1. 1-856 kg elma 17 kg ‘lık kasalara doldurulduğunda kaç kasa tam dolar?
A) 5
B) 6
C) 50 Click here to enlarge
D) 51
2. 4560:15=? Bölme işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 304Click here to enlarge
B) 3004
C) 34
D) 364
3. 3 kalem 906 kuruştur.Bu kalemlerden 13 tane alan bir öğrenci kaç kuruş öder?
A) 302
B) 1598
C) 3050
D) 3926Click here to enlarge
4. Böleni 29 olan bir bölme işleminde kalan en çok kaç olabilir?
A) 0
B) 1
C) 29
D) 28Click here to enlarge
5. 2-Bir bölme işleminde bölen 32,bölüm 15’tir.Bölünen ve kalanın toplamı en çok kaç olur?
A) 51
B) 511
C) 481
D) 482Click here to enlarge
6. Bahçemizden topladığımız 5276 kg elma 17 kg’lık kasalara doldurduğumuzda kaç kasa tam dolar?
A) 311
B) 310Click here to enlarge
C) 312
D) 3100
7. Bir sayının 13 ile bölümünde kalan en fazla kaç olur?
A) 11
B) 12Click here to enlarge
C) 13
D) 0
8. Bir bölme işleminde bölen 19, bölüm 24'tür. Bölünen ve kalanın toplamı en çok kaç olabilir?
A) 470
B) 479
C) 502Click here to enlarge
D) 579
9. kelimesindeki harf sayısı ile hece sayısının çarpımının 3'e bölümünden kalan kaçtır?
A) 1Click here to enlarge
B) 2
C) 3
D) 0
10. 3-ABA:AB işleminde kalan kaçtır?
A) 0
B) 1
C) AClick here to enlarge
D) AB
11. Terzi, 90m’lik bir kumaşı eşit olarak 9 yerinden kesiyor. Her parça kaç m den oluşur?
A) 99
B) 81
C) 9
D) 10Click here to enlarge
12. 534 : X= 1 işleminde X yerine ne gelmelidir?
A) 0
B) 1
C) 533
D) 534Click here to enlarge
13. Bir bölme işleminde bölen 36 ise kalan hangisi olamaz?
A) 36Click here to enlarge
B) 33
C) 35
D) 34
14. bir bölme işleminde bölen 42,bölüm 6 ve kalan 2 ise bölünen kaçtır?
A) 252
B) 254
C) 250
D) 232Click here to enlarge
15. 8- 808:8=? Yandaki bölme işleminde bölüm kaçtır?
A) 101Click here to enlarge
B) 110
C) 100
D) 11
16. 7'ye bölündüğünde bölüm 13, kalan 5 olan sayının 4'e bölümünde bölüm kaç olur?
A) 18
B) 20
C) 24Click here to enlarge
D) 26
17. 2186 : 28 işleminde bölüm kaç basamaklıdır?
A) 2Click here to enlarge
B) 3
C) 4
D) 5
18. 30 000 : 1000 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3000
B) 300
C) 30Click here to enlarge
D) 3
19. 96 katı 50 400 olan sayı kaçtır?
A) 1500
B) 550
C) 525Click here to enlarge
D) 5000
20. Ayda 120 ekmek tüketen bir aile bir haftada kaç ekmek tüketir?
A) 25
B) 28Click here to enlarge
C) 16
D) 21
21. Bir sayının 9 a bölümü 70 tir. Aynı sayının 6 ya bölümü kaçtır?
A) 95
B) 105Click here to enlarge
C) 250
D) 85
22. 6 yıl sonra 17 yaşında olacak olan Emre, 5 yıl önce kaç yaşındaydı?
A) 5
B) 7
C) 6Click here to enlarge
D) 3
23. Hangi sayının yarısnın 4 katının 9 fazlası 89 dur?
A) 20
B) 30
C) 40Click here to enlarge
D) 80
24. Bir evde 6 oda, her odada 2 pencere,Her pencerede de 5 cam vardır.Bu evde kaç cam vardır?
A) 60Click here to enlarge
B) 30
C) 90
D) 75
25. 5 işçinin 48 günde bitirdiğ bir işi 10 işçi kaç günde bitirir?
A) 40
B) 24Click here to enlarge
C) 30
D) 23
26. 2 ..... 6 7 12 13 örüntüsünde noktalı yere aşağıdakilerden hangi sayı gelmelidir?
A) 1
B) 2
C) 5
D) 3Click here to enlarge
27. 25 36 45 .....55 56 örüntüsünde noktalı yere aşağıdakilerden hangiis gelmelidir?
A) 44
B) 43
C) 46Click here to enlarge
D) 56
28. 1 10 100 ........ 100000 sayılarının dizilişine göre noktalı yere aşağıdakilerden hangi sayının gelmelidir?
A) 1000 000
B) 1000Click here to enlarge
C) 10000
D) 50000
29. a uzunluğu 12 cm olan bir karenin alanı kaç cm2 dir?
A) 124 cm2
B) 134 cm2
C) 144 cm2
D) 48 cm2Click here to enlarge
30. Alanı 36 cm2 olan bir karenin bir kenarı kaç cm dir?
A) 3
B) 9
C) 5
D) 6Click here to enlarge
31. Bir kenarını uzunluğu 75m olan kare şeklindeki bir tarlanın alanı kaç m2 dir?
A) 6525
B) 6000
C) 5630
D) 300Click here to enlarge
32. (360 : 9) – 39 = ? işleminin sonucu kaçtır?
A) 1Click here to enlarge
B) 2
C) 3
D) 4
33. 2750 : 10 = ? işleminin sonucu kaçtır?
A) 275
B) 2750
C) 27500
D) 27,5Click here to enlarge
34. Her biri diğerinin iki katı kadar olan üç doğal sayının toplamı 756'dır.Büyük sayı kaçtır?
A) 432Click here to enlarge
B) 430
C) 428
D) 426
35. 9 sayısını kendinden küçük çift sayılara sırayla bölersek kalanların toplamı kaç olur?
A) 1
B) 4Click here to enlarge
C) 6
D) 9
36. Öğretmen 532 kalemi 38 öğrenciye dağıttı. Her öğrenciye kaçar kalem düşer?
A) 12
B) 13
C) 14
D) 15Click here to enlarge
37. Bir satıcı 6 kg karabiberi 125gramlık paketlere dolduruyor. Kaç paket karabiber olur?
A) 64
B) 56
C) 52
D) 48Click here to enlarge
38. 3 ton kömürün 1250 kg’ını yaktık. Kaç kg kömür kaldı?
A) 750
B) 1750
C) 2000
D) 2050Click here to enlarge
39. 362 625 doğal sayısında 6 rakamlarının basamak değerlerinin bölümü kaçtır?
A) 6000
B) 1000
C) 600
D) 100Click here to enlarge
40. 3/5 ' ü 603 olan sayının 2/3 ' si kaçtır?
A) 640
B) 650
C) 660
D) 670Click here to enlarge