1. aşağıdaki maddelerden hangisi ışığı geçirmez?
A) buzlu cam
B) demir levhaClick here to enlarge
C) ince kağıt
D) su
2. Aşağıdakilerden hangisi doğru aydınlatmadır?
A) Işığın gökyüzüne yöneltilmesi
B) Reklam ve ilan ışıklandırmaları gibi aydınlatmaların zaman ayarlayıcılarla geceyarısından sonra kapatmak gerekirClick here to enlarge
C) Sokakaydınlatması yanlara aşağı ve yukarı doğru olmalıdır
D) Gündüz lambaların yakılması
3. 1-Hangisi doğal ışık kaynağıdır?
A) ateş böceği
B) mum
C) el feneri
D) ayClick here to enlarge
4. Aşağıda verilen ışık kaynaklarından hangisi doğal ışık kaynağıdır?
A) Ay
B) fener
C) GüneşClick here to enlarge
D) ampul
5. aşağıdalerden hangisi bir teknoloji ürünü değildir?
A) mum
B) gaz lambası
C) ateşClick here to enlarge
D) ampül
6. Gündüz evde iş yaparken en ekonomik ışık kaynağı hangisidir?
A) El feneri
B) Mum
C) Güneş Click here to enlarge
D) Tasarruf ampulü
7. Aşağıdakilerden hangisinin kaynağı canlı bir varlıktır?
A) zil sesi
B) arı sesiClick here to enlarge
C) su sesi
D) motor sesi
8. aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynağıdır?
A) Lamba
B) mum
C) şimşekClick here to enlarge
D) ampül
9. aşağıdakilerden hangisi sesi iyi ileten maddelerden değildir?
A) taş
B) tahta
C) yünClick here to enlarge
D) beton
10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Işık ve ses bir enerji türüdür.
B) Mum yapay ışık kaynağıdır.
C) Titreşen her cisim ses üretir?
D) Ayna bir ışık kaynağıdır.Click here to enlarge
11. Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğinin nedenlerinden biri olabilir?
A) radyonun sesini sonuna kadar açmak.Click here to enlarge
B) kulaklarımız sağır olabilir.
C) Sinirlerimiz bozulabilir.
D) Dikkatimiz bozulabilir.
12. çok aydınlatılmış ortamlar kirliliğe neden olur.bu kirliliğin adı nedir?
A) gürültü kirliliği
B) ışık kirliliğiClick here to enlarge
C) hava kirliliği
D) çevre kirliliği
13. Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynağıdır?
A) kapı sesi
B) Telefon sesi
C) Derenin su sesiClick here to enlarge
D) Keman sesi
14. 2- Hangisi doğal ses kaynağıdır? a-b-c-l d-
A) araba kornası
B) yıldırım sesi Click here to enlarge
C) zil
D) alarm
15. Sesin oluşması için aşağıdakilerin hangisi gereklidir?
A) hava
B) kulak
C) zar
D) titreşimClick here to enlarge
16. - Evlerimizde kullandığımız ampuller hangi özelliklere sahip olmalıdır?
A) - Evlerimizde kullandığımız ampuller hangi özelliklere sahip olmalıdır?Click here to enlarge
B) Parlak ışık yaymalı ve kolay bulunabilmeli.
C) Sönük ışık yaymalı ve kolay bulunabilmeli.
D) Sönük ışık yaymalı ve tasarruflu olmalı.
17. I-hoparlör II-ampul III-megafon IV-el feneri Yukarıda verilen maddelerden hangileri sesin şiddetini artırır?
A) I-II
B) III-IV
C) I-IIIClick here to enlarge
D) I-IV
18. I-hoparlör II-ampul III-megafon IV-el feneri Yukarıda verilen maddelerden hangileri sesin şiddetini artırır?
A) I-II
B) III-IV
C) I-IIIClick here to enlarge
D) I-IV
19. aşağıdakilerden hangisinin kaynağı canlı bir varlıktır?
A) zil sesi
B) arı sesiClick here to enlarge
C) su sesi
D) motor sesi
20. Aşağıdakilerden hangisi canlılık özelliğidir?
A) yer değiştirme
B) hareket etme
C) solunum yapma
D) boşaltım yapmaClick here to enlarge
21. 3-İlk insanlar aydınlatmada hangisini kullanmamışlardır?
A) floresan Click here to enlarge
B) meşale
C) ateş
D) çıra
22. İnsanı rahatsız eden,kulağı olumsuz yönde etkileyen seslere ne denir?
A) gürültüClick here to enlarge
B) yüksek ses
C) kalın ses
D) şiddetli ses
23. Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğini önlemek için alınabilecek tedbirlerden biri değildir?
