1. İki bin iki + iki bin on iki = ?
A) 2024
B) 2124
C) 4014 √
D) 4024
2. 1 den 15 e kadar doğal sayıların toplamı kaçtır?
A) 110
B) 117
C) 119
D) 120 √
3. A+9=14 B+A=13 C+B=15 D+C=13 A,B,C ve D bir rakamdır. Yukarıdaki eşitliklere göre A+B+C+D kaçtır?
A) 24
B) 25
C) 26 √
D) 27
4. Beş doğal sayının toplamı 3516'dır. Sayıların her birinden 16 azaltılırsa yeni toplam kaç olur?
A) 3500
B) 3484
C) 3436 √
D) 3481
5. Bir giyim mağazası indirim yaparak her ürünü yarı fiyatına satıyor. Zülal Berra, önceki fiyatı 30 YTL olan gömleklerden 3 tane almak istiyor. Zülal Berra kaç YTL ödemelidir?
A) 42
B) 45 √
C) 48
D) 55
6. ( 0,0765 +32) + 0,0123 =?
A) 32,0888 √
B) 0,08888
C) 23,888
D) 32,765
7. sayı değerleri toplamı 5 olan iki basamaklı en büyük sayı ile en küçük sayının toplamı kaçtır?
A) 32
B) 64 √
C) 66
D) 80
8. İki doğal sayının toplamı 702 farkı 548 ise büyük sayı kaçtır?
A) 77
B) 625 √
C) 76
D) 624
9. 55 524 515 sayısındaki beş rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır?
A) 55 555
B) 55 000 000
C) 55 500 505 √
D) 25
10. Rakamları birbirinden farklı, üç basamaklı üç farklı doğal sayını toplamı 2238 dir. Buna göre bu sayılardan en küçüğü en az kaç olabilir?
A) 129
B) 212
C) 214
D) 265 √
11. ABC+ABC+ABC=2115 eşitliğine göre A+B+C kaçtır?
A) 9
B) 11
C) 12 √
D) 13
12. 11 ile 89 arasında kaç tek doğal sayı vardır?
A) 38 √
B) 78
C) 77
D) 39
13. 735 264 104 sayısının milyonlar bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı, birler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamının kaç katıdır?
A) 3 √
B) 4
C) 5
D) 6
14. 1'den 15'e kadar olan (1 ve 15 dahil) ardışık doğal sayıların toplamı kaçtır?
A) 120 √
B) 125
C) 130
D) 135
15. 23 305 130 doğal sayısında tekrar eden rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır?
A) 3 030 030
B) 3 300 030 √
C) 3 000 300
D) 3 300 300
16. 8 008 008 doğal syısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) sekiz milyon seksen sekiz
B) sekiz milyon seksen bin sekiz
C) sekiz milyon sekiz bin
D) sekiz milyon sekiz bin sekiz √
17. 17A+BBA+CBA=1394 Yandaki toplama işleminde A+B+C=?
A) 18
B) 19 √
C) 20
D) 22
18. Dört basamaklı en büyük sayı ile bir basamaklı en büyük sayının toplamı kaçtır?
A) 10.000
B) 9.990
C) 10.008 √
D) 10.098
19. 700 000 + 20 000+ 800 + 50 + 1 şeklinde çözümlenen doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 70 200 851
B) 7 200 851
C) 725 510
D) 720 851 √
20. 1'den 14'e kadar olan doğal sayıların toplamı kaç eder?
A) 85
B) 95 √
C) 101
D) 105
21. Mesut doğduğunda annesi 35 yaşındaydı.Mesut şimdi 16 yaşında olduğuna göre,Mesut ile annesinin yaşları toplamı kaçtır?
A) 51
B) 47
C) 61
D) 67 √
22. ABBD-618=3042 işleminde ABBD sayısı kaçtır?
A) 3660 √
B) 3650
C) 3560
D) 3628
23. Boşken 8 108 kg gelen kamyona 10 999 kg soğan 8 890 kg mısır yükleniyor. Kamyonun toplam ağırlığı kaç kg olmuştur?
A) 28 889
B) 27 997 √
C) 28 000
D) 27 990
24. 3/5+7/10= işleminin sonu kaçtır?
A) 10/15
B) 13/20
C) 10/10
D) 1 tam3/10 √
25. A+27+55+11=498 işleminde A kaçtır?
A) 98
B) 300
C) 405 √
D) 420

ALINTI