1-)Aşağıdaki kişi adlarından hangisi küçük ünlü uyumuna aykırıdır?

A-)Umay B-)Kahraman C-)İpek D-)Davut

2-)Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde sert ünsüz yumuşaması vardır?

A-)aşağıdaki B-)saçlarını C-)yakalığını D-)öğrenciyi

3-)Aşağıdaki sözcüklerden hangisine ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde kaynaştırma harfi alır?

A-)arkadaş B-)bayrak C-)haber D-)Türkçe

4-)Aşağıdaki sözcüklerden hangisi çekim eki almamıştır?

A-)çizgisiz B-)sokakta C-)kırları D-)benim

5-)Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır?

A-)sevgisiz B-)köylüler C-)okuyorsun D-)evimizde

6-)”Kalemlik-silgi”sözcüklerin her ikisi de aşağıdakilerden hangisine uygundur?

A-)çoğul ad-türemiş ad-tür adı B-)birleşik ad-tür adı-tekil ad
C-)türemiş ad-tekil ad- tür adı D-)basit ad- çoğul ad-özel ad
7-)Aşağıdaki dizelerden hangisinde topluluk adı vardır?

A-)Tanrın ne olur ömür boyu,
B-)Kaval çalsın türkü söylesin çobanlarımız
C-)Hora tepsin halay çeksin sürüler
D-)Sevinçle meleşsin kuzularımız

8-)Bacalar tüter evlerde
Gönül ilkbaharı özler
Rüya görür alevlerde
Sobalara dalan gözler
Dörtlükte kaç tane çoğul adı vardır?

A-)3 B-)4 C-)5 D-)6

9-)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirme sıfatı (ön adı) vardır?

A-)Tarihimiz anlı şanlı zaferlerle doludur.
B-)Kışın her taraf bembeyaz oldu.
C-)Orhan’ın kırmızılı çizgili gömleği vardı.
D-)Çeşmenin suyu şırıl şırıl akıyordu.

10-)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir (adıl)vardır?

A-)En çok okunan,bu kitap oldu.
B-.)Şunun fiyatı ne kadar?
C-)O çocuk en çok elmayı sever.
D-)Şu evler her taraftan güneş alıyor.