1. Pikniğe gittiğimizde ayşe ile ebru salıncağa bindiler ve sallanmaya basladılar.bu olayda hangi hareket vardır?
A) itme
B) çekme
C) sallanmaClick here to enlarge
D) dönme
2. Dünyanın en hızlı koşan canlısı kimdir?
A) ÇitaClick here to enlarge
B) Deve
C) Aslan
D) İnsan
3. 1-Topaç çeviren çocuk topaca hangi kuvveti uygulamış olabilir?
A) dönmeClick here to enlarge
B) sallama
C) hızlanma
D) yavaşlama
4. Aşağıdakilerden hangisi yavaşlayan harekettir?
A) balkondan düşen halının hareketi
B) yukarı doğru fırlatılan taşın hareketiClick here to enlarge
C) gökyüzünden yere düşen uçağın hareketi
D) Dünya'nın Güneş etrafındaki dönme hareketi
5. aŞAĞIDAKİ VARLIKLARDAN HANGİSİ KESİNLİKLE HAREKETSİZDİR?
A) suda yüzen balık
B) trende oturan insan
C) garajda duran araba
D) havada uçan kuşClick here to enlarge
6. Aşağıdakilerden hangisi hareketsiz bir varlıktır?
A) güvercin
B) televizyonClick here to enlarge
C) Ağaç
D) kaplumbağa
7. Aşağıdaki varlıklardan hangisi kesinlikle hareketsizdir?
A) suda yüzen balık
B) trende oturan insan
C) duran arabaClick here to enlarge
D) uçan kuş
8. Aşağıdakilerden hangisi hızlanan harekettir?
A) iskeleye yanaşan gemi
B) inişe geçen uçak
C) kırmızı ışığı gören sürücü
D) duraktan kalkan otobüsClick here to enlarge
9. Aşağıdakilerden hangisinde çrkme uygulanmaz?
A) gerilen yay
B) halat çekme
C) topa vurmaClick here to enlarge
D) el kantarıyla tartma
10. Sınıfa girdikten sonra kapıyı kapatan öğrenci aşağıda belirtilenlerden hangisini yapmış olur?
A) çekme
B) durdurma
C) döndürme
D) itmeClick here to enlarge
11. 40 kilogramlık bir yükü tek başına 10 cm kaldıramayan bir adam,bu yükü tek başına kaldırmak için ne yapmalıdır?
A) arkadaşından yardım ister.
B) yükü iter.
C) yükü çeker.
D) basit bir kaldıraçla yükü kaldırır.Click here to enlarge
12. Aşağıdakilerden hangisi bir enerji değildir?
A) ses
B) havaClick here to enlarge
C) elektrik
D) ışık
13. Hangisi kuvvetin neden olduğu etki değildir?
A) Sallanma
B) Durma
C) Şekil değiştirme
D) ErimeClick here to enlarge
14. 2-Aşağıdakilerden hangisini kuvvet yapmaz?
A) durma
B) donmaClick here to enlarge
C) sallama
D) dönme
15. Aşağıdakilerden hangisi varlıkların hareket özelliklerinden değildir?
A) hızlanma
B) yön değiştirme
C) erimeClick here to enlarge
D) yavaşlama
16. Duraktaki yolcuyu almak için otobüs şoförü hangi hareketi yapar?
A) hızlanma
B) yavaşlama Click here to enlarge
C) dönme
D) geriye gitme
17. Şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüsün yappabileceği hareketler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) durma
B) sallanmaClick here to enlarge
C) hızlanma
D) yavaşlama
18. hareket eden bir topu durdurmak için hangisi yapılmalıdır
A) Topa hareketi yönünde kuvvet uygularız.
B) hareket yönünde topa hızlı vururuz.
C) topun hareketi yönünde yavaş vururuz.
D) topun hareketinin zıt yönünde kuvvet uygularızClick here to enlarge
19. Futbol topu ile hangisini yapamayız?
A) Durma
B) Dönme
C) SallanmaClick here to enlarge
D) Yer değiştirme
20. 3-Bitkiler nasıl hareket eder?
A) rüzgarla
B) sallanarak
C) büyüyerekClick here to enlarge
D) hareket etmez
21. Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkisiyle gerçekleşmez?
A) cisimleri durdurabilir
B) cisimleri hareket ettirebilir
C) cisimlerin şekillerini değiştirebilir
D) cisimlerim ısısını değiştirebilirClick here to enlarge
22. Aşağıdakilerden hangisinde bir çekme kuvveti uygulanmamaktadır?
A) Ceviz kırarkenClick here to enlarge
B) Pencereyi açarken
C) Diş çekerken
D) Pantolonumuzu giyerken
23. Saatin yelkovanının hareket etmesi, hangi tür harekete örnektir?
A) dönmeClick here to enlarge
B) aşağı-yukarı
C) hızlanma
D) sallanma
24. Hareket halindeki bir cisme karşı taraftan bir kuvvet uygularsak hangisi görülmez?
A) Hızlanma
B) Durma
C) Yavaşlama
D) Yön değiştirmeClick here to enlarge
25. " Varlıkları hareket ettiren etkiye .................. denir."cümlesini tamamlayan doğru kelime hangi seçenekte verilmiştir?
A) cisim
B) hareket
C) kuvvetClick here to enlarge
D) enerji
26. Ali evden okulu 200 metre, okuldan markete 300 metre, marketten de 400 metre yürüyüp eve geliyor. Ali'nin o günkü yer değiştirmesi kaç metredir?
