4.Sınıf Türkçe 2.Dönem 1.Yazılı Soruları

Adı : ………………………………..
Soyadı:………………………………..
No: ………………………………….
75. YIL CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU TÜRKÇE DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

Mustafa Kemal’in başkomutanlığı Sakarya Savaşı’ndan önce kabul edildi. Mustafa Kemal kürsüye geldi ve:
_Meclisin bana karşı göstermiş olduğu güvene layık olduğumu kısa zamanda göstereceğim, diyerek kısa bir konuşma yaptı.
Bundan sonra Anadolu’da savaş hazırlıklarına girişildi. Bütün demir döküm atölyelerinde silah yapımına başlandı. At arabaları, öküz arabaları, yiyecek stokları belli miktarlarda ordunun emrine verilmişti. Her ev birer kat çamaşır, birer çift çorap ve çarık verecekti. Bu savaş topyekûn bir savaştı. Kadınlar cepheye silah taşıyor, orduya yiyecek hazırlıyor, hemşirelik yapıyorlardı. Bütün millet bu ölüm, kalım savaşını kazanmak için katkıda bulunuyordu.
Kurtuluş savaşı, işte böyle bir dayanışma ile kazanıldı.

İlk dört soruyu metne göre cevaplayınız.
1.)Mustafa Kemal’e başkomutanlık yetkisi niçin verilmiştir?
……………………………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………..
2.)Parçadaki olaylar ne zaman gerçekleşmiştir?
……………………………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………..
3.)Bu parçadan ne öğrendin?
……………………………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
4.)Metne uygun bir başlık koyar mısın?
………………………………………………………………………………………………………………….
5.)Aşağıdaki cümlelerden hangisinde mecaz anlamda kullanılmış bir sözcük vardır?
a)Evimizin yanındaki binanın içi boştu.
b)Bu adamın karakteri pek zayıf.
c)Kasap koyunun yüreğini çıkardı.
d)Ayşe, sobanın yanında saatlerce ısındı

6.)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “çok dikkatli ve uyanık olmak” anlamını taşıyan bir deyim vardır?
a)Nihayet bu işin olacağına aklım yattı.
b)Polis, gözünü dört açmış hırsızın çıkmasını bekliyordu.
c)Ne yazık, Ekrem de iyi gün dostu çıktı.
d)Bu gezide eğlencenin tadına varmak istiyorum
.
7.)Kurmak kelimesi aşağıdakilerden hangisinde hazırlamak anlamında kullanılmıştır?
a)Yüksek tepelere ev kurmasınlar.
b)Erken kalkmak için saati kurdum!
c)Çok açım sofrayı hemen kurun!
d)Yarın şirketin birinci kuruluş yılını kutlayacağız.

8.)“Evin………………………çocuğu markette kaybolmuş.”Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun DEĞİLDİR?
a) hiçbir b) küçük c) sevimli d) yaramaz

9.)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
a)Mutfakta birimi var?
b)Lütfen siz de gelin bu akşam!
c)Aliler Ankara’ya gidiyormuş.
d)TBMM 23 Nisan 1920’de açıldı.

10.)1.bulmalıyız
2. kendi hayatımızda
3.mutluluğu
4.arayıp
5. uzaklarda değil
Yukarıdaki sözcük ve sözcük grupları ile anlamlı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?
a) 1-2-3-4-5
b) 3-5-2-4-1
c) 5-3-4-1-2
d) 3-1-5-4-2

11.)Aşağıdaki kelimeleri gerçek ve mecaz anlamları ile birer cümle kurunuz.

• boş……………………………………………………………………………………………………………………. (g erçek)

• kazmak……………………………………………………………………………………………………………….. (mecaz)

 yazmak …….………………………………………………………………………………………………………(. gerçek)

 uçmak………………………………………………………………………………………………………………..( mecaz)

 ısınmak………………………………………………………………………………………………………………. (gerçek)

12.) Aşağıdaki sözcükleri anlam ilişkilerine göre eşleştiriniz.
görev tanık
yıl sene
bahtiyar zengin
şahit mutlu
varlıklı vazife

13.)Aşağıda yargılardan öznel olanları ve nesnel olanları yanına yazın.
Ben senin bu işi başaracağına inanıyorum. ………………….
Başarı çok çalışmayı gerektirir. ……………………
Kemal Sunal’ın hayatı hiç de kolay geçmedi. …………………
Vefa lisesinden mezun oldu. ………………..
Resim ve müzik dersleri, sanat dersleridir. ………………..

14.)Aşağıdaki tabloyu uygun şekilde tamamlayın.
EŞ ANLAM ZIT ANLAM
kuşku
ad
konuk
özen
yurt

açmak
ucuz
sert
kuru
Çalışkan
NOT: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. sorular 5 puan11,12,13. sorular 10 puan Başarılar diliyorum
14. soru 10+10=20 puandır. Mustafa YILDIZ