ADI SOYADI:

SINIFI-NO :

SIRÇALI İLKÖĞRETİM OKULU 2006-2007 EĞİTİM-ÖĞRETM YILI 4/A SINIFI SOSYAL BİLGİLER DERSİ II.DÖNEM II.YAZILI DEĞERLENDİRMESİ A)Aşağıda verilen ifadeler doğru ise(D)’yi,yanlış ise(Y)’yi işaretleyiniz.1. (D) (Y) Teknolojik ürünlerin hepsinin kullanım alanları farklıdır.(2 puan)

2. (D) (Y) Takvim zaman ölçmede kullanılmaz.(2 puan)

3. (D) (Y) Şu an kullandığımız televizyonlar yirmi yol öncesiyle aynı özellikleri taşımaktadır.(2 puan)

4. (D) (Y) Rumi takvim güneş yılına göre düzenlenmiştir.(2 puan)

5. (D) (Y) geri kazanım yeniden kullanılabilecek atıkların işlenerek yeni malzemeler üretilmesidir.(2 puan)

6. (D) (Y) Kalitesiz olsa da ucuz ürünleri almalıyız.(2 puan)

7. (D) (Y) Aile tesadüfen bir araya gelmiş insanlar topluluğudur.(2 puan)B)Aşağıda boş bırakılan yerleri doldurunuz.8.Günümüzde kullandığımız takvim takvimdir.(4 puan)

9.Yüzyıllık süreye denir.(4 puan)

10.Hicri takvimde bir yıl gündür.(4 puan)

11.yangın ihbarları için numaralı telefonu kullanabiliriz.(4 puan)

12.Dünya’nın güneş etrafında dönüşü bir dır.(4 puan)

13.Havanın sıcaklığını ile ölçeriz.(4 puan)

14.Orman yangınlarını ihbar etmek için numaralı talefonu ararız.(4 puan)C)Aşağıda verilen soruların doğru şıklarını işaretleyiniz.(Her soru 4 puandır)15. I.Teknolojik ürünler insan hayatına büyük kolaylıklar getirmektedir.

II. Teknolojik ürünler yanlış kullanılırsa insanlara zararları olabilir.

III. Elektriğin bulunması teknolojik gelişmeleri hızlandırmıştır.Yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

a)I-II-III b)I-III C)II-III D)I-II16.Güvenlik ile ilgili arayacağımız telefon aşağıdakilerden hangisi değildir?

a)156 b)155 c)154 d)15117.Teknolojik ürünlerin kullanım alnı eşlemesi hangisinde yanlıştır?

a)telgraf-iletişim b)uçak-ulaşım c)telsiz-eğitim d)ütü-ev aleti18.Zamanı ölçmede geçmişten bugüne hangi yöntemlerden yaralanılmamıştır?

a)Güneş-gölge ilişkisinden b)Güneş’in hareketlerinden

c)Ay’ın hareketlerinden d)Gökyüzündeki yıldız sayısından19.Mine,teknolojik ürünlerin en eski modellerinin sergilendiği müzede hangi ürünün ilkel halini görememiştir?

a)ütü b)otomobil c)cep telefonu d)fotoğraf makinesi20.Teknolojik ürünler neden sürekli değişir ve gelişir?

a)insan istek ve ihtiyaçları sürekli değiştiği için

b)ürün satışlarındaki kazancın artması için

c)teknolojik ürünlere fazla para ayrıldığı için

d)insan zekâsını kanıtlamak için21.Teknolojik ürünlerin hangisinden hem eğitim hem de iletişim alanında yaralanıyoruz?

a)bilgisayar b)telefon c)telgraf d)tepegöz

22.Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Gelir, çalışmalarımızın karşılığında kazandığımız paradır.

b)Gider, ürünleri satın almak için yaptığımız harcamalardır.

c)Bütçe gelir ve giderleri gösteren planlamadır.

d)Ürünün üzerindeki TSE damgası kalitesiz olduğunu gösterir.23.Meslek-alan eşlemesi hangi seçenekte yanlış yapılmıştır?

a)öğretmen-eğitim b)polis-güvenlik c)hakim-haber alma d)hemşire-sağlık24.Haritaya baktığımızda sol tarafımız hangi yönü gösterir?

a)sağ b)sol c)kuzey d)güney25.Doğal unsurlardan hangisinin doğal çevreye zararı diğerlerinden daha fazladır?

a)orman b)insan c)akarsu d)sıradağ26.Türkiye Büyük Millet Meclisi nerede ve ne zaman açıldı?

a)Sivas’ta ,4 Eylül 1919’da b)İzmir’de 9 Eylül 1922’de

c)Ankara’da 23 Nisan 1920’de d)İstanbul’da 29 Ekim 1923’teD)Aşağıda verilen soruyu cevaplandırınız.(10 puan)

Geçmişten bugüne kullandığımız takvim çeşitlerini yazınız.

B A Ş A R I L A R J Sınıf Öğretmeni

Sultan ARI