1. Basın ve yayın kuruluşlarına ne denir?
A) Belediye
B) Televizyon
C) Kamuoyu
D) MedyaClick here to enlarge
2. Sivas Kongresi'nde bazı katılımcıların yurdun geleceği için düşündüğü kurtuluş çaresi ne idi?
A) Halifeliği kaldırmak.
B) Başka bir devletin himayesine girmek.Click here to enlarge
C) İnkılaplar yapmak.
D) Seçim yapmak.
3. Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim birimlerinden değildir?
A) Muhtarlıklar
B) Belediyeler
C) Siyasi partilerClick here to enlarge
D) İl Özel İdaresi
4. Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim birimlerinden biri değildir?
A) Muhtarlıklar
B) Belediyeler
C) İl Özel İdaresi
D) Siyasi PartilerClick here to enlarge
5. cümlesinde boş yerlere sırası ile gelmesi gerekenler hangi seçenekte verilmiştir?
A) vali - kaymakam - muhtar
B) kaymakam - muhtar - vali
C) muhtar - vali - kaymakamClick here to enlarge
D) muhtar - kaymakam - vali
6. Hangisi yerel yönetim birimi değildir?
A) Belediye
B) Muhtarlık
C) Milli Eğitim Müdürlüğ
D) İl Özel İdaresiClick here to enlarge
7. Aşağıdakilerden hangisi kamuoyu oluşturmada diğerlerinden daha etkilidir?
A) Radyo
B) TelevizyonClick here to enlarge
C) Kitap
D) Dergi
8. Aşağıdakilerden hangisi egemenlik hakkının millete verildiği gün olarak kutlanmaktadır?
A) 23 NisanClick here to enlarge
B) 10 Kasım
C) 19 Mayıs
D) 30 Ağustos
9. Belediye seçimleri kaç yılda bir yapılır?
A) 4
B) 5Click here to enlarge
C) 6
D) 3
10. ''Bir ülke sınrları içerisinde yaşayan insanların tümüne .......... denir.'' cümlesinde noktalı yere hangi sözcük gelmelidir?
A) HalkClick here to enlarge
B) Milllet
C) Kamu
D) Kamuoyu
11. Aşağıdakilerden hangisi kamuoyu oluşturmak için kullanılan bir yoldur?
A) Toplantı ve gösteri yapmak.Click here to enlarge
B) Yöneticilerle iyi geçinmek.
C) Hükümeti eleştirmek.
D) Seçimlerde oy kullanmak.
12. Hangi olay ' Egemenlik Ulusundur' deyişinin hayata geçirilmesidir?
A) Atatürk'ün Samsun'a çıkışı
B) Başkomutanlık Meydan Savaşı
C) T.B.M.M. nin açılmasıClick here to enlarge
D) Harf İnkılabı
13. Hangisinde belediye teşkilatı kurulmaz?
A) KöyClick here to enlarge
B) İlçe
C) İl
D) Büyük Şehir
14. Aşağıdakilerden hangisibelediye eğitim kültür müdürlüğünün etkinliklerindendir?
A) bitki ve çiçek üretimi
B) yarışmalarClick here to enlarge
C) sağlık hizmetleri
D) vergi toplama
15. Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim görevlisi değildir?
A) okul müdürüClick here to enlarge
B) mahalle muhtarı
C) belediye başkanı
D) köy muhtarı
16. 1. Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim görevlisi değildir?
A) okul müdürüClick here to enlarge
B) mahalle muhtarı
C) belediye başkanı
D) köy muhtarı
17. Aşağıdakilerden hangisi hem yerel yönetim hem de merkezi yönetim kuruluşunun başındadır?
A) mahalle muhtarı
B) kaymakamClick here to enlarge
C) belediye başkanı
D) köy muhtarı
18. 2. Aşağıdaki yöneticilerden hangisi seçimle göreve gelir?
A) köy muhtarıClick here to enlarge
B) kaymakam
C) komiser
D) vali
19. Kamuoyu oluşmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
A) Halkın ortak düşüncesi
B) Fikirleri aynı olanların ortak görüşü
C) Toplumun sorunları
D) İnsanların kişisel çıkarlarıClick here to enlarge
20. 3. I. Oy pusulası II. Zarf III. Mühür IV. Seçmen listesi Yerel yönetim için yöneticilerin seçildiği gizli oy kullanma bölümünde bir seçmen yukarıda verilenlerin kaç tanesini kullanır?
A) 4
B) 3Click here to enlarge
C) 2
D) 1
21. Köydeki kamu hizmetlerini devlet adına kim yürütür?
A) İhtiyar heyeti
B) Belediye başkanı
C) MuhtarClick here to enlarge
D) Cumhurbaşkanı
22. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlış olarak verilmiştir?
A) Belediye: İl-ilçe-belde
B) Muhtarlık: Köy-Mahalle
C) İl özel idaresi: İl
D) Muhtar:İl-İlçe -BeldeClick here to enlarge
23. Aşağıdaki yönetim brimlerinden hangisi seçimle göreve gelmemiştir?
A) Muhtarlık
B) Belediye Başkanlığı
C) AvukatClick here to enlarge
D) İl özel idaresi
24. Aşağıdaki hizmetlerden hangisi yerel yönetimlerin hizmetlerine l dâhil değildir?
A) yol
B) park ve bahçeler
C) su
D) elektrik Click here to enlarge
25. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde bulunan belli başlı yerleşim birimlerinden biri değildir?
A) Köy
B) Büyükşehir
C) Kasaba
D) EyaletClick here to enlarge
26. Türkiye Büyük Millet Meclisi aşağıdaki tarihlerden hangisinde açılmıştır?
A) 23 Mayıs 1920
B) 29 Ekim 1923
C) 20 Nisan 1923
D) 23 Nisan 1920Click here to enlarge


ALINTI