Go Back   Yazılı Soruları-Soru Bankaları-Yaprak Test-2009-2010 Yazılı Sınav Soruları ve Cevapları > İlköğretim 1.Kademe Öğretmenleri Dökümanları ,Yazılı ve Sınav Soruları > 4.Sınıf Öğretmenleri > 4. Sınıf Soruları, Soru Bankaları ve Testleri

Geçmişimi Öğreniyorum Soruları - 4.Sınıf Sosyal Bilgiler

4. Sınıf Soruları, Soru Bankaları ve Testleri
Geçmişimi Öğreniyorum Soruları - 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Konusunu Görüntülemektesiniz.->1_Doğum 2-Okul bitirme 3-Evlenme 4-Yürüme Yukarıdaki işlemlerin kronolojik sıralanmasında baştan 2. hangisidir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 2. Bir milletin devamlılığını milli kültürün yaşatılması, benimsenmesi sağlar.Gelenekler ise ...

Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack LinkBack Seçenekler Stil
Alt 10-05-2009, 08:15 PM   #1 (permalink)
Kullanıcı Adı
Gelişmiş Üye
Standart Geçmişimi Öğreniyorum Soruları - 4.Sınıf Sosyal Bilgiler

1_Doğum 2-Okul bitirme 3-Evlenme 4-Yürüme Yukarıdaki işlemlerin kronolojik sıralanmasında baştan 2. hangisidir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

2. Bir milletin devamlılığını milli kültürün yaşatılması, benimsenmesi sağlar.Gelenekler ise milli kültürün bel kemiğidir. Aşağıdakilerden hangisi bizim geleneklerimiz arasında yoktur?
A) Bayramlarda büyüklerin ellerinin öpülmesi.
B) Düğünlerde gelin alma merasimlerinin yapılması.
C) Gelen misafire ikramda bulunmak.
D) Kendi isteğine bağlı olarak askere gitmek.

3. Tpolumun en önemli kurumlarından biri olan aile için yardımlaşma, iş bölümü ve sevginin önemi aşağıdaki ifadelerden hangisinde anlatılmaktadır?
A) Ailenin bir arada kalmasını sağlar.
B) Ailenin zenginleşmesini sağlar.
C) Ailenin fakirleşmesini sağlar.
D) Ailenin mutlu olmasını sağlamaz.

4. Aşağıdakilerden hangisi insanların farklı yönlerini anlatan kavramlardan biri değildir?
A) zevkler
B) beslenme
C) hobiler
D) yetenekler

5. Hangisi milli kültürümüzü oluşturan ögelerden biri değildir?
A) Türkülerimiz
B) . Yollarımız
C) Halk oyunlarımız
D) Bayrağımız

6. Milli egemenliğin gerçekleşmesine etki eden en önemli olay nedir?
A) kongrelerin yapılması
B) TBMM açılması
C) Atatürk'ün Samsun'a çıkması
D) padişahın yurdu terk etmesi

7. "Bir şeyin doğruluğu veya gerçekliği hakkında bilgi veren belge ve nesnelerdir" tanımı aşağıdakilerden hangisi için yapılır?
A) gelenek
B) görenek
C) kanıt
D) kültür

8. Aşağıdakilerden hangisi birinci derece akrabalarımızdan değildir?
A) kardeş
B) dayı
C) hala
D) enişte

9. Sefa dedesine sorular sorarak geçmişini öğreniyor. Sefa'nın kullandığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yazılı tarih yöntemi
B) Sözlü tarih yöntemi
C) Araşrırma yöntemi
D) Olayları yaşama

10. Aile tarihinin oluşmasında aşağıdakilerden hangisinden yararlanmalıyız?
A) Annemizden
B) Babamızdan
C) Kitaplarımızdan
D) Dedemizden

11. 1- Bir şeyin doğruluğunu gösteren belge ve delillere kanıt denir. Aşağıdakilerden hangisi bir kanıt değildir?
A) bilimsel buluşlar
B) resimler
C) kitaplar
D) söylentiler

12. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ün kişisel özelliklerinden değildir?
A) ileri görüşlülüğü
B) açıksözlülüğü
C) barışçı
D) savaşmayı sever

13. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinin dayandığı esaslardan değildir?
A) vatan ve millet sevgisi
B) barışçılık
C) Egemenlik padişaha aittir
D) Akılcılık

14. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ün amaçları arasında yer almaz?
A) çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma
B) Türk ulusunun bağımsızlığını sağlama
C) Millet egemenliğini esas alma
D) Yabancı devletin himayesine girme

15. I - anne II - baba III - çocuklar Yukarıda verilen bilgilerden hangileri aileyi oluşturan bireylere aittir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I,II ve III

16. 1- Aşağıdakilerden hangisi geniş ailede yer almaz?
A) Evlenmemiş çocuklar
B) Komşular
C) Babaanne
D) Amca

17. Hangisi kültürün ögelerinden değildir?
A) Türkü
B) Oyun
C) Roman
D) Düğün

18. - Hangisi , tarihte Türklerin yaygın olarak oynadığı oyundur?
A) Cirit
B) . Futbol
C) Voleybol
D) tenis

19. Düğünlerde gelin veya damada kına yakmak aşağıdakilerden hangisinin getirdiği bir davranıştır?
A) geleneklerimiz
B) göreneklerimiz
C) kanıtlarımız
D) kültürümüz

20. Bir millete ait kültürün yeni kuşaklara aktarılmasında aşağıdakilerden hangisinin önemi yoktur?
A) dil
B) kıyafetler
C) savaş
D) gelenekler

21. Aşağıdakilerden hangisi aileyi oluşturan bireylerden değildir?
A) Anne
B) Baba
C) Dayı
D) Çocuk

22. Bir topluma ait duygu,düşünce,inanç ve yaşam biçimine ne denir?
A) Gelenek
B) Kanıt
C) Değer
D) Kültür

23. Aşağıdakilerden hangisi duygu ve düşüncelerin başkalarına aktarılmasında kullanılan araçtır.
A) kültür
B) gelenekler
C) dil
D) kalp

24. "Bir şeyin doğruluğu veya gerçekliği hakkında fikir veren belge veya nesnelere ............. denir." Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) tarih
B) kanıt
C) tanık
D) kitap

25. aşağıdakilerden hangisiAtatürk'ün amaçları arasında yer almaz?
A) çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma
B) Türk ulusunun bağımsızlığını sağlama
C) millet egemenliğini esas alma
D) yabancı bir devletin himayesi altına girme

26. Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı'nda hangi ilimize gitmemiştir?
A) Amasya
B) Erzurum
C) Ankara
D) Antalya

27. Aşağıdakileredn hangisi kültürümüzü meydana getiren ögelerden değildir?
A) Dil
B) Teknoloji
C) Sanat
D) Mimari

28. Kurtuluş savaşı aşağıdaki olayların hangisiyle başlamıştır?
A) İzmir'in işgaliyle
B) Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla
C) İstanbul'un işgaliyle
D) Sivas Kongresiyle

29. Mevlana’nın eserleri dünyaca tanınmış ve birçok yabancı dile çevrilmiştir. Bu durum Mevlana’nın hangi özelliğini gösterir?
A) evrenselliğini
B) anlaşılır olduğunu
C) alçak gönüllü olduğunu
D) cömert olduğunu

30. M.Kemal, Milli Mücadele yıllarında halkın birlik ve beraberliğini sağlamak için toplantılar yapıp kongreler düzenlemiştir. Aşağıdaki illerden hangisinde bu toplantılardan biri yapılmamıştır?
A) Amasya
B) Sivas
C) Erzincan
D) Erzurum

