1. Dünya'mızın en iç kısmında bulunan çekirdeği saran katmana ne ad verililr?
A) Çekirdek
B) Taş küre
C) Ateş küreClick here to enlarge
D) Yer kabuğu
2. Dünya'mızın dışını saran gaz katmanına ne denir?
A) Litosfer
B) AtmosferClick here to enlarge
C) Hidrosfer
D) Ateş küre
3. Dünyamızın şekli aşağıdakilerden hangisine benzer?
A) tepsi
B) silindir
C) küp
D) küreClick here to enlarge
4. Aşağıdakilerden hangisi elektrik akımının etkilerinden değildir?
A) demir tozlarını çekerClick here to enlarge
B) elektrik motorunu döndürür
C) ampulün ışık vermesini sağlar
D) üzerinden geçtiği ütü telini ısıtır
5. vücuda alınacak havanın büyük oranda temizlediği organ aşağıdakilerdfen hangisidir?
A) akciğer
B) gırtlak
C) burun
D) soluk borusuClick here to enlarge
6. Aşağıdakilerden hangisine yer küremizde rastlanmaz?
A) dağlar
B) okyanuslar
C) topraklar
D) yıldızlarClick here to enlarge
7. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Eriyen kar suları erozyona neden olur.Click here to enlarge
B) Volkanlar erozyona neden olur.
C) Depremler erozyona neden olur.
D) arazinin verimsiz olması erozyona neden olur.
8. Canlıların kayaçlar içinde taşlaşmış olarak kalan kalıntılarına ne ad verilir?
A) kemik
B) kalıt
C) fosilClick here to enlarge
D) kalıntı
9. Aşağıdakilerden hangisinden elektrik enerjisi elde edilmez?
A) kömür
B) rüzgar
C) su
D) toprakClick here to enlarge
10. Aşağıdakilerden hangisini yaparken nabız sayımız en fazla olur
A) yürürken
B) koşarkenClick here to enlarge
C) ders çalışırken
D) uyurken
11. Aşağıdakilerden hangisi yer kabuğunun en dıştaki katmanıdır?
A) Ağır küre
B) Ateş küre
C) Taş küreClick here to enlarge
D) Çekirdek
12. Erozyonla hangisi oluşmaz?
A) Toprak kayarak sulara karışır.
B) Her taraf yeşilliklerle kaplanır.Click here to enlarge
C) Ormanlar zarar görür.
D) Tarım alanları azalır
13. Erozyonla hangisi oluşmaz?
A) Toprak kayarak sulara karışır.
B) Her taraf yeşilliklerle kaplanır.Click here to enlarge
C) Ormanlar zarar görür.
D) Tarım alanları azalır
14. Erozyonla hangisi oluşmaz?
A) Toprak kayarak sulara karışır.
B) Her taraf yeşilliklerle kaplanır.Click here to enlarge
C) Ormanlar zarar görür.
D) Tarım alanları azalır
15. Erozyonla hangisi oluşmaz?
A) Toprak kayarak sulara karışır.
B) Her taraf yeşilliklerle kaplanır.Click here to enlarge
C) Ormanlar zarar görür.
D) Tarım alanları azalır
16. Aşağıdakilerden hangisinde elektrik enerjisi hareket enerjisine dönüşür?
A) ütü
B) elektrik sobası
C) çalar saatClick here to enlarge
D) hesap makinası
17. Aşağıda verilenlerden hangisi karışımları ayırma yöntemlerinden biri değildir?
A) eritmeClick here to enlarge
B) süzme
C) yüzdürme
D) buharlaştırma
18. I-ışık etkisi II-rüzgar etkisi III-ani ısı farklılıkları IV-suyun hareketi Yukarıdaki faktörlerden kaç tanesi yer kabuğunun şeklini değiştiren dış etmenlerdendir?
A) 1
B) 2
C) 3Click here to enlarge
D) 4
19. Aşağıdaki meslek gruplarından hangisini havaolayları fala etkiler?
A) çiftçiClick here to enlarge
B) hemşire
C) öğretmen
D) doktor
20. 1.Dünya'nın şekli hangi geometrik şekle benzer?
