1. 20002 :20 = ?
A) 10
B) 101
C) 11
D) 10,1 √
2. Aşağıdaki sayılardan kaç tanesi 5 e kalansız bölünür? 111,1020,203,115,835,202,3295,8105
A) 4
B) 5 √
C) 6
D) 7
3. Bir bölme işleminde bölen 7 bölüm 18 kalan 3 ise bölünen kaçtır?
A) 138
B) 136
C) 134
D) 129 √
4. Aşağıdakilerden hangisi "4392 : 71" işleminde bölüme en yakındır.
A) 55
B) 60 √
C) 65
D) 70
5. Bir bölme işleminde bölen 2,3 bölüm 19,5 ise bölünen sayı kaçtır?
A) 44,85 √
B) 44,84
C) 44,08
D) 44
6. Bir doğal sayı 18 ile bölündüğünde bölüm 25 ise bölünen sayı aşağıdakilerin hangisinden küçük olamaz?
A) 450 √
B) 453
C) 460
D) 468
7. 550550:55= İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir.?
A) 11010
B) 10010 √
C) 11101
D) 10101
8. Zülal'in tahtaya yazdığı sayının 3'e bölümü 66'dır. Aynı sayının 33'e bölümünden kalan kaçtır?
A) 11
B) 7
C) 6 √
D) 4
9. Bir kömürcü aldığı 81220 kg kömürü 65,5 kg lık torbalara koymak istiyor. Kaç torba gereklidir?
A) 124
B) 1040
C) 1240 √
D) 1440
10. 149 sayısından 5'ten küçük hangi doğal sayıyı çıkarmalıyız ki, sonuç 5 ile tam bölünebilsin?
A) 4 √
B) 3
C) 2
D) 0
11. Ardışık üç doğal sayının toplamı 213'tür. Bü üç doğal sayını otalaması kaçtır?
A) 67
B) 69
C) 71 √
D) 73
12. 6060:15=? işleminde bölüm kaç basamaklı bir sayıdır?
A) 1
B) 2
C) 3 √
D) 4
13. Kalansız bir bölme işleminde bölen ile bölümün toplamı 36 dır.Bölen bölümün 3 katından 4 fazladır.Bölünen sayı kaçtır?
A) 264
B) 224
C) 128
D) 64 √
14. Bir bölme işleminde bölünen sayı ile bölen sayının toplamı 36, bölüm 3'tür. Bölünen sayı kaçtır?
A) 24
B) 26
C) 27 √
D) 28
15. n > 672 : 7 ifadesinin doğru olması için n yerine en az kaç olmalıdır?
A) 99
B) 98
C) 97 √
D) 96
16. Bir bölme işleminde bölünen sayı 212, bölüm 10 ve kalan12 olduğuna göre , bölen sayı kaçtır?
A) 18
B) 19
C) 20 √
D) 21
17. 3 YTL'nin içinde kaç tane 25 YKr vardır?
A) 8
B) 10
C) 12 √
D) 16
18. Bir bölme işleminde bölüm 45,bölen 12 ise bölüne kaçtır?
A) 560
B) 72
C) 450
D) 540 √
19. Aşağıdaki bölme işleminde bölen kaçtır? 330/?=15
A) 135
B) 22 √
C) 115
D) 15

ALINTI