4.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı Soruları -2

ADIM SOYADIM: …………………………
SOSYAL BİLGİLER DERSİ II.DÖNEM I.YAZILI SORULARI
A. Aşağıdaki tümcelerden, doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
( )Ulaşım araçlarındaki gelişmeler bize zaman kazandırır. (5 P)
( )Tasarlanan teknolojik ürünler , çocukların kullanabileceği şekilde olmalıdır. (5 P)
( )Biir icat yapılırken önceki icatlardan yararlanılmaz. (5 P)
( )1369 yılında kameralı cep telefonu kullanılıyordu. (5 P)
( )Teknolojik ürünler doğaya zarar vermeden kullanılmalıdır. (5 P)
B.Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda uygun seçeneği işaretleyiniz.
1.Aşağıda verilenlerden hangisi farklı bir anlam ifade eder? (5 P)
A) Duvar Saati B) Kum Saati C) Çıkış saati D) Kol Saati

2.Aşağıdakilerden hangisi ilköğretim okullarında eğitim alanında kullanılan bir teknolojik üründür? (5 P)
A) Tepegöz B) Biçerdöver C) Traktör D) Telgraf

3.Eskiden uzak iki yer arasında haber götüren postacılara verilen ad nedir? (5 P)
A) Papirüs B) Posta Tatarı C) postacı D) Ulak


4. Ulaşım araçlarının çoğunun temeli ilk neyin bulunmasına bağlıdır? (5 P)
A) İnternet B) Balon C) Tekerlek D) Otomobil
5. Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşüm yolu ile yeniden kullanılabilir? (5 P)
A) kağıt B) cam şişe C) plastik şişe D) hepsi
C. Miladi – Hicri – Geri Dönüşüm Kutusu -Ultrason –Tekerlek
Aşağıdaki tümcelerde boş bırakılan yerlere yukarıdaki sözcüklerden uygun olanını yazınız
1. ……………………………. Bulunması ile ulaşım teknolojisi gelişmiştir. (5 P)
2. Dini bayramlarımızı ………………………… takvime göre belirleriz. (5 P)
3. Cumhuriyet’in ilanından sonra …………………. Takvimi kullanmaya başladık. (5 P)
4. …………………….. sağlık alanında kullanılan bir teknolojik üründür. (5 P)
5. Cam,kağıt ve plastikleri ……………………………… atmalıyız. (5 P)
D- Aşağıdaki soruların cevaplarını yazınız.
(5 P) 1. Evde kullandığımız 5 teknolojik ürünün adını yazınız.
• ………………………………………… …………………………………..
• ………………………………………… ……………………………………
• …………………………………………
(5 P) 2.Geri dönüştürülebilir atıkların ,geri dönüşümünün sağlanmasının önemini kısaca açıklayınız. ……………………………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………………………………….
(10 P) 3. En çok karşılaştığımız teknolojik ürünlerden biri olan televizyonun yararlarını ve zararlarını yazınız
ZARARLARI YARARLARI
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
…………………………………………………. ………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….

4.Aşağıda verilen telefon numaralarının hangi durumlarda aranması gerektiğini birer cümle ile yazınız
(1) 155 = ……………………………………………………………………………………………….
(1) 110 = ………………………………………………………………………………………………
(1) 112 = ………………………………………………………………………………………………
(1) 118 = ………………………………………………………………………………………………
(1) 156 = ……………………………………………………………………………………………….

Not:A,B,C,D bölümleri toplam 25’er puandır. BAŞARILAR DİLERİM