4.SINIF TÜRKÇE DERSİ YAZILI SORU VE CEVAPLARI-2.DÖNEM
1-“Hangi okula gidiyorsunuz?” cümlesinde soru sıfatı olan kelime hangisidir?

1.Okula b) Gidiyorsunuz c) Hangi d) Hiçbiri
2-“Teyzem, sıra babamın elbiselerine gelince dudak büküp geçti.” Cümlesinde ifade edilmek istenen duygu nedir?

a)Küçümsemek b)Gülümsemek c) Bağırmak d)Konuşmak
3-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

a)Ağabeyim de ablam da çalışıyor.

1.Bu kalemde seninmidir?

c)Akşam iyi uyudum.

d)Yaşlılarda çocuklar gibidir,hemen darılırlar.

4-Aşağıdaki kelimelerden hangisi büyük ses uyumuna uyar?

a)Anne b) Elma c) kardeş d) Mayıs
5-Aşağıdaki eklerden hangisi basit kelimelerin sonuna eklenirse kelimenin anlamını ve çeşidini değiştirir?

a)-da b) -den c) -de d) -lik
6-)“mi” eki aşağıdaki cümlelerin hangisine zaman anlamı katmıştır?

1.Kapı açıldı mı? b) Kış geldi mi sobalar kurulur.

2.Evde bulabildi mi? d) Derslerine çalışıyor musun?
7-)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı yoktur?

1.Nereden geliyorsun

2.Siz de mi geleceksiniz

3.Nerede oturuyorsun?

4.Yağmur bir başladı mı kesilmez8-Hangi kelime büyük ses uyumuna aykırıdır?

1.Zamir b) Sıfat c) İsim d) Bağlaç
9-Aşağıdakilerden hangisi isim tamlamasıdır?

1.Yuvarlak masa b) Kırmızı kalem c) Bahçe kapısı d) Sütlü inek
10-)“Bu”kelimesi,hangi cümlede zamir olarak kullanılmıştır?

1.Bu iş bitince mutlu oluruz.

2.Gelip gidenleri bu hiç görmemiş.

3.Siz de bu kalemlerden alınız.

4.Evimize bu yoldan gidelim.
11-)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şahıs zamiri yoktur?

a) Bu şiiri kendim yazdım.

1.Tiyatroya sensiz gitmeliyiz.

2.Bana bu konuda söz verdi.

3.O arkadaşımı hiç sevmem.

12-)Aşağıdaki cümlelerden hangisinin ilk kelimesinde iyelik eki yoktur?

1.Çantası kayboldu

2.Silgiyi getirmelisin.

3.Resimlerini beğendim.

4.Okulumu seviyorum.
13-) Aşağıdakilerden hangisi madde ismidir?

1.Hoşgörü b) Hava c) Saygı c) Akıl
14-)“Kalem istemişsiniz,onu getirdim.” cümlesindeki altı çizilmiş kelimenin çeşidi nedir?

1.Şahıs zamiri b) İşaret Zamiri c) Belgisiz Zamir d) İşaret sıfatı
15-)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmamıştır?

1.Ahmet,kalemi evde unutmuş.

2.Yarın sen de okula erken gel.

3.Bunu da okursan iyi olur.

4.Çocukken bile o çalışkandı.
16-)İsmin hal ekleri,aşağıdakilerden hangisinde yanlış yazılmıştır?

1.Sırayı- ismin ( i ) hali

2.Sırada- ismin ( de ) hali

3.Sıra- ismin ( e ) hali

4.Sıradan- ismin ( den ) hali