YAN GELİP YATMAK
Yabancı bir turist, Ege'nin bir kıyı ilçesinde çok güzel bir hasır koltuk görmüş. Yapanı sor¬muş.
- Dükkânı yok mudur, demiş.
- Vardır ama pek oturmaz, demişler.
- Nerede bulabilirim?
- Ya balık avlıyordurya da çınarın dibinde ya¬tıyordun
Meraklı turist, adamı gerçekten çınarın dibin¬de kestirirken bulmuş.
- Bu koltukları siz mi yapıyorsunuz, diye sor¬muş.
- Ben yapıyorum.
- Bunlar harika dostum, bana on dolara satar mısın?
- Neden satmayayım? Satarım.
- Bunları kaç günde yaparsınız?
- Üç günde.
- Üç günde on dolar çok az. Ben sizin yeri¬nizde olsam birkaç çırak alırım. Günde bir koltuk yaparım. Ayda otuz koltuk, yani 300 dolar eder. Bu kazancımla bir imalathane açar, işi daha da büyütürüm. Üretim günde 10 koltuğa, 20 koltuğa, aylık gelir de 6000 ya da 9000 dolara yükselir.
- Peki sonra, demiş bizim uykucu...
- Sonrası var mı? Zengin olur, yan gelir ya¬tarsın...
Dostumuz:
- Peki ya ben şimdi ne yapıyorum, deyiver¬miş.
Ben, bu fıkrayı çeşitli yerlerde, çeşitli insanla¬ra anlattım. Tepki hep aynı oldu. Adamın cevabı¬na bayıldılar...
Haldun Taner
İlk beş soruyu metne göre cevaplayınız.
1.Turist, Ege'nin bir kıyı ilçesinde ne gör¬müş?
A. çok güzel bir hasır koltuk
B. çok güzel bir bisiklet
C. çok güzel bir araba
D. çok güzel bir hasır masa
2. Turist kimi sormuş?
A. bisiklet tamircisini
B. masayı yapanı
C. koltuğu yapanı
C. televizyon tamircisini
3. Turist, koltuk yapan adamı nerede bul¬muş?
A. kavağın dibinde
B. çınarın dibinde
C. balık tuttuğu yerde
D. kahvede
4. Koltuğu yapan kişi bir koltuğu ne kadar zamanda yapıyormuş?
A. 1 haftada B. 1 günde
C. 1 ayda D. 3 günde
5. Turist, ustaya işlerini büyütünce ne ola¬cağını söylüyor?
A. zengin olacağını
B. büyüyeceğin
C. adam olacağını
D. müdür olacağını
6. "Yan gelip yatmak" deyiminin anlamı aşa-ğıdakilerden hangisidir?
A. Yapılan işle hiçbir ilgisi, yakınlığı, benzerli¬ği olmamak.
B. Çok çalışmaktan yorulup yıkılmak.
C. Kişilerin kötü gününde yanında olmak.
D. Yapılacak işleri bırakarak rahatına bakmak.
7. "Yeşil Vadi'den geçerek köyümüze geldik." cümlesinde varlığın özelliği renk yönün¬den belirtilmiştir. Benzer bir kullanım aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
A. Birkaç adam köyümüze geldi.
B. Uzun çocuk basket oynuyordu.
C. Bakkaldan beyaz peynir aldım.
D. Yaşlı kadın yatağına uzandı.


8. Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir tanım cümlesidir?
A. Osman kitaplarını arabaya yerleştirdi.
B. En güzel mevsimlerden biridir ilkbahar.
C. Yaşamak özgürlüktür.
D. Yeryüzündeki altı büyük kara parçasın¬dan her biri kıtadır.
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözü söyleyen kişi hayal ürünü olan bir şey¬den bahsetmiştir?
A. Okulun kapısında Aydan'a rastladım.
B. Kafdağı'nı Anka kuşu ile aştım.
C. Özgür, bahçede top oynuyor. D Kedi, fareyi yakaladı.
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde açıkla¬yıcı bir ifade vardır?
A. Konuşma, bir dilin kelimeleriyle duygu ve düşünceleri anlatma işidir.
B. Kapının önünde bir kedi yavrusu buldum.
C. Sevgi çiçekteri suluyor.
D. Küçük bir çocuk parkta oturuyordu.
11. 'Türk dili...............en zenginlerindendir, ye¬ter ki bu dil...................işlensin." cümlesini
hangi sözcükler anlamlı tamamlar?
A. devletlerin - bilinçli
B. dillerin - bilinçli
C. dillerin - olumlu
D. milletlerin - bilinçli
12. "Yazı" sözcüğü hangi cümlede yapım eki alarak yeni bir sözcük oluşturmuştur?
A. Yazıda birçok konudan bahsetmiş.
B. Dostluk ile ilgili yazıyı iki kez okudum.
C. Yazıya yeni bir başlık bulmak gerekir.
D. İlk derste öğretmen yazılı yaptı.
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel ad yoktur?
A. Çankırı'ya gidip İlgaz Dağı'nı gezmemek olmaz.
B. Bahçeşehir Belediyesi yeni araçlar aldı.
C. Çocukların çoğu kabakulak olmuştu.
D. Caner'i annesi çok özlemişti.
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ne za¬man" sorusuna cevap yoktur?
A. Ayla sabah okula gelmedi
B. Özge beş gün ders çalıştı.
C. Ömür dün bahçeyi temizledi.
D. Babam geçen ay Ankara'ya gitti.
15 "Kaza" sözcüğü hangi cümlede farklı bir anlamda kullanılmıştır?
A. Kazaya yeni bir memur atanmıştı.
B. Kazada birçok kişi yaralanmıştı.
C. Trafik kazalarına karşı dikkatli olmalıyız.
D. Kazayla elini kesti.
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapılan iş, sebep sonuç ilişkisi içinde verilmiştir?
A. Anadolu gezmeyle bitmez.
B. Görülecek birçok yeri vardır.
C. Gezmeye zamanım yetmeyeceğinden bazı bölgeler ile ilgili kitap okudum.
D. Kitaplardan da çok şey öğrendim.
17. Konuyu köylüler tartışıyordu ( ) Mehmet ( )
( ) Arkadaşlar ( ) lütfen beni dinleyin ( ) de¬di ( )
Yukarıdaki parçada ( ) yerine hangi nok¬talama işaretleri gelmelidir?
A. ( • ) ( : ) ( - ) (,) (,) (-)
B. ( . ) ( ; ) (-) (!) ( : ) (?)
C. (!) ( : ) (; ) (!) (.)
D. (?) ( ; ) ( ; ) (-) (.)
18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A. Arabada ahmette varmış.
B. Yolcuların bir çoğu korkmuştu.
C. Onu ankara hastanesine götürmüşler.
D. En fazla Ayşe korkmuş.
19. "Ben, bu fıkrayı çeşitli yerlerde, çeşitli insan¬lara anlattım." cümlesinde adın hangi du¬rumuna yer verilmemiştir?
A. bulunma B. ayrılma
C. yönelme D. belirtme
20. "Bin" sözcüğü hangi cümlede farklı an¬lamda kullanılmıştır?
A. Sürüde bin tane koyun vardı.
B. Gökçeyurt bin kişilik bir köydü.
C. Hasan ata binmesini çok seviyordu.
D. Bu soruyu bin kişiye sordum.