1. 217 + 86 + ? = 713 işleminde " ?" işareti yerine kaç yazılmalıdır?
A) 390
B) 395
C) 400
D) 410Click here to enlarge
2. 20 000 + □ = 100 000 işleminde " □" yerine kaç yazılmalıdır?
A) 60000
B) 40000
C) 80000Click here to enlarge
D) 90000
3. 328 + 14672 + 49 işleminin sonucu kaçtır?
A) 15149
B) 15049
C) 14149
D) 14049Click here to enlarge
4. 3965 fazlası 5890 eden sayı kaçtır?
A) 1925Click here to enlarge
B) 1935
C) 1945
D) 2025
5. 3698 fazlası 8192 olan sayı kaçtır?
A) 3524
B) 2786
C) 4494Click here to enlarge
D) 4280
6. 5 basamaklı en küçük sayıya kaç eklenirse 6 basamaklı en küçük sayı olur?
A) 1
B) 999
C) 90 000Click here to enlarge
D) 99 999
7. İki terimli bir toplama işleminde; birinci terime 145 ekler, ikinci terimden de 73 çıkarırsak toplamın sonucu nasıl etkilenir?
A) 72 azalır
B) 72 artar Click here to enlarge
C) 218 artar
D) 218 azalır
8. 76A + 3B6 =382 işleminde A ve B yerine gelecek sayıların toplamı kaçtır?
A) 12
B) 14
C) 16
D) 18Click here to enlarge
9. Dört basamaklı dört doğal sayının toplamı 7354’se bu sayılardan en büyüğü en çok kaç olabilir?
A) 4352
B) 5354
C) 4354Click here to enlarge
D) 3354
10. Ardışık 3 çift sayının toplamı 30 'dur. Ortadaki sayı kaçtır?
A) 8
B) 10Click here to enlarge
C) 12
D) 14
11. 4979 + 7085= ? İşleminin sonucu kaçtır?
A) 11064
B) 12054
C) 11964
D) 12064Click here to enlarge
12. 1916 + A31B = 8353 işleminde A ve B yerine yazılacak sayıların toplamı kaçtır?
A) 10
B) 11
C) 12
D) 13Click here to enlarge
13. Dört basamaklı, üç basamaklı ve iki basamaklı en küçük doğal sayıların toplamı kaçtır?
A) 1001
B) 1010
C) 1111
D) 1110Click here to enlarge
14. 4315 + 5423 = ......... toplama işlemi sonucu yaklaşık hangisi olabilir?
A) 9000
B) 9500
C) 10000
D) 9730Click here to enlarge
15. 136+33=.....+42 eşitliğinin olması için noktalı yere kaç gelmelidir?
A) 107
B) 117
C) 127Click here to enlarge
D) 150
16. 0,5+1/2+2 = ? işleminin sonucu kaçtır?
A) 2,25
B) 1
C) 3Click here to enlarge
D) 4
17. (85+99)+ ? = 251 işleminde soru işareti olan yere kaç gelmelidir?
A) 67
B) 68Click here to enlarge
C) 125
D) 140
18. 75 in 18 farkından 50 eksilirse kaç kalır?
A) 40
B) 5
C) 60
D) 7Click here to enlarge
19. Hangi sayıdan 113 çıktığında 126 kalır?
A) 229
B) 239Click here to enlarge
C) 149
D) 259
20. Bir pazarcı yumurtalarınnın 1/4 ünü sattığında geriye 1250 yumurtası kalıyor.Pazarcının hiç yumurta satmadan önce kaç yumurtası vardı?
A) 5000Click here to enlarge
B) 4000
C) 3500
D) 2000
21. 225 farkı 75 olan sayının yarısı kaçtır?
A) 300
B) 200
C) 150Click here to enlarge
D) 250
22. Bir toplama işleminde birinci toplanan 8 000’dir. İkinci toplanan birinci toplananın yarısından 100 fazla olduğuna göre toplam kaçtır?
A) 11 100
B) 12 000
C) 12 100 Click here to enlarge
D) 13 000
23. 8 300 fazlası 16 800 eden sayı kaçtır?
A) 8 500Click here to enlarge
B) 8 600
C) 8 700
D) 8 800
24. Ardışık üç sayının toplamı 333’tür. Büyük sayı kaçtır?
A) 112Click here to enlarge
B) 113
C) 114
D) 115
25. B46A + 21A1 _____________ 5C1C Yukarıdaki toplama işleminde A+B+C=?
A) 5Click here to enlarge
B) 4
C) 3
D) 2
26. Kübra 3 basamaklı ve birbirinden farklı üç sayıyı hesap makinesi ile topladı.Bu sayıların toplamı 572 etti.Kübra'nın topladığı sayıların en büyüğü kaç olabilir?
A) 371
B) 367
C) 342Click here to enlarge
D) 272
27. 1 4/5 +1 3/5 işleminin sonucu kaçtır?
A) 17/5Click here to enlarge
B) 18/5
C) 7/10
D) 17/10
28. kelimelerindeki sözcük sayısı ile hecesayılarını toplayıp,aynı kelimelerdeki harf sayılarının toplamından çıkartırsak sonuç kaç olur?
A) 5Click here to enlarge
B) 4
C) 6
D) 1
29. 6/15 + A/15 küçüktür 1 eşitsizliğinde A yerine gelebilecek doğal sayıların toplamı kaçtır?
A) 33
B) 34
C) 35
D) 36Click here to enlarge
30. 0,13 + 2,25 + 6 işleminin sonucu kaçtır?
A) 7,38
B) 8,38Click here to enlarge
C) 9,38
D) 9,4
31. Aynı iki sayının toplamı 32'dir.Bu sayıların farkı kaçtır?
A) 32
B) 0Click here to enlarge
C) 64
D) 16
32. 1/5'i 60 olan sayının 1/3 'ü kaçtır?
A) 120
B) 4
C) 100Click here to enlarge
D) 12
33. Toplamları 28 olan iki sayıdan her birine 10 ilave edildiğinde yeni toplam kaç olur?
A) 38
B) 44
C) 48Click here to enlarge
D) 56


ALINTI