1. Birbirinden farklı 2 basamaklı 3 doğal sayının toplamı 233'tür. En küçük sayı en az kaçtır?

2. Boyu, eninin üç katı olan dikdörtgen şeklindeki bir sınıfın çevresinin uzunluğu 144 m ise, boyu kaç metredir?


3. 73762 sayısında “7” lerin basamak değerleri toplamı kaçtır?


4. Çifti 2 YTL olan kalemlerden iki düzinesinin parası ile tanesi 2 YTL olan silgilerden kaç tane alınabilir?

5. Üç basamaklı en küçük sayı ile en büyük sayının toplamı kaç eder?


6. Düzinesi 60 YTL olan defterlerden 4 tane alırsak kaç YTL öderiz?

7. 3, 7, 5 rakamlarını birer defa yazarak, 3 basamaklı kaç tane değişik sayı yazılabilir?

8. 42569 sayısının onlar basamağını 2 , yüzler basamağını 3 eksiltirsek sayımız kaç eksilir?


9.Çözümlenişi 5 yüz binlik + 2 yüzlük + 6 birlik olan sayı kaçtır?


10. Rakamları aynı olan, iki basamaklı sayıların en büyüğü ile en küçüğü arasındaki fark kaçtır?


11. 40925 sayısının basamak değeri ile sayı değeri toplamı kaçtır?


12. 34A sayısı üç basamaklı tek sayıdır. A yerine yazılabilecek sayıların toplamı kaçtır?


13. Rakamları birbirinden farklı beş basamaklı en küçük çift doğal sayı ile rakamları birbirinden farklı dört basamaklı en büyük tek doğal sayının farkı kaçtır?


14. 7562 sayısında 5 ile 2 yer değiştirirse sayı ne kadar azalır?


15. 6, 5, 4, 0, 9 rakamları ile yazılabilecek beş basamaklı en büyük sayı ile en küçük sayının farkı kaçtır?