaç liram kaldı?
A) 48
B) 82
C) 30
D) 72 doğru
18. Aşağıdakilerden hangisi bileşik kesirdir?
A) yedi bölü altı doğru
B) dört bölü altı
C) üç bölü altı
D) iki bölü altı
19. 14- Cem, bisikleti ile gideceği yolun 5/16' ini gitmiştir. Cem bisikletiyle 15 km gittiğine göre, gideceği yolun tamamı kaç km'dir?
A) 4
B) 36
C) 42
D) 48 doğru
20. 6/8 + 2/8 = işleminin sonucu aşağıdakiledrden hangisidir?
A) 1 doğru
B) 1/8
C) 4/8
D) 3
21. 15- Bir yolcu gideceği yolun 4/5'ünü 12 saatte gitmiştir. Geri kalan yolu kaç saatte gider?
A) 2
B) 3 doğru
C) 4
D) 5
22. 16- "Beş tam yüzde beş" kesrinin yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 5,00
B) 5,5
C) 5,50
D) 5,05 doğru
23. Yazı tura oyununda paranın yazı gelmesiyle ilgili ne söylenebilir?
A) imkansız
B) kesin
C) olası doğru
D) hiçbiri
24. 17- 14/100 kesrinin virgüllü yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 0,14 doğru
B) 1,4
C) 1,14
D) 1,40
25. Bir yolun 1/7'i olan 42 km asfaltlanmıştır. Yolun tamamı kaç km dir?
A) 60
B) 153
C) 194
D) 294 doğru
26. Bir koşucu, koşması gereken yolun 2/5 ini tamamladı. Geriye yolunun kaçta kaçı kaldı?
A) 4/5
B) 3/5 doğru
C) 2/5
D) 1/5
27. ........+75/25=100/25 işleminde boş bırakılan yere,aşağıdakilerden hangi kesir sayısı gelmelidir?
A) 15/25
B) 25/25 doğru
C) 35/25
D) 45/25
28. 7/16+8/16+4/16=? işleminin sonucu kaçtır?
A) 15/16
B) 19/16 doğru
C) 21/16
D) 36/16
29. 18- 60/100'ı 1200 olan sayının tamamı kaçtır?
A) 2
B) 300
C) 12000
D) 2000 doğru
30. 5/8'i 35 m olan halatın 3/7'ü kaç m dir?
A) 42
B) 33
C) 24 doğru
D) 18
31. Paramın 1/5 ‘i ile ekmek ,3/5 ‘i ile meyve aldım. Paramın kaçta kaçı kaldı?
A) 4/5
B) 5/5
C) 1/5 doğru
D) 3/5
32. 0,5 , 0,55 , 1,005 , 0,799 ondalık sayılarından en büyüğü hangisidir?
A) 0,5
B) 0,55
C) 1,005
D) 0,799 doğru
33. 0,541 ondalık sayısının yüzdebirler basamağındaki sayı kaçtır?
A) 0
B) 5
C) 4Click here to enlarge
D) 1
34. Bir saatin 3/4'ü, bir saatin 3/5'ünden kaç takika fazladır?
A) 15
B) 10
C) 9 Click here to enlarge
D) 6
35. Annemin 64 YTL’si vardı. Annem parasının 2/8 ‘i ile defter, 3/8’i ile kitap aldı. Annemin kaç YTL ‘si kaldı?
A) 20
B) 24Click here to enlarge
C) 28
D) 32
36. Ahmet'in boyu,1,21 m dir.Ahmet'in asansörü kendi kendine kullanabilmesi için, boyu en az 150 cm olmalıdır.Ahmet'in kaç cm daha uzaması gerekir?
A) 0,5 m
B) 21 cm
C) 29cmClick here to enlarge
D) 0,29cm
37. 0,25 ondalık kesrinin , kesir olarak yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 5/1
B) 1/4
C) 4/1
D) 3/5 doğru
38. 96 cm’nin 2/3 ‘ü kaç cm’dir?
A) 64 doğru
B) 32
C) 96
D) 34

ALINTI