31. 4- Dedenize ait nufus cüzdanından dedemize ait aşağıdaki bilgilerden hangisini edinemeyiz?
A) Doğum tarihini
B) Babasının adını
C) Maddi durumunu
D) Nerede doğduğunu

32. aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinin dayandığı esaslardan değildir?
A) vatan ve millet sevgisi
B) barışçılık
C) egemenlik padişaha aittir
D) akılcılık

33. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün kurtuluş savaşı döneminde toplantı yaptığı illerden değildir?
A) Samsun
B) Sivas
C) Erzurum
D) Antalya

34. Hangisi milleti oluşturan ögelerdendir?
A) Dil Birliği
B) Tarih Birliği
C) Yurt Birliği
D) Askerlik yapma

35. - Yurdumuz hangi savaştan sonra işgal edilmeye başlanmıştır?
A) kurtuluş savaşı
B) 1.dünya savaşı
C) 2.dünya savaşı
D) inönü savaşı

36. - 1. TBMM’nin açılışı 2- Atatürk’ün Samsun’a çıkışı 3- Sakarya Savaşı 4- Cumhuriyetin ilanı Yukarıdaki olayların kronolojik sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) 1-2-3-4

B) 2-1-3-4
C) 4-2-1-3
D) 3-2-1-4

37. Hangisi ,aile geçmişimizle ilgili tarihsel bilgileri öğrenebileceğimiz kaynaklardan biridir?
A) Kendi yaşıtlarımız
B) Öğretmenimiz
C) Yaşlı akrabalarımız
D) Komşumuz

38. Kuşaktan kuşağa aktarılan kültürel değerlere ne ad verilir?
A) Değer
B) Kültür
C) Dil
D) Gelenek

39. “Kemal’in annesi çok önem verdiği çeyiz sandığını açtı. Sandıktan gül ve papatya desenli mendiller, oyalı yemeniler ve dedesinden kalma bir gümüş yüzük çıkardı.” Bu metinde kaç tane kültürel öge geçmektedir?
A) 4
B) 3
C) 2
D) 1

40. 1. Aşağıdakilerden hangisi toplumumuzad yapılan geleneksel eğlencelerden biri değildir?
A) Kına gecesi
B) Asker uğurlama
C) Sünnet düğünü
D) Konser izleme

41. 5- Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Milli kültürümüz, bizi diğer toplumlardan ayıran özelliğimizdir.
B) Her toplumun kendine özgü bir kültürü vardır
C) Kültürel farklılıklar insanlar arasında sürtüşmeye yol açar
D) Kültürler zaman içinde değişime uğrar

42. Aşağıdakilerden hangisi gemişile ilgili daha çok bilgiye sahiptir?
A) annemiz
B) ablamız
C) dedemiz
D) biz

43. 1 !. Dünya Savaşı 2_Cumhuriyetin ilanı 3-Kurtuluş Savaşı 4-Yazı inkılabı Yukarıdaki olayları kronolojik sıraya koyunuz.
A) 3-1-2-4
B) 4-3-2-1
C) 1-3-2-4
D) 4-1-2-3

44. Hangisi milli kültürümüz içerisinde yer almaz?
A) milli hikayeler ve destanlar
B) gelenek ve görenekler
C) geleneksel giysiler
D) noel kutlamaları

45. Milli Mücadele'nin kazanılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
A) Halkın kahramanlığı
B) Atatürk'ün liderliği
C) Milli birlik ve beraberlik
D) Komşu ülkeler

46. 2. Aşağıdakilerden hangisi eski Türk oyunlarından günümüze gelmiş olanıdır?
A) Golf
B) Cirit
C) Bilardo
D) Tenis

47. 6- Aşağıdakilerden hangisi kültür birliği ile doğrudan ilgili değildir?
A) Gelenek
B) Görenek
C) Folklor
D) Teknoloji

48. Ayşe lisedeyken oynadığı tiyatro oyununda doktor rolünü canlandırmak istemiştir.Günümüzde ayşenin mesleği aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) mühendis
B) doktor
C) öğretmen
D) esnaf

