1. * Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) A- Sınıfımızda ki değişikliği gördün mü?
B) B- Dışarıdaki kalabalık gittikçe artıyor. √
C) C- Benim kalemim kaybolmuş, senin ki yanında mı?
D) D- Dün akşamki filmide izlemiştim.
2. arkadaşımdır – Mert – en – sevdiğim Yukarıdaki sözcükleri hangi sırada dizersek düzgün bir tümce olur?
A) Mert arkadaşımdır en sevdiğim.
B) En sevdiğim arkadaşımdır Mert
C) Mert, en sevdiğim arkadaşımdır √
D) Arkadaşımdır mert en sevdiğim.
3. ''küçük''kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut bir varlığı nitelemektedir ?
A) Artık küçük düşünme zamanı geçti.
B) Küçük kulübesinde mutluluk içinde yaşıyordu ? √
C) Küçük mutluluklarla yetinmedi ?
D) Küçük dünyasında büyük fikirler vardı ?
4. Aşağıdakilerden hangisi, ünlü harfler için söylenemez?
A) Tek başlarına söylenebilirler.
B) Türkçe kelimelerde, iki ünlü harf yanyana gelmez.
C) Ünsüz harflerin okunmalarını sağlarlar.
D) Ağzımızdan engele uğrayarak çıkarlar. √
5. * “-da” eki, bu şekliyle, aşağıdaki kelimelerden hangisinin sonuna getirilebilir?
A) Uşak
B) Sınıf
C) Kulvar √
D) Yokuş
6. * Aşağıdaki dizelerin hangisinde ikileme vardır?
A) Yürüdü yoruldu, yürüdü bayıldı
B) Tertemiz örtüyü görünce çok hoşuna gitti.
C) Koşa koşa okula gittim. √
D) Uzun elbiseyi giyince, çok uzun göründü.
7. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, “bir işi beceren, bir şeyden gereği gibi faydalanabilen” anlamına gelir?
A) Eğik boynu kılıç kesmez.
B) Bir koltuğa iki karpuz sığmaz.
C) At binenin, kılıç kuşananındır. √
D) Ummadığın taş, baş yarar.
8. * Aşağıdaki atasözlerinden anlamca farklı olan hangisidir?
A) Besle kargayı, oysun gözünü.
B) Dilenciye bir hıyar vermişler, eğri diye beğenmemiş.
C) Yemi burda yer, yumurtayı başka yerde yumurtlar
D) Bal tutan parmağını yalar. √
9. * Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bir işin sebebi ve sonucu beraberce bulunmaktadır?
A) Yarım saattir bekliyorum, hâlâ kimse gelmedi.
B) Basketbolu çok seviyor, fakat boyu kısa
C) Onu kimse sevmiyor, çünkü hep yalan söylüyor. √
D) Haber yolladım, hemen geldi.
10. Sözünü bilen kişinin, Yüzünü ak ede bir söz. Sözünü pişirip diyenin, İşini sağede bir söz. * Aşağıdaki atasözlerinden hangisi şiirde anlatılanlara uygundur?
A) Söz sözü açar, söz de tabakayı açar.
B) Söz var iş bitirir, söz var baş yitirir. √
C) Söylemesi kolay, yapması güçtür.
D) Söyleyenden olma, diyenden ol.
11. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi çekim eki almamıştır?
A) Yurdum
B) Evim
C) Seçim √
D) Kapım
12. Aşağıdaki cümlelelrin hangisinde “-mi” ekinin yazımı yanlıştır?
A) Sınavı kazandı mı kazanamadı mı bilmiyorum.
B) Onun arabası var, güzel mi güzel.
C) Baban, bu arabayımı satın aldı? √
D) Seni, bu dersaneye o mu getirdi?
13. * Hangi cümlede, karşılıklı yapılan bir işten bahsedilmektedir?
A) A- Onunla bulutlu bir sonbahar akşamı tanışmıştık. √
B) B- Onun gittiği yerlere ben gidemem
C) C- Ben ne kadar erken gitsem o, oradadır.
D) D- Hendeğin kenarına ateşlerini yaktılar.
14. Aşağıdaki sözcüklerin sonuna ünlü getirilirse hangisinin son harfi değişmez?
A) Saçak
B) Bağ √
C) Çorap
D) Kitap
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama yoktur ?
A) ezberinden şiir okudu.
B) kitabını bana uzattı. √
C) kirlenen üstünü temizledi.
D) Geniş ovayı seyretti.
16. "dağ "kelimesini en güzel hangi kelime niteler?
A) karlı √
B) kışlı
C) soğuklu
D) yağmur
17. Okula giderken yolda ……............... ile karşılaştım. Yandaki tümceyi tamamlamak için noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) kedi √
B) banka
C) banka
D) ağaç
18. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi çekim eki almamıştır?
A) Yurdum
B) Seçim √
C) Evim
D) Kapım
19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması vardır?
A) Akşam Ali bize geldi.
B) Sınıfta sekiz öğrenci vardı. √
C) Sorduğu soruyu anlamadım.
D) Bazıları okumayı sevmez.
20. " Bir bardak suyu yere döktü." cümlesindeki "suyu" sözcüğündeki ses olayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) hece düşmesi
B) ünsüz yumuşaması
C) ünsüz sertleşmesi
D) kaynaştırma √
21. Hangi cümlede "mi" farklı anlamda kullanılmıştır?
A) O bu resmi gördü mü? √
B) O buraya geldi mi bayram olur.
C) Zil çaldı mı içeri girer.
D) Yemeği pişirdi mi ocağı kapat.
