1. Ardışık 4 tek doğal sayının toplamı 112 ise üçüncü saının 2 katı kaçtır?
A) 56
B) 58 √
C) 60
D) 62
2. Bir bahçıvan günde 48 kasa elma topluyor. Her kasada 125 elma olduğuna göre bir günde kaç elma toplanmıştır?
A) 4000
B) 5000
C) 6000 √
D) 7000
3. Onur'un 3 adımı 135 cm'dir.evleri ile okul arası 540 m'dir.Onur evinden okula kaç adımda gider?
A) 12
B) 120 √
C) 45
D) 75
4. Hakanların oturduğu sokağın her iki yanına 6 m ara ile 116 ağaç dikiliyor. Hakanların oturduğu sokak kaç metredir?
A) 560
B) 590
C) 690
D) 696 √
5. 132 sayısının 6 katının 3 eksiği kaçtır?
A) 799
B) 789 √
C) 779
D) 769
6. 324 sayısının5 katı ile kendisinin toplamı kaçtır?
A) 1940
B) 1944 √
C) 1946
D) 1948
9. Çevresi 62,8 cm olan dairenin alanı kaç cm2'dir?(Pi :3,14 alınız)
A) 31,4 cm2
B) 62,8 cm2
C) 314 cm2 √
D) 628cm2
10. " 600 X 1010 " işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 60600
B) 6006000
C) 606000 √
D) 660000
11. T+F=17 T-F=3 ise T* F=?
A) 52
B) 68
C) 70 √
D) 72
12. Bir sayının5 fazlasının 2 katının 3 eksiği 53 tür. Bu sayı kaçtır?
A) 21
B) 23 √
C) 27
D) 29
13. çevre uzunluğu 4 cm olan çemberin yarıçapı kaç cm'dir?(Pi:3 alınız)
A) 4/3
B) 2/3 √
C) 4
D) 2
14. Cebimdeki paramın yarısını kumbarama attım. Kalan yarısı ile de Hasan'a tanesi 50 YKrş dan 7 kalem aldım. Cebimdeki para kaç YKrş'dur?
A) 350
B) 500
C) 700 √
D) 850
15. (5x6)xR=150 işleminde R bir doğal sayı yerine yazılmıştır.RxR kaçtır?
A) 9
B) 16
C) 20
D) 25 √
16. Eni 11 cm, boyu eninden 4 cm fazla olan dikdörtgenin çevresi kaç cm'dir?
A) 30
B) 38
C) 52 √
D) 70
20. Bir sınıftaki öğrencilerin tamamı bale veya tiyatro kursuna katılmaktadır.Öğrencilerin 16'sı bale, 32'si tiyatro, 12'si hem bale hem tiyatro kursuna katılmaktadır.Bu sınıfta kaç öğrenci vardır?
A) 34
B) 36 √
C) 38
D) 42
21. 6 katının 36 eksiği 54 olan sayı kaçtır?
A) 24
B) 18
C) 15 √
D) 12
25. 69xA=3105 işleminde A yerine hangi sayı gelmelidir?
A) 45 √
B) 50
C) 30
D) 35
26. Bir bisiklet 6 saatte 102 km yol alırsa 4 saatte kaç km yol alır?
A) 24
B) 51
C) 68 √
D) 128
27. 900 900 909 sayısının okunuşu hangisidir?
A) Doksan milyon dokuz yüz bin dokuzyüz dokuz
B) dokuz yüz milyon dokuz yüz bin dokuz yüz dokuz √
C) doksan milyon doksan bin dokuz yüz dokuz
D) Dokuz yüz milyon doksan bin dokuz yüz dokuz
32. 43/100 ondalık kesrinin virgül kullanılarak yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 0,4
B) 0,43 √
C) 4,03
D) 4,3
34. Bir çuvalda ağırlığı 140gr olan elmalardan 12 tane , ağırlığı 200gram olan armutlardan 13 tane vardır. Bu çuvaldaki toplam ağırlık ne kadardır?
A) 4260
B) 4280 √
C) 4320
D) 4240
35. 5/8 kesrinin 4 ile genişletilmiş biçimi aşağıdakilerden handisidir?
A) 20/8
B) 5/32
C) 20/32 √
D) 5/16
36. Bir manav 600 kavunun önce 4/5'ini sonra geriye kalanın yarısını satmıştır.Manavın kaç kavunu kalmıştır?
A) 60 √
B) 120
C) 300
D) 480
48. 27,08-0,612=? işleminin sonucu kaçtır?
A) 35,692
B) 18,468 √
C) 18,352
D) 16,612
50. Alanı 49 m2 olan karenin bir kenarının uzunluğu kaç m'dir?
A) 5
B) 6
C) 7 √
D) 9
51. 10kilosu 120000kuruş olan elmaların 3kilosu kaç kuruştur?
A) 35000
B) 35500
C) 36000 √
D) 36500
52. Aşağıdakilerden hangisi bir düzgün çokgendir?
A) Kare
B) Eşkenar dörtgen √
C) Dikdörtgen
D) Yamuk
72. iki sayını toplamı 78'dir.Bu sayıları büyüğü küçük olanın üç katından 6 fazladır.Buna göre küçük sayı kaçtır?
A) 60 √
B) 55
C) 65
D) 70
81. 3/5 kesrinin ondalık sayı olarak gösterimi hangisidir?
A) 0,6 √
B) 0,3
C) 0,5
D) 0,9
89. 2/5'i 18 olan sayının 2/3'ü kaçtır?
A) 15
B) 30 √
C) 25
D) 27
90. Milyonlar bölüğü "32" binler bölüğü "25" birler bölüğü "23" olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 322523
B) 32025023 √
C) 3202523
D) 32025230
92. Bir kutuda 2300 çivi vardır.Aynısından 30 kutuda kaç çivi vardır?
A) 6 900
B) 6 900000
C) 69 000 √
D) 690
93. 1/2 X 0,5 = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2,25 √
B) 2,5
C) 1
D) 0
94. 320 nin 12 katı ile 1,5 katının toplamı kaçtır?
A) 4320 √
B) 4500
C) 2400
D) 5300
95. 1:5 = ? işleminin sonucu kaçtır?
A) 0,2 √
B) 0,5
C) 2
D) 5


ALINTI