A) 900
B) 0Click here to enlarge
C) 500
D) 400
27. " cisimlere uygulanan kuvvet onlarda bazı değişiklikler meydana getirebilir." Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkisiyle olabilecek bir değişiklik değildir?
A) donmaClick here to enlarge
B) dönme
C) şekil değiştirme
D) durma
28. Aşağıdakilerden hangisi kuvvet birimidir?
A) NewtonClick here to enlarge
B) Joule
C) Erg
D) İvme
29. 7- Aşağıda verilenlerden hangisinde kuvvet etkisiyle meydana gelen şekil değişikliği kalıcı değildir?
A) BalonClick here to enlarge
B) Teneke kutu
C) Metal tel
D) Kağıt
30. 1.Mıknatısın demire uyguladığı kuvvet aşağıdakilerden hangisidir?
A) İtme
B) ÇekmeClick here to enlarge
C) Döndürme
D) Kaydırma
31. "Hareket halindeki cisimleri durdurmak bazen tehlikeli olabilir."Buna göre aşağıdaki kişilerden hangisinin yapğığı davranış yanlış değildir?
A) kaleye gelen topu yumruklayan kaleciClick here to enlarge
B) çatıdan düşen kiremiti tutan bir kişi
C) devrilen ağacı tutmaya çalışan bir kişi
D) feni boşalmış otobüsün önüne geçip durduran bir kişi
32. Aşağıdaki ifadelerden hangisi"kuvvet" kelimesinin tam olarak karşılığıdır?
A) Cisimlerin içinde bulunan güçtür.
B) Bir varlığın büyümesini sağlayan etkileyici durumdur.
C) Bir cismi durduran, hareket ettiren, yönünü değiştiren itme ve çekme etkisidir.Click here to enlarge
D) Bir durumda meydana gelen, küçük ve büyük olan etkidir.
33. 8- I. Hareketsiz bir cismin harekete başlaması. II. Cismin şeklinde değişiklik olması. III. Hareketli bir cismin durması. Yukarıdaki verilenlerden hangileri kuvvet etkisiyle gerçekleşir?
A) Yalnız I
B) II,III
C) I,II
D) I,II,IIIClick here to enlarge
34. 2.Bir yumurtaya verilen kuvvetlerden hangisi uygulanırsa şekli değişir?
A) bükme
B) çekme
C) germe
D) sıkmaClick here to enlarge
35. Aşağıdaki sporlardan hangisini yapan bir kişi dönme hareketi yapmaz?
A) Bale
B) Buz pateni
C) HalterClick here to enlarge
D) Yüzme
36. 9- Kuvvet, itme veya çekme olarak tanımlanır. Kuvvet ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Kuvvet cisimlerin hızını arttırabilir
B) Kuvvet cisimleri yavaşlatabilir
C) Kuvvet cisimlerin miktarını arttırabilir.Click here to enlarge
D) Kuvvet cisimlerin şeklini değiştirebilir.
37. 3.Aşağıdakilerden hangisini yapan kişi daha çok kuvvet uygulamaktadır?
A) yazı yazma
B) merdiven çıkmaClick here to enlarge
C) uyuma
D) yemek yeme
38. Aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
A) Otobüsün duraktan hareket etmesi,hızlanmadır.
B) Duvar saatinde yelkovanın hareketi,dönmedir.
C) Asansörün hareketi aşağı- yukarıdır.
D) Beşikte sallananbebeğin hareketi yavaşlamadır.Click here to enlarge
39. Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkisiyle olmaz?
A) Durma.
B) Şekil değiştirme.
C) Donma.Click here to enlarge
D) Hareket
40. Kuvvet aşağıdaki cisimlerden hangisinin şeklinin değiştirmesine neden olamaz?
A) Cam
B) LastikClick here to enlarge
C) Kağıt
D) Kalem
41. Aşağıdakilerden hangisi kendi kendine hareket edemez?
A) bebekler
B) kuşlar
C) evlerClick here to enlarge
D) ağaçlar
42. Cisimleri hareket ettiren, yönlerini değiştiren etkiye ne denir?
A) hareket
B) kuvvetClick here to enlarge
C) etki
D) tepki
43. Aşağıdakilerden hangisi uygulanan kuvvet ortadan kalkınca eski şekline döner?
A) pencere camı
B) açacak
C) kalem
D) silgiClick here to enlarge
44. Kuvvet aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanabilir?
A) İtme veya çekmeClick here to enlarge
B) eritme
C) dondurma
D) büyütme
45. Aşağıdaki durumlardan hangisinde kuvvet cisimlere çekme şeklinde uygulanmış olabilir?
A) Ahmet odasının enceresini kapattı
B) Ali masayı hareket ettirdiClick here to enlarge
C) Mehmet penaltı kullandı
D) Rüzgâr kapıyı kapattı
46. Aşağıdaki durumların hangisinde sallanma veya dönme hareketi yoktur?
A) Salıncaktaki çocuğun yukarı doğru hareket etmesi
B) Serin hava almakiçin pencerenin açılması
C) Kapı anahtarını çevirerek kilidin açılması
D) Kaleye gel topu kalecinin yumruklamasıClick here to enlarge
47. Aşağıdaki maddelerden hangisine kuvvetsıkma şeklinde uygulandığında maddenin şekli değişir?
A) Demir çubuk
B) Cam
C) Hamur
D) TahtaClick here to enlarge
ALINTI