1. Aşağıdakilerden hangisi paralelkenarın açı özellklerinden biridir?
A) açı ölçüleri toplamı 360 dercedir. √
B) bütün açılarının ölçüleri eşittir.
C) açı ölçüleri toplamı 180 derecedir.
D) karşılıklı açılarının ölçüleri eşit değildir.
2. Dikdörtgen ve üçgenin köşe sayıları farkı kaçtır?
A) 1 √
B) 2
C) 3
D) 4
3. Aşağıdakilerden hangisini kenarı yoktur?
A) kare
B) dikdörtgen
C) daire √
D) düzgün beşgen
4. Çevresinin uzunluğu 75 cm olan düzgün beşgenin bir kenar uzunluğu kaç cm'dir?
A) 10
B) 12
C) 15 √
D) 17
5. Hangi çokgenin çevre uzunluğunun bilinmesi kenar uzunluklarını bulmak için yeterli olmaz?
A) Dikdörtgen √
B) Düzgün altıgen
C) Düzgün beşgen
D) Kare
6. Hangi çokgenin çevre uzunluğunun bilinmesi kenar uzunluklarını bulmak için yeterli olmaz?
A) Dikdörtgen √
B) Düzgün altıgen
C) Düzgün beşgen
D) Kare
7. Atatürk ilkelerinden hangisi din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını sağlamıştır?
A) Milliyetçilik
B) Devletçilik
C) Laiklik √
D) Halkçılık
8. yandaki sayılar arasında bir ilişki vardır.buna göre ? olan yere hangi sayı gelmelidir? 3------11 4------18 5------27 6------?
A) 42
B) 39
C) 38 √
D) 40
9. Çevresi 45 cm olan düzgün beşgenin bir kenarının uzunluğu kaç cm olur?
A) 8 √
B) 9
C) 6
D) 7
10. Aaşğıdakilerden hangisi düzgün çokgen değildir?
A) Eşkenar üçgen
B) Düzgün beşgen
C) Düzgün altıgen
D) İkizkenar üçgen √
11. Kenar uzunluğunun 3/4'ü 9 dm olan düzgün beşgen şeklindeki masa örtüsünün çevresi kaç dm'dir?
A) 60 √
B) 56
C) 52
D) 48
12. Düzgün altıgen şeklindeki bir tarlanın çevresine 3 sıra dikenli tel çekilecektir. 1080 m tel kullanıldığına göre tarlanın bir kenar uzunluğu kaç cm dir?
A) 60 √
B) 56
C) 48
D) 36
13. Bir kenar uzunluğu 25 cm olan düzgün altıgenin çevresi kaç metre eder?
A) 150
B) 15
C) 1,5 √
D) 1,2
14. Bir kenar uzunluğu 36 cm olan bir kareyle düzgün altıgenin çevreleri eşittir.Buna göre düzgün altıgenin bir kenar uzunluğu kaç cm'dir?
A) 24 √
B) 22
C) 20
D) 18
15. Düzgün altıgen şeklindeki bir tarlanın çevresine 3 sıra dikenli tel çekilecektir.1080 m tel kullanıldığına göre tarlanın bir kenar uzunluğu kaç m'dir?
A) 60 √
B) 56
C) 48
D) 36
16. Aşağıdakilerden hangisi düzgün çokgen değildir?
A) Eşkenar üçgen
B) Düzgün beşgen
C) Düzgün altıgen
D) İkizkenar üçgen √
17. Kenar uzunlukları ve açıları eşit olan çokgenlere ne denir?
A) dikdörtgen
B) üçgen
C) düzgün çokgen √
D) çember
18. Düzgün beşgenin iç açıları toplamı kaç derecedir?
A) 180
B) 540 √
C) 360
D) 720
19. Düzgün altıgenin bir iç açısının ölçüsü kaç derecedir?
A) 90
B) 180
C) 360
D) 120 √
20. Aşağıdakilerden hangisi paralelkenar özelliği taşımaz?
A) Eşkenar dörtgen
B) Kare
C) Yamuk √
D) Dikdörtgen
21. 8-Hangisi düzgün çokgen değildir?
A) eşkenar üçgen
B) kare
C) düzgün beşgen
D) paralel kenar √
22. 9-ABCD bir paralel kenar ve Daçısı 120 derece ise A kaçtır?
A) 120
B) 60 √
C) 80
D) 40
23. 1-Çeyrek çember kaç derecelik yaydır?
A) 180
B) 90 √
C) 45
D) 30
24. Aşağıdakilerden hangisi yamuğun ortak özelliklerinden birisidir?
A) Bütün kenar uzunlukları eşittir.
B) karşılıklı kenar uzunlukları eşittir.
C) Düzgün çokgendir.
D) Karşılıklı kenar çiftlerinden en az biri paralel doğru parçalarından oluşur√
25. Açıları ve kenar uzunlukları eşit olan çokgenlere ne denir?
A) Üçgen
B) Düzgün çokgen √
C) Dikdörtgen
D) Altıgen
26. Aşağıdaki çokgenlerden hangisi dörtgenler grubunda yer almaz? A) Paralelkenar
B) Kare
C) Yamuk
D) Altıgen √