Go Back   Yazılı Soruları-Soru Bankaları-Yaprak Test-2009-2010 Yazılı Sınav Soruları ve Cevapları > İlköğretim 1.Kademe Öğretmenleri Dökümanları ,Yazılı ve Sınav Soruları > 4.Sınıf Öğretmenleri > 4. Sınıf Soruları, Soru Bankaları ve Testleri

Deyimler Konulu Test

4. Sınıf Soruları, Soru Bankaları ve Testleri
Deyimler Konulu Test Konusunu Görüntülemektesiniz.->Bu testte, size soru olarak sorulan atasözleri ve deyimlerin çoğu günlük hayatta kullandığımız sözlerdir.Aşağıdaki soruları okuyun ve doğru seçeneği işaretleyin. 1. “İnsan büyük işleri tek başına yapamaz. Başkasıyla işbirliği yapmalıdır ...

Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack LinkBack Seçenekler Stil
Alt 10-05-2009, 04:44 PM   #1 (permalink)
Kullanıcı Adı
Gelişmiş Üye
Standart Deyimler Konulu Test

          
Bu testte, size soru olarak sorulan atasözleri ve deyimlerin çoğu günlük hayatta kullandığımız sözlerdir.Aşağıdaki soruları okuyun ve doğru seçeneği işaretleyin.
1. “İnsan büyük işleri tek başına yapamaz. Başkasıyla işbirliği yapmalıdır ki önemli bir davranış gösterebilsin.”şeklindeki açıklamaya uymayan atasözü hangisidir?
A) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
B) Yalnız taş duvar olmaz.
C) Ağaç yaprağı ile gürler.
D) Bir çöplükte iki horoz ötmez.
2. “Güçlüler güçsüzleri ezer, ortadan kaldırır, ya da kendine mal eder.” düşüncesine uyan atasözü hangisidir?
A) Büyük başın derdi büyük olur.
B) Büyük lokma ye de büyük söyleme.
C) Büyük balık küçük balığı yutar.
D) Can çıkmadıkça huy çıkmaz.
3. “ Çalma el kapısını parmakla, çalarlar kapını tokmakla.”sözünü en iyi şekilde açıklayan seçenek hangisidir?
A) Başkasının kapısını alıp götürme, sonra senin kapını da çalarlar.
B) Başkasının kapısını kırma, sonra seninkini de kırarlar.
C) Kimseye kötülük yapma, sonra aynısını sana da yaparlar.
D) Sık sık komşunun zilini çalıp rahatsız etmek doğru olmaz.
4. “Bedava sirke baldan tatlıdır.” atasözünü hangisi açıklar?
A) Çok para ödenerek alınan sirke kıymetlidir.
B) Para vermeden ele geçen şeyler çok hoşa gider.
C) Çok az para ödenerek alınan mallar kıymetlidir.
D) Para ödenmeden alınan malın değeri yoktur.
5.Aşağıdaki atasözlerinden hangisi tutum ile ilgilidir?
A) Şık şık eden nalçadır, iş bitiren akçedir.
B) Damlaya damlaya göl olur.
C) Değirmene gelen nöbet bekler.
D) Denize düşen yılana sarılır.
6. “Hatır gönül demeden doğru söyleyen kişiyi kimse sevmez. Herkes onu yanından uzaklaştırır.”
Yukarıdaki açıklama aşağıdaki sözlerden hangisine uyar?
A) Doğru söz acıdır.
B) Doğru söyleyenin bir ayağı üzengide gerek.
C) Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.
D) Doğru söyleyenin tepesi delik olur.


7. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi ticaret ile ilgili değildir?
A) Dost dostun ayıbını yüzüne söyler.
B) Dost ile ye, iç, alışveriş etme.
C) Dostluk başka, alışveriş başka.
D) Korkak tüccar ne kar eder, ne zarar.
8. “Bilgisiz, görgüsüz kimse ince, güzel şeylerin farkına varamaz, değerini ölçemez.”şeklindeki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eşeğin ölümü köpeğe düğündür.
B) Eşek hoşaftan ne anlar.
C) Eşek, kulağı kesilmekle at olmaz.
D) Eşek eşeği ödünç taşır.
9.Zamanı çok iyi ve yerinde değerlendirmemizi öğütleyen atasözü hangisidir?
A) Fazla mal göz çıkarmaz.
B) fakirlik ayıp değil, tembellik ayıp.
C)Fırsat her zaman ele geçmez.
D)Fukaranın tavuğu tek tek yumurtlar.
10. Aşağıdakilerden hangisi deyimdir?
A) Ağaç yaş iken değildir.
B) Adamın iyisi iş başında belli olur.
C) Hastaya döşek sorulmaz.
D) Dilinde tüy bitmek
11. “Bir şeyi yapmayı çok istemek, arzulu olmak.”anlamına gelen deyim hangisidir?
A)etekleri tutuşmak B)can atmak
C)burnu havada olmak D)canına tak demek
12. “Normal bir gidişi tersine çevirmek için boşuna çalışmak.”anlamına gelen deyim hangisidir?
A)Akıntıya kürek çekmek
B)Ter dökmek
C)Nefes tüketmek
D)Dirsek çürütmek
13.Aşağıdakiler anlamca birbirine yakın olarak gruplandırıldığında, hangisi dışarıda kalır?
A)Nefes tüketmek
B)Dil dökmek
C)Kulak kabartmak
D)Dilinde tüy bitmek
14. Aşağıdakilerden hangi ikisi anlamca birbirine benzer?
A) kırk dereden su getirmek-ipe un sermek
B) gözü düşmek-gözü yollarda kalmak
C) kafa tutmak-kafası şişmek
D) dilini tutmak-dil uzatmak
15. “Babam eli açık bir insandır.”cümlesindeki deyim, aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
A) çalışkanlık B) savurganlık
C) cömertlik D) zenginlik
16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde deyim yoktur?
A) ben kimseye dil uzatmam
B) hasta çocuğun dili kızarmıştı
C) ormandaki ağaçlar bile dile gelmiş
D) yanlış hareketiyle herkesin diline düştü
17. Aşağıdaki deyimlerden hangisinde “bıkmak, usanmak” anlamı vardır?
A) canından bezmek B) canını çıkarmak
C) canının derdine düşmek D) canı sıkılmak
18. “Güç yetmez gibi görünen büyük,ağır işleri başarmak” anlamına gelen deyim hangisidir?
A) dağlar aşmak B)dağlara düşmek
C) altında kalmak D) dağları devirmek
19. “Biz ne söylersek söyleyelim, o,bildiğini okuyordu.”cümlesinde altı çizili deyimin anlamı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) bildiklerini tekrarlamak
B) bildiği şeyi söylemek
C) istediği gibi davranmak
D) elindeki yazıyı okumak
20. “Gürültüden, kalabalıktan ve işten uzaklaşıp sükûnet içinde vakit geçirmek,dinlenmek.”anlamına
gelen deyim hangi seçenekte verilmiştir?
A)baş başa kalmak B) kaçıp gitmek
C) başı boş kalmak D) başını dinlemek
21.Hiç sır saklamayan birisi için hangi deyim kullanılır?
A) ağzında bakla ıslanmamak
B) ağzında dili olmamak
C) ağzı kulaklarına varmak
D) ağzıyla kuş tutmak
22. “Çok sevinmek, neşelenmek, sevinçten yerinde duramamak” anlamında olmayan deyim hangisidir?
A)etekleri zil çalmak B) içi cız etmek
C) ağzı kulaklarına varmak D)havalara uçmak
23. I.sabrı taşmak II. renkten renge girmek
III. yüreği sızlamak IV. İçi içine sığmamak
V.kızarıp bozarmak VI.canına tak demek
Yukarıdaki deyimlerden birbirinin anlamca aynısı olanlar hangi seçenekte verilmiştir?
A) I ve V B) II ve VI
C) II ve V D) I,IV ve VI
24. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde deyim yoktur?
A)Yaşadıklarını dinleyince yüreğim sızladı.
B) Birlik olmalı, bu son maçımızı kazanmalıyız.
C) Sınıftaki gürültüden kafam kazan gibi oldu.
D)O kadar dil döktü, yine de vazgeçiremedi.
25. Aşağıdakilerden hangisi deyim değildir?
A)göz boyamak B) göze girmek
C)saç boyamak D)göze batmak
26. “Tutumlu olmak, ölçülü olmak” anlamına gelen deyim hangisidir?
A) hesabını bilmek B) hesabını görmek
C)hesabına gelmek D) hesaba katmak
27. I. Akıntıya kürek çekmek
II. ipe sapa gelmemek
III. ipiyle kuyuya inilmemek
IV. havanda su dövmek
Yukarıdaki deyimlerden hangileri anlamca birbirine yakındır?
A) I-II B) II-III C) I-IV D) II-IV
28. “Etekleri zil çalıyor.”deyiminin zıt(karşıt)anlamı
hangi seçenekte belirtilmiştir?
A) halinden memnun değil B) yerinde duramıyor
C) durumundan şikayetçi D) aşırı derecede üzgün
29. “içine atmak” deyiminin anlamı hangisinde verilmiştir?
A)korkudan konuşmamak, konuşmaktan çekinmek
B) aşırı sıkılgan davranmak, isteksiz konuşmak
C)konuştuğuna pişman olmak,sözünü yarıda kesmek
D)derdini kimseye söylememek, kendisine yapılanlara ses çıkarmamak
30. “Annem her zaman yemeği göz açıp kapayıncaya kadar hazır ederdi.”cümlesinde annenin hangi özelliği