A) Ses üreten teknolojik ürünleri kullanmamalıyız.Click here to enlarge
B) Ev ve iş yerlerinde ses geçirmeyen malzemeler kullanılmalı.
C) Otomobil kullanımını azaltıcı önlemler alınmalı
D) YÜksek seste müzik dinlenmemeli.
24. aşağıdakilerden hangisi doğal bir sestir?
A) gök gürültüsüClick here to enlarge
B) motor gürültüsü
C) uçak gürültüsü
D) korna gürültüsü
25. Gözle görülemeyecek kadar küçük canlıları ne yardımdıyla görürüz?
A) mikroskopClick here to enlarge
B) su
C) lam
D) lamel
26. Verilen ışık kaynakarından hangisi diğerlerine göre farklıdır?
A) yıldız
B) Güneş
C) ateş böceği
D) floresanClick here to enlarge
27. Aşağıda verilen maddelerden hangisi ışık kaynağıdır:
A) Ay
B) Dünya
C) Göz
D) mumClick here to enlarge
28. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) ışık bir enerji çeşididiir.
B) ışık boşlukta yayılmaz.Click here to enlarge
C) ışık oladan göremeyiz.
D) ışık madde değildir.
29. "Işığın yanlış yerde, yanlış miktarda, yanlış yönde kullanılması .................dir." tümcesini hangi seçenekteki sözcük tamamlar?
A) Işık kirliliğiClick here to enlarge
B) Ses kirliliği
C) Su kirliliği
D) Hava kirliliği
30. 10- I. Ay II. Güneş III. Ayna IV. Yıldız Yukarıda verilenlerden hangileri ışık kaynağıdır?
A) I-II
B) II, IVClick here to enlarge
C) I, IV
D) II, III
31. 1.Ampulü bulan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Graham Bell
B) Thomas EdisonClick here to enlarge
C) Galileo
D) Newton
32. "Görme olayının gerçekleşmesi için................ şarttır." tümcesini hangi seçenekteki sözcük tamamlar?
A) ısı
B) ışıkClick here to enlarge
C) ses
D) enerji
33. 11- I. Ses oluşması için maddelerin titreşmesi gerekir. II. Şiddetli ve düzensiz ses insan sağlığına zarar verir. Yukarıda verilen sesle ilgili bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Yalnız I doğru
B) Yalnız II doğru
C) Her ikiside doğruClick here to enlarge
D) Her ikisi de yanlış
34. 2.Aşağıdakilerden hangisi etrafımızı aydınlatır ve görmemizi sağlar?
A) Ay
B) Işık kaynaklarıClick here to enlarge
C) Ses kaynakları
D) Gök taşları
35. Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynağı değildir?
A) Gök gürültüsü
B) Kuş sesi
C) İnsan sesi
D) Araba kornasıClick here to enlarge
36. 12- Aşağıdaki ses kaynaklarından hangisi iletişim amöaçlı kullanılamaz?
A) teypClick here to enlarge
B) televizyon
C) telsis
D) radyo
37. 3. Aşağıdakilerden hangisi yapay ışık kaynağıdır?
A) şimşek
B) güneş
C) yıldız
D) gaz lambasıClick here to enlarge
38. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Ses üreten cisimler titreşir.Click here to enlarge
B) Güneş yapay,mum doğal ışık kaynağıdır.
C) Ampulü Edison bulmamıştır.
D) Ayna bir ışık kaynağıdır.
39. Aşağıdakilerden hangisi sesin şiddetini artırır?
A) Ampul
B) Ayna
C) HoparlörClick here to enlarge
D) Floresan
40. Aşağıda ışıkla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
A) Işık olmadan görebiliriz.
B) Ay bir ışık kaynağıdır.
C) Hava kirliliği gibi ışık kirliliği de vardır.Click here to enlarge
D) Işık bir enerji türü değildir.
41. Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir?
A) ateşböceği
B) güneş
C) ayClick here to enlarge
D) ampul
42. Aşağıdakilerden hangisi bir enerji türüdür?
A) ışıkClick here to enlarge
B) hesap makinesi
C) kalem
D) silgi
43. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Ampul doğal ışık kaynağıdır
B) Titreşen her cisim ses üretirClick here to enlarge
C) Ayna bir ışık kaynağıdır
D) Ses bir enerji türü değildir
44. Aşağıdaki ışık kaynaklarından bir grup oluşturacak olursak hangisi bu grubun dışında kalır?
A) ateş
B) ateşböceğiClick here to enlarge
C) yıldız
D) Güneş

ALINTI