SOSYAL BİLGİLER

1.Aşağıdakilerden hangisi yazılı kurallar kapsamına girer?
A)Anayasa ve kanunlara uymak B)Bayram ziyaretlerinde bulunmak
C)Büyüklerin ellerinden öpmek
D)Otobüste yaşlı insanlara yer vermek

2.Aşağıdakilerden hangisi aile bireyleri arasında bulunmaması gereken özelliklerden birisidir?
A)Sevgi B)Saygı C)Kıskançlık D)Hoşgörü

3.Aşağıdakilerden hangisi bir sosyal güvence kurumu değildir?
A)Milli Eğitim Bakanlığı C)Bağ-Kur
B)Emekli Sandığı D)Sosyal Sigortalar Kurumu

4.Gölgenin ,öğle vaktindeki en kısa olduğu zaman uzantısı hangi yönü gösterir?
A) Kuzey B)Güney C)Doğu D)Batı

5.Yurdumuz kaç coğrafi bölgeye ayrılır?
A)5 B) 3 C)7 D)6

6.Aşağıdakilerden hangisi yurdumuzun sıra dağlarından biridir?
A)Ağrı dağı B)Süphan dağı C)Toros dağları D)Uludağ

7.Ülkemizdeki dağların ovaların ,akarsu ve göllerin yerlerini öğrenmek istediğimizde hangi tür haritadan yararlanılır?
A)İdari B)Coğrafi C)Fiziki D)Siyasi

8.Yazları serin kışları ılık her mevsim yağışlıdır.Yurdumuzdaki bu iklim tipine ne ad verilir?
A)Karasal iklim B)Akdeniz iklimi C)Ekvator iklimi D)Karadeniz iklimi

9.Akdeniz ikliminin bitki örtüsü nedir?
A)Orman B)Bozkır C)Maki D)Fundalık

10.Yeryüzünün belli bir bölümünün küçültülerek bir ölçeğe göre çizilmesine ne ad verilir?
A)Kroki B)Ölçek C)Harita D)PlanCEVAP ANAHTARI:1-A 2-C 3-A 4-A 5-C 6-C 7-C 8-D 9-C 10-C