belirtilmektedir?
A) elinin çabuk olması B) çalışkan olması
C) telaşlı olması D) işini severek yapması

31. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “boyun eğmek” deyiminin anlamı olamaz?
A)birinin yönetimine girmek
B) birinin esiri olmak
C) başarılı olamamak
D) bir şeyi isteyerek kabullenmek
32. “boş vermek”deyimi hangi cümlede sözlük anlamında kullanılmıştır?
A)Ali sınav kâğıdını boş verdi.
B) Sen onun dediklerine boş ver.
C) Öğütlere boş veren başarılı olmaz.
D) Onun dediklerine sakın boş verme.
33. Aşağıdaki deyimlerden hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir?
A) Can atmak: Bir şeye ulaşmayı pek çok istemek.
B)Dil dökmek: Kandırmak, inandırmak amacıyla tatlı sözler söylemek.
C)Aklını peynir ekmekle yemek: Şaşkınca, akılsızca olmayacak işler yapmak.
D)Can kulağıyla dinlemek: Tanır gibi olmak, görmüşlüğü bulunmak.
34. “Eski ilgi ve sevgiden mahrum olmak.”aşağıdaki deyimlerden hangisi ile anlatılır?
A) göze batmak B) gözden düşmek
C) gözden uzaklaşmak D)gözden çıkarmak
Stalkers isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Sponsor Reklam
Alt 11-15-2010, 11:40 PM   #2 (permalink)
Kullanıcı Adı
Yeni Üye
Standart çalma el kapısını parmakla,çalarlar kapını tokmakla

çalma el kapısını parmakla,çalarlar kapını tokmakla.
ahmet048 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Etiketler
deyimler, konulu, test

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Deyimler Ve Özellikleri Nedir? Deyimler Ve Özellikleri Hakkında Detaylı Konu Anlatımı eymen33 Türkçe Ders Notları 0 04-25-2013 04:05 AM
8.sınıf türkçe dersi deyimler ve atasözleri test çalışması örnek çalışmasını indir zeyrekli Türkçe Soru Bankası ve Testler 0 05-01-2012 08:54 PM
6.Sınıflar Deyimler ve Atasözleri 2 Adet Test Word Belgesi Örnekleri Tıkla İndir Ve Yükle merew Türkçe Dersi Yazılı ve Sınav Soruları 0 04-08-2012 11:42 PM
Deyimler ve Atasözleri 2 Adet Test Word Döküman Örnekleri Tıkla İndir Ve Yükle merew Türkçe Dersi Yazılı ve Sınav Soruları 0 04-05-2012 04:40 AM
6.Sınıf-Atasöz.Özdeyiş-Deyimler Test Soruları Cevaplı Anahtarlı admin Türkçe Soru Bankası ve Testler 0 04-13-2010 01:58 AM


Yazılı Soruları-Soru Bankası-Yaprak Test-Ders Notu-Konu Anlatımı-Proje Ödevi- Performans Görevi-Zümre Tutanakları-Yıllık Plan-Etkinlikler, Çalışma Yaprakları Tüm Zamanlar GMT +6 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 09:38 PM.


Eğitim ve Ögretim