1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) 0,8g= 80cg
B) 0,08dg= 0,08cg
C) 0,08kental=8 kg
D) 0,008 ton= 80 kg √
2. Metresi 30 000 000 TL olan bir kumaşın 80 cm si kaç liradır?
A) 24 000 000 √
B) 23 000 000
C) 22 000 000
D) 21 000 000
3. 0,75 in kesir sayısı olarak karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3/400
B) 3/80
C) 3/40
D) 3/4 √
4. Aşağıdaki sıralamardan hangisi doğrudur?
A) 0,025<0,5<2,05<2,25 √
B) 0,025<2,25<2,05<0,5
C) 0,5<0,25<2,05<2,25
D) 2,05<2,25<0,025<0,5
5. 91 sayısının 8/7 sinin 10 fazlası kaçtır?
A) 114 √
B) 104
C) 84
D) 64
6. Bir satıcı 300 metrelik kumaşın önce 7/10 unu sonra geriye kalanın 4/9 unu satmıştır,geriye kaç mtre kumaş kalmıştır?
A) 30
B) 40
C) 50 √
D) 90
7. 8/13 sayısı hangi sayıya bölünürse 16/5 sayısı elde edilir?
A) 5/26 √
B) 2/13
C) 1/3
D) 1/26
8. 3 katı 270 alan sayının, 8/10’i kaç olur?
A) 65
B) 72 √
C) 75
D) 82
9. 0,023 +0,0023 = ?
A) 0,0026
B) 0;0046
C) 0,0256 √
D) 0,256
10. Aşağıdakilerden hangisi en büyüktür?
A) 0,003
B) 0,200 √
C) 0,095
D) 0,099
11. 4,8,2,6 rakamlarını birer kez kullanarak 4 ten büyük en küçük 4 basamaklı ondalık sayı hangisidir?
A) 4,826
B) 4,286
C) 4,268 √
D) 4,628
12. 0,2,3,4 rakamları kullanılarak yazılabilecek 2'den büyük en küçük ondalık kesir kaçtır?
A) 2,304
B) 2,034 √
C) 2,403
D) 2,043
13. Aşağıdaki sayılardan hangisinin yüzde birler basamağında 4 vardır?
A) 2,14 √
B) 1,42
C) 4,21
D) 5,004
14. Aşağıda verilen ondalık kesir sayılarından hangisinin yüzde birler basamağındaki rakamın sayı değeri en büyüktür ?
A) 58.569
B) 199,253
C) 14,19 √
D) 91,128
15. 0,07 ondalık kesrinin % sembolü ile gösterilişi hangisidir?
A) %7 √
B) %0,7
C) %00,7
D) %70
16. 242,425 ondalık kesirlerindeki 4 rakamlarının basamak değerleri çarpımı kaçtır?
A) 0,16
B) 160
C) 16 √
D) 60
17. Aklımdaki sayıyı 1/3’i ve 1/6’i kadar sayı ekledim. Bulduğum sayı 27 oldu. Aklımdaki sayı kaçtır?
A) 20
B) 18 √
C) 16
D) 15
18. 0,12X1,2 = ?
A) 1,144
B) 0,144 √
C) 0,44
D) 1,44
19. 0,111 sayısını aşağıdakilerden hangisi 1 e tamamlar?
A) 0,999
B) 0,899
C) 0,889 √
D) 0,988
20. İki yüz tam binde iki ondalık kesri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 200,02
B) 200,002 √
C) 200,2
D) 200,0002
21. Aşağıdaki sayıların hangisi diğerlerinden daha küçüktür?
A) 0,022
B) 0,02 √
C) 0,2
D) 0,22
22. 756,079 ondalık kesrinin ondabirler basamağındaki rakam hangisidir?
A) 7
B) 0 √
C) 9
D) 79
23. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?
A) 44,292 > 44,97 √
B) 33,026 > 33,0038
C) 20,04 > 20,025
D) 4,024 > 4,002
24. 2,50:5=?
A) 5
B) 50
C) 0,5 √
D) 0,05
25. 2,978+0,19 işleminin sonucu kaçtır?
A) 2,058
B) 2,158
C) 3,168 √
D) 3,268
26. 0,329 sayısını 1'e tamamlamak için hangi sayı ile toplamalıyız?
A) 0,671
B) 0,670
C) 0,660
D) 0,600 √
27. 4,8 ondalık kesrinden küçük en büyük doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 5
B) 4 √
C) 3
D) 1
28. 7, 6, 5 ve 4 rakamlarını birer kez kullanarak oluşturulabilecek virgülden sonra üç basamağı bulunan en büyük ondalık kesir kaçtır?
A) 5,476
B) 5,764
C) 6,754
D) 7,654 √
29. Evimize 18 metre perdelik kumaş aldık. Bu kumaşın 14,035 metresini kullandık geriye kaç metre kumaş kaldı?
A) 4,95
B) 3,965 √
C) 3,065
D) 3,165
30. Bir adımı 0,45 metre olan bir kişi kare biçimindeki bir tarlanın kenarını 100 adımda yürüyebilmiştir tarlanın çevresi kaç metredir?
A) 120
B) 53,50
C) 180 √
D) 220
31. 0,25x0,25x0x25 =? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 25
B) 2,55
C) 1 √
D) 12
32. Günde 3 bardak süt içen ( bir bardak süt 200 ml ) Ali,bir haftada kaç litre süt içer?
A) 4200 litre
B) 4,2 litre √
C) 4 litre
D) 20 litre
33. Bir kenarı 7,5 cm olan bir eşkenar üçgenin çevresi kaç cm dir?
A) 22,5 √
B) 25 cm
C) 17 cm
D) 19,5 cm
34. 47,52 sayısında aşağıdaki basamaklardan hangisi yoktur?
A) yüzler √
B) onda birler
C) birler
D) yüzde birler
35. 7/14 kesrine denk olan kesir hangisidir?
A) 14/28 √
B) 21/30
C) 24/42
D) 7/28
36. 9,009-0,99 işleminin sonucu kaçtır?
A) 0,09
B) 1,98
C) 8,19
D) 8,019 √
37. Aşağıdaki ondalık kesir sayılarından en büyüğü hangisidir?
A) 0,801
B) 0,811
C) 0,82 √
D) 0,807
38. 120 bilyenin 11/20 'i kaç bilyedir?
A) 32
B) 6
C) 66 √
D) 45
39. 24-24,06 sayısı hangisine eşittir?
A) 24+6/100 √
B) 24+6/10
C) 2+4/10+6/10
D) 24+6/1000
40. 25 Hangisi 4/7 kesrine denk değildir?
A) 16/28
B) 28/49
C) 32/70 √
D) 52/91
41. 26- Aşağıdakikilerden hangisi en büyüktür?
A) 43,032
B) 43,056
C) 43,098
D) 43,1 √
42. 27-Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) 4/5 denktir12/20
B) 5/6 denktir 10/18
C) 3/5 denktir 21/35 √
D) 2/7 denktir 18/56