49. Hangisi, Milli Mücadele yıllarında Türk milletinin gösterdiği davranışlardan biri olamaz?
A) yardımlaşma
B) dayanışma
C) görevden kaçma
D) cesaret

50. 3. Aşağıdakilerden hangisi folklor ürünlerinden biri değildir?
A) Destanlar
B) Bilimsel gelişmeler
C) Ninniler
D) Bilmeceler

51. Aşağıdakilerden hangisi milli mücadelenin çevremizdeki izlerinden değildir?
A) Zafer anıtları
B) Kabirler ve şehitlikler
C) Gazilere ait madalyalar
D) Caddeler

52. Türk halkının yurdunu ve bağımsızlığını korumak için verdiği mücadeleye ne denir?
A) Milli mücadele
B) Savaşlar
C) Kahramanlıklar
D) Demokrasi

53. Aşağıdakilerden hangisi geleneklerimizden bir örnektir?
A) Yardımseverlik ve cömertlik
B) Milli mücadele ve kurtuluş savaşı.
C) Bayramlarda büyüklerimizin elini öpmek.
D) Çöpleri çöp kutusuna atmak.

54. 1-Aşağıdakilerden hangisi aile fertlerimizden biri değildir?
A) anne
B) baba
C) kardeş
D) arkadaş

55. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin ata sporlarındandır?
A) Basketbol
B) Tenis
C) Voleybol
D) Güreş

56. Bir millete ait kültürün yeni nesillere aktarılmasında aşağıdakilerden hangisinin bir önemi yoktur?
A) dil
B) savaş
C) giysiler
D) gelenekler

57. Bir halk oyunu türü olan zeybek , hangi yöremize aittir.
A) İç anadolu
B) Karadeniz
C) Ege
D) Doğu anadolu

58. 1-Anne,baba ve çocuklardan oluşan en küçük topluluğa ne ad verilir?
A) akraba
B) evlat
C) aile

D) topluluk

59. 2-Bir toplumun kabul ettiği ortak düşünce amaç ahlak kuralları ve inançlara ne denir?
A) değer
B) kültür
C) dil
D) ahlak

60. 3-Devletlerin aralarındaki anlaşmazlıkları silah yoluyla çözmeye çalışmasına ne ad verilir?
A) barış
B) boks
C) savaş
D) kavga


ALINTI
Stalkers isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Sponsor Reklam
Cevapla

Etiketler
geçmişimi, öğreniyorum, soruları

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Özgün Kavramlarla Geçmişimi Öğreniyorum Etkinlik Arşivi Download zeyrekli Sosyal Bilgiler Dersi Etkinlikleri 0 09-19-2012 12:15 AM
6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Sosyal Bilgiler Öğreniyorum Video Online Ders İzle Konu Anlatımı zeyrekli Sosyal Bilgiler Ders Notları 0 01-15-2012 01:41 AM
Haklarımı Öğreniyorum Soruları - 5.Sınıf Sosyal Bilgiler Stalkers 5. Sınıf Soruları, Soru Bankaları ve Testleri 0 10-05-2009 09:49 PM
Geçmişimi Öğreniyorum Ünitesi Yaprak Testleri Stalkers 4. Sınıf Soruları, Soru Bankaları ve Testleri 0 10-05-2009 08:35 PM
Kültür ve Miras / Geçmişimi Öğreniyorum II Testler Stalkers 4. Sınıf Soruları, Soru Bankaları ve Testleri 0 10-05-2009 08:29 PM


Yazılı Soruları-Soru Bankası-Yaprak Test-Ders Notu-Konu Anlatımı-Proje Ödevi- Performans Görevi-Zümre Tutanakları-Yıllık Plan-Etkinlikler, Çalışma Yaprakları Tüm Zamanlar GMT +6 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 08:38 AM.


Eğitim ve Ögretim