MATEMATİK
1- A= { 3,4,5,6} kümesinin ortak özelliği nedir ?
a- A= {2 ile 7arasındaki doğal sayılar } b- A= {2’den büyük doğal sayılar}
c- A= { 10’dan küçük doğal sayılar} d- A= {7’den küçük doğal sayılar}
2- 302504026 sayısının okunuşu nedir ?
a-Üç yüz iki bin beş yüz yirmi altı bin b- üç yüz iki milyon yirmi altı c- üç yüz iki milyon beş yüz dört bin yirmi altı d-üç yüz iki milyon yirmi altı
3- Bir çıkarma işleminde çıkan 75, fark 168 ise eksilen sayı kaçtır ?
a-143 b- 243 c- 203 d-103
4- 2369 sayısının basamak değeri en küçük olanı hangi seçenekte verilmiştir ?
a-2 b-3 c-6 d-9
5-(a+8)+5 = 7+ ( b+c ) eşitliğinde a+b = kaç olur ?
a- 15 b-13 c-20 d-12

6- “ Işın hangi seçenekte gösterilmiştir ? d A B
a- A B b- A B c- d-A
Yandaki üçgen bir ikiz kenar üçgendir. Bu üçgende  = 800 ise
B açısı kaç derecedir ?

7-
A)45 B) 50 C) 55 D) 60
B C


8-Üç sayının ortalaması 76’dır.Yeni ortalamanın 90 olması için dördüncü sayı kaç olmalıdır ?
a-228 b- 270 c- 360 d-132
9- Aynı yerden zıt yöne giden iki taşıttan biri 80 km, diğeri 90 km hız yapıyor. 3 saat sonra aralarında kaç km uzaklık olur ?
a-510 km b- 10 km c-30 km d- 170 km
10- Bir işçi günde 6 saat çalışarak bir işi 30 günde bitiriyor.Aynı işi günde 9 saat çalışsaydı işi kaç günde bitirirdi ?
a-35 b- 20 c-27 d-30