1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışlığı yapılmıştır?
A) Amcam, halam, dayım İzmir'de yaşıyorlar.
B) 10 Eylül 1986'da ilkokula başladım.
C) Filiz kitabımı getirdi mi?
D) Belediye, Başkanı halka konuşma yaptı.Click here to enlarge
2. cümlesinde nasıl bir noktalama hatası vardır?
A) Yerlere tükürmek kötü bir davranıştır.
B) Noktalama hatası yoktur.
C) Anlam hatası vardır.
D) Cümlenin sonuna nokta konmalıdır.Click here to enlarge
3. “Buluş” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fazla
B) İcat Click here to enlarge
C) Yeni
D) Bilgisayar
4. "Kitaplarımı defterlerimi kalemlerimi kontrol etmeyi unuttum." Yukarıdaki cümlede aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi unutulmuştur?
A) Nokta
B) VirgülClick here to enlarge
C) Soru işareti
D) Ünlem
5. Aşağıdaki sözcüklerin anlam bakımından en geniş kapsamlı olanı hangisidir?
A) Bilim adamı
B) Fizik
C) BilimClick here to enlarge
D) Arayış
6. Aşağıdakilerden hangisi yanlış yazılmıştır?
A) Çocuk esirgeme kurumuClick here to enlarge
B) Çanakkale Savaşı
C) Fransızca
D) Mustafa Kemal Atatürk.
7. "Her insan sağlığına dikkat etmeli." cümlesindeki hangi sözcükte ünsüz yumuşaması olmuştur?
A) her
B) dikkat
C) sağlığınaClick here to enlarge
D) insan
8. "dar-geniş" sözcükleri arasındaki ilişkiye benzer bir ilişki aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) açık- kapalıClick here to enlarge
B) şair-ozan
C) kent-şehir
D) güz-sonbahar
9. "Yatağının yanındaki masada çantası, diş fırçası ve pabuçları dün gece bıraktığı gibi duruyordu." cümlesinde kaç tane sözcük vardır?
A) 10
B) 12
C) 13Click here to enlarge
D) 14
10. Aşağıdakilerden hangisinde ‘’hediye’’sözcüğünün eş anlamlısı verilmiştir?
A) ileti
B) paket
C) kutu
D) armağanClick here to enlarge
11. Aşağıdakilerden hangisinde ‘’yıl’’sözcüğünün eş anlamlısı verilmiştir?
A) hafta
B) ay
C) seneClick here to enlarge
D) mevsim
12. Aşağıdakilerden hangisinde ‘’hayat’’sözcüğünün eş anlamlısı verilmiştir?
A) sağlık
B) sıhhat
C) beden
D) yaşamClick here to enlarge

13. ) Noktalama işaretlerinin kullanımı yazıda ............... Cümle nasıl tamamlanmalıdır?

A) estetik güzellik katar.
B) abartı oluşturur.
C) okumayı, anlamayı kolaylaştırır.Click here to enlarge
D) okuyanların düşünmesini sağlar.
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisi tasarruf etmenin önemini belirtiyor?
A) İyi olacak hastanın hekim ayağına gelir.
B) İş bilenin kılıç kuşananın
C) İşten artmaz ,dişten artar.Click here to enlarge
D) Her işte bir hayır vardır.
15. "Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, Kızkardeşimin gelinliği,şehidimin son örtüsü, Işık ışık,dalga dalga bayrağım, Senin destanını okudum,senin destanını yazacağım. ............................... Arif Nihat Asya Yukarıdaki dizelerde şair kime seslenmektedir?
A) Türk milletine
B) Kız kardeşine
C) Türk bayrağınaClick here to enlarge
D) Şehitlere
16. Aşağıdakilerden hangisi "şaşırıp kalmak" anlamındadır.
A) Yolunu kaybetmek.
B) Ne yapacağını bilememek.
C) Umulmadık bir durum karşısında hayrete düşmek.Click here to enlarge
D) Bir konuda yanılmak.
17. "Kişi,kendi yurdu dışında ne denli iyibir yaşam ortamı bulursa bulsun;yine yurdunu arar,onun özlemini çeker." Yukarıdaki cümlede anlatılmak istenen şey, aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtilmiştir.
A) Bir elin nesi var iki elin sesi var.
B) Bülbülü altın kafese koymuşlar,ah vatanım demiş.Click here to enlarge
C) Bugünün işini yarına bırakma.
D) Vatan,bir bütündür parçalanamaz.


ALINTI