1. Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim kuruluşu değildir?
A) Belediye
B) İl Özel İdaresai
C) Muhtarlık
D) Şeker FabrikasıClick here to enlarge
2. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi toplumdaki birlik ve beraberliğin önemini anlatmaktadır?
A) Birlikten kuvvet doğar. Click here to enlarge
B) Parayı veren düdüğü çalar.
C) Ne ekersen onu biçersin.
D) Sakla samanı gelir zamanı.
3. İlin en büyük idari amiri kimdir?
A) Belediye Başkanı
B) Muhtar
C) VALİClick here to enlarge
D) Kaymakam
4. Medyanın, kamuoyu oluşturulmasında hangisi en azdır?
A) Sorunu tarafsız olarak duyururClick here to enlarge
B) Halkı bilgilendirir
C) Halkın tepkisine yer verir
D) Sorunu uzun şekilde işler
5. Mahallemizin temizliğinden ve yolların yapımından kimler sorumludur?
A) Muhtar
B) Vali
C) Cumhurbaşkanı
D) BelediyeClick here to enlarge
6. Aşağıdakilerden hangisi bulunduğu makamı elde etme yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) Belediye Encümeni
B) Belediye Başkanı
C) Muhtar
D) ValiClick here to enlarge
7. Toplumu ilgilendiren bir konu üzerinde ,halkın benimsediği genel düşüncedir.Bu tanım hangisidir?
A) Medya
B) KamuoyuClick here to enlarge
C) Halk
D) Yerel yönetim
8. Kamuoyunun yerel yönetimler üzerine etkisi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) A- Kamu görevlilerini denetler, yanlışları denetler.
B) B- Belediye başkanlarını görevden alır.
C) C- Vermiş oldukları oylarla yönetimi belirler.Click here to enlarge
D) D- Yerel yöneticilerin vermiş olduğu görevleri yaparlar.
9. Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin özellklerinden değildir?
A) özgürlük
B) Eşitlik
C) Ölene dek yönetimde kalmaClick here to enlarge
D) Ulusal Egemenlik
10. Aşağıdakilerden hangisi halkın kendini yönetme yetkisine sahip olmasıdır?
A) Milli Egemenlik
B) Padişahlık
C) Yerel yönetimler
D) Meclisinin olmasıClick here to enlarge
11. 1.Şehir planlaması yapar 2.Alt yapı hizmetlerini yapar 3.Fırınları denetler. Bu görevler aşağıdaki birimlerden hangisine aittir?
A) Kaymakamlık
B) Muhtarlık
C) Belediye
D) Milli EğitimClick here to enlarge
12. 19-Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim kuruluşlarından birisi değildir?
A) Belediye
B) Muhtarlık
C) İl Özel İdaresi
D) KaymakamlıkClick here to enlarge
13. 20-Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetimlerin amaçlarından biri değildir?
A) Kamu yararını sağlamak
B) Devlete gelir sağlamakClick here to enlarge
C) Halka hizmet etmek
D) Halkın bir takım sorunlarını gidermek
14. 21-Aşağıdakilerden hangisi belediyenin görevleri arasındadır?
A) Gıda üreten ve satan yerleri denetlemekClick here to enlarge
B) Okulları denetlemek
C) Güvenliği sağlamak
D) Ülkeyi savunmak
15. İletişim ve yayın organlarının bütününe ne ad verilir?
A) halk
B) medya Click here to enlarge
C) ileti
D) örgüt
16. 1-Köydeki kamu hizmetini devlet adına kim yönetir?
A) zenginler
B) muhtar Click here to enlarge
C) vali
D) başkan
17. 3-Kasabadan küçük yerleşim birimine ne ad verilir?
A) köy Click here to enlarge
B) belde
C) ilçe
D) mezra


ALINTI