1. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin çarpımı en büyüktür?
A) 2052x10
B) 252x100Click here to enlarge
C) 25x1 000
D) 2x10 000
2. Bir çarpma işleminde çarpanlardan biri diğerinden 4 katıdır.Çarpanların toplamı 50 olduğuna göre çarpım kaçtır?
A) 250
B) 300
C) 350
D) 400Click here to enlarge
3. iki basamaklı en büyük sayının 1/3 ünün 4 katının 36 fazlası kaç eder?
A) 168
B) 165
C) 125
D) 216Click here to enlarge
1. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin çarpımı en büyüktür?
A) 2052x10
B) 252x100Click here to enlarge
C) 25x1 000
D) 2x10 000
2. Bir çarpma işleminde çarpanlardan biri diğerinden 4 katıdır.Çarpanların toplamı 50 olduğuna göre çarpım kaçtır?
A) 250
B) 300
C) 350
D) 400Click here to enlarge
3. iki basamaklı en büyük sayının 1/3 ünün 4 katının 36 fazlası kaç eder? A) 168
B) 165
C) 125
D) 216Click here to enlarge
4. Bir mağazada 170 YTL'lik kabanlardan 29 tane vardır. Mağazada bulunan kabanların toplam değeri kaç YTL'dir?
A) 493 YTL
B) 4930 YTL
C) 5000 YTL
D) 4847 YTLClick here to enlarge
5. Çarpma işlemi ile bölme işlemi arasında olan ilişkiye benzer bir ilşki aşağıdaki şıklar arasında hangisinde vardır?
A) siyah - beyazClick here to enlarge
B) ev - kuş
C) okul - futbol sahası
D) bilgisayar - timsah
6. 18x25= İşlemini zihinden yapmak için aşğıdakilerden hangisini yapmalıyız?
A) 18’i 4 ile çarpar, 100’e böleriz.
B) 18’i 100 ile çarpar 4’e böleriz. Click here to enlarge
C) 18’i 50 ile çarpar 4’e böleriz.
D) 18’i 10 ile çarpar 4’e böleriz.
7. büyüğü küçüğünün 7 katı olan iki sayının toplamı 320 ise büyük sayı kaçtır?
A) 45
B) 40
C) 280
D) 240Click here to enlarge
8. 3-Çarpımları 72 olan iki doğal sayının toplamı en çok kaç olabilir?
A) 17
B) 18
C) 27
D) 73Click here to enlarge
9. 5 doğal sayısının sonuna ”0000” eklersek 5’i kaç ile çarpmış oluruz?
A) 1000 ile
B) 100 ile
C) 10000 ile Click here to enlarge
D) 0 ile
10. 4-Bir aile,haftada 12 ekmek tükettiğine göre,bir yılda kaç ekmek tüketir?
A) 84
B) 365
C) 624Click here to enlarge
D) 875
11. Bir çarpma işleminde çarpanlardan biri 120, çarpım 1080 olduğuna göre diğer çarpan kaçtır?
A) 8
B) 19
C) 960
D) 9Click here to enlarge
12. sattekihızı 85 km olan bir otobüs 5 saat sonunda hızını 90 km ye çıkartıp 3 saat daha yol gidiyor.otobüs kaç km yol gitmiştir*
A) 650
B) 695
C) 595
D) 750Click here to enlarge
13. 5-36x306 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1 016
B) 11 016Click here to enlarge
C) 10 016
D) 1 116
14. aydın 12yaşında, dedesi aydının 5 katından 6 eksik yaşında ise yaşları toplamı kaçtır?
A) 60
B) 54
C) 62
D) 66Click here to enlarge
15. bir kutuda 25 düzine bulunan kalemlerden 15 kutu satan bir kırtasiyeci kaç tane kalem satmıştır?
A) 600
B) 750
C) 1500
D) 4500Click here to enlarge
16. 8m5m sayısındaki m rakamlarının basamak değerleri çarpımı 1600 olduğuna göre m yerine hangi rakam gelmelidir?
A) 36
B) 4Click here to enlarge
C) 8
D) 16
17. bir çiftlikte 26 koyun,30 inek ve 45 tavuk bulunmaktadır.çiftlikte kaç tane hayvan ayağı vardır?
A) 100
B) 314Click here to enlarge
C) 404
D) 300
18. Mehmet günde 5 saat ders çalışıyor.Mehmet bir haftanın kaç dakikasını ders çalışarak geçirir?
A) 2500
B) 2100Click here to enlarge
C) 2200
D) 2400
19. 2 dakika 25 saniye kaç saniye eder?
A) 120
B) 130
C) 145Click here to enlarge
D) 155
20. 20x200x0x0.05= ?işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2000
B) 0.20
C) 0Click here to enlarge
D) 200
21. Metin,hergün 23 sayfa okuyarak bir kitabı 17 günde bitiriyor.Metin'in okuduğu kitap kaç sayfadır?
A) 391Click here to enlarge
B) 390
C) 300
D) 150
22. Bir çuval fındığın 4/10 u satılmıştır.Geriye 120 kg fındık kalıyor.Kaç kg fındık satılmıştır?
A) 80Click here to enlarge
B) 75
C) 78
D) 92
23. 9 * … = 63 işleminde … yerine hangi sayı gelmelidir?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7Click here to enlarge
24. Toplamları 30 olan ardışık iki çift sayının birbiriyle çarpımının sonucu kaçtır?
A) 30
B) 180
C) 240
D) 224Click here to enlarge
25. İki metre kumaşın 5/8 'i kullanıldı.Geriye kaç metre kumaş kaldı?
A) 75Click here to enlarge
B) 80
C) 85
D) 90
26. Toplamı 108, farkı 12 olan iki doğal sayının çarpımı kaçtır?
A) 2730
B) 2870
C) 2880Click here to enlarge
D) 2888
27. Burak her gün 3/4 saat kitap okuyor.Burak 4 günde toplam kaç saat kitap okur?
A) 1,5
B) 2
C) 2,5
D) 3Click here to enlarge
28. Bir çıkarma işleminde eksilen,çıkanın 3 katıdır.Fark 168 ise eksilen kaçtır?
A) 498
B) 336
C) 282
D) 252Click here to enlarge
29. 9- 25X?=975 işleminde ? işareti yerine hangi sayı yazılmalıdır?
A) 40
B) 39Click here to enlarge
C) 38
D) 37
30. Yarısı 1018 olan sayının ,iki katı kaçtır?
A) 4172
B) 4072Click here to enlarge
C) 4062
D) 2036


ALINTI