A) kare
B) küreClick here to enlarge
C) silindir
D) üçgen
21. 2.Toprak hangi kürede bulunur?
A) hava küre
B) su küre
C) taş küreClick here to enlarge
D) ateş küre
22. 3.Magma hangi küreden yeryüzüne çıkar?
A) hava küre
B) taş küre
C) ateş küreClick here to enlarge
D) ağır küre
23. 16- Aşağıda verilen araçlardan hangisinde pil kullanılamaz?
A) El feneri
B) ÜtüClick here to enlarge
C) Televizyon kumandası
D) Duvar saati
24. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın gözlenebilir katmanlarından değildir?
A) Karalar
B) Sular
C) aralar ve suları saran hava
D) MağmaClick here to enlarge
25. 17- Aşağıda verilenlerden hangisi elektrik güvenliği ile ilgili yanlış bir davranıştır?
A) Bozuk araçları kendimiz tamir etmeliyiz.Click here to enlarge
B) Açık kablo uçlarına dokunmamalıyız.
C) Su bulunan ortamlarda elektrikli araçlar çalıştırmamalıyız.
D) Islak elle fişlere ve prizlere dokunmamalıyız.
26. Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Dünya yüzeyinde karalar sulardan daha fazla yer kaplar.Click here to enlarge
B) Ekonomik değeri olan kayaçlara maden denir.
C) Dünyanın katmanlarından ateş küre en sıcak katmandır.
D) Dünyamızın şekli küreye benzer.
27. 18- Aşağıda verilen elektrikli araçlardan hangisi, diğerlerine göre daha az elektrik tüketir?
A) Buzdolabı
B) Ütü
C) Volkmen
D) Kol saatiClick here to enlarge
28. Aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
A) Dünyamızın şekli küreye benzer.
B) Dünyanın dörtte biri karalardan oluşur.Click here to enlarge
C) Ekonomik değeri olan kayaçlara mineral denir.
D) Dünyanın yüzeyinde karalar,sulardan daha fazla yer kaplar.
29. Aşağıdakilerden hangisi minareldir?
A) demir
B) kaya
C) taş
D) tuzClick here to enlarge
30. 19- I. Dünya'nın en sıcak katmanıdır II. Dünya'nın en dış katmanıdır Yukarıda özellikleri verilen katmanlar hangileridir?
A) Ateş küre - Su küre
B) Ağır küre - Hava küreClick here to enlarge
C) Taş küre - Ateş küre
D) Hava küre - Taş küre
31. Karaları oluşturan taş ve kaya parçalarının genel adı nedir?
A) toprakClick here to enlarge
B) mineral
C) maden
D) kayaç
32. Ekenomik değeri olan minarel veya kayaçlara ne isim verilir?
A) madde
B) ürün
C) madenClick here to enlarge
D) kaynak
33. 20- Dünya üzerinde buluna sularla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bir çok canlıya yaşama alanı olur
B) Dünya üzerindeki bütün sular içme suyu olarak kullanılabilir.Click here to enlarge
C) Karalara göre daha çok yer kaplar
D) Büyük bir kısmı tuzlu sudur.
34. Mineral ve kayaçlardan ekonomik değeri olanlara ne ad verilir?
A) altın
B) kömür
C) madenClick here to enlarge
D) petrol
35. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) kömür
B) elmas
C) şekerClick here to enlarge
D) bakır
36. 21- Aşağıdakilerden hangisi, hava kirliliğini azaltmak için alınacak önlemlerden değildir?
A) Endüstri kuruluşlarının bacalarına filitre takılması
B) Çöplerin yeşillik alanlara atılmamasıClick here to enlarge
C) Araçların kullandığı yakıtların çevreyi kirletmeyecek özellikte üretilmesi
D) Evlerde havayı daha az kirletecek yakıtların kullanılması
37. Ekonomik değeri olan kayaç ve minerallere ne denir?
A) maden
B) toprak
C) kayaç
D) mermerClick here to enlarge
38. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın gözlenebilen katmanlanlarındandır?
A) taş küre
B) ağır küre
C) mağma
D) ateş küreClick here to enlarge


ALINTI