22. "Boş boş oturmayı hiç sevmem..............her zaman yanımda kitap taşımayı alışkanlık haline getirmişimdir."cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) asla
B) bu yüzden √
C) bazen
D) çünkü
23. Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir duygu bildirir?
A) Yarın hacva yağmurlu geçecek.
B) Kış mevsimi bana kimsesiz ve aç zavallı çocukları hatırlatır. √
C) Ahmet Bey kitabını verir misin?
D) Öğrenciler hzla buradan geçtiler.
24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış yazılmış kelime vardır?
A) Çenberimde gül oya,gülmedim doya doya. √
B) Kumbaramı doldurdum.
C) Kitapçıdan karton aldım.
D) Cumhurbaşkanının adı nedir?
25. Aşağıdaki deyimlerle anlamca üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır?
A) eli bol
B) eli açık
C) eli geniş
D) eli kulağında √
26. Aşağıdakilerden hangisi bir cümle olamaz?
A) Gidiyor.
B) Oynasana.
C) yardım
D) Oturunuz. √
27. "Hava" sözcüğü, hangi cümlede mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
A) Delikanlının havasından yanına varılmıyor √
B) Her inişin bir çıkışı vardır
C) Doluya koydum olmadı, boşa koydum dolmadı
D) Az veren candan,çok veren maldan
28. "acele,gel ,Ayşegül,çok, buraya" kelimeleri anlamlı kurallı bir cümle haline getirildiğinde baştan beşinci kelime hangisi olur?
A) buraya
B) gel √
C) cok
D) acele
29. Aşağıdaki cümlelerden hangisi kişisel görüş ifade eden bir cümledir?
A) Yurdumuzum üç tarafı denizlerle çevrilidir
B) Mersin'in portakali, Finike'nin portakalından daha güzel olur √
C) Türkiye,iki kıt'ayı birbirine bağlayan coğrafi konuma sahiptir
D) Uludağ,ülkemizdeki turizm merkezlerinden biridir
30. "kıyı" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisiinde "Ekmeğin kıyısından azıcık kopardım."cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?
A) Evin kıyısına bucağına baktım ama bulamadım
B) Karadeniz Bölgesi'nde dağlar kıyıya paralel uzanır
C) Kıyıda köşede ne varsa hepsini getirdim
D) Pidenin kıyısından azıcık alacağım,dedi ama yarısını yedi √
31. Hangi cümlede ikileme vardır?
A) Onlar, konuyu uzun uzun tartıştılar. √
B) Onun, temiz ve bakımlı bir evi var.
C) Büyük bir sevinçle eve koştu.
D) Senin kitabın bende kalmış.
32. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi görülüyor?
A) -kaşlı
B) -kulağıma
C) -alnım √
D) -serili
33. "doymamak" kelimesi hangi seçenekte temel anlamıyla kullanılmamıştır?
A) Yemek azdı doymadım.
B) Çikolata yemeye doyamadım.
C) Bu güzelim sofrada karnım doymadı.
D) Oğluma doymadan askere gitti. √
34. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş anlamlısı yoktur?
A) siyah
B) kırmızı
C) yaz √
D) sonbahar
35. Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi arasında sebep sonuç ilişkisi kurulamaz?
A) açlık - yemek - tokluk
B) savaş - antlaşma - barış
C) hırsız - çalma - hapishane
D) insan - konuşma - uyku √
36. "Tatlı" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut anlamıyla kullanılmıştır?
A) Tatlı tatlı annesine baktı
B) Kardeşim tatlı bir elma istedi √
C) Komşunun çok tatlı bir bebeği var
D) Tatlı uykusundan korkuyla uyandı
37. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi beş duyu organımızdan herhangi biriylr algılanamaz?
A) üzüntü √
B) ses
C) bulut
D) gökkuşağı
38. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru işareti(?) yanlış kullanılmştır?
A) Elindeki gazeteyi yeni mi aldın?
B) Baban Samsun'dan ne zaman gelecek?
C) karşıya geçmeli miyim bilmiyorum? √
D) Roman okumayı severmisin?
39. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna ünlem işareti konulmaz?
A) Dur yolcu
B) Nasılda düşünmeden konuşuyor
C) Bu ayaklarla oraya nasıl varabilirki
D) Ne zaman göreceksi kardeşlerini √
40. Aşağıdaki tarihlerden hangisinin yazılışı yanliştır?
A) 29 ekim 1924
B) 26.05.1453
C) 29 Ekim 1980
D) 12.X 1789 √
41. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur?
A) Onu adam yerine koymuyorlar
B) Sonunda ona çok ağır konuştum
C) Marangoz "Bu ağaçtan kapı olmaz." dedi √
D) İçeriye şöyle bir göz attım
42. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "benzerlik" anlamı yoktur?
A) O kıyafetin aynısını arkadaşımda gördüm
B) Bir tavşan kadar ürkekti
C) BAna olan davranışları bir arkadaş gibiydi
D) Dün gece eve çok geç gelmiş √
43. Aşağıdakilerden hangisi eş sesli (sesteş) kelimedir?
A) bel √
B) boş
C) bey
D) buz
44. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi çekim eki almamıştır?
A) Yurdum
B) Evim
C) Seçim √
D) Kapım
45. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi görülür?
A) kaşlı
B) kulağıma
C) alnım √
D) serili
46. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde söyleyenin duygusuda söz konusudur?
A) Canım topraklar susuzluktan kavruldu
B) Bütün seyirciler onu ayakta alkışladılar
C) Çocuğa dönüp "zavallı" diye seslendi √
D) Denizin sesi uzaktan duyuluyordu
47. (1) Evimiz bir bahçenin içindedir. (2)Bahçemizin kenarından küçük bir dere akar. (3)Yaz tatilinde günlerim bahçe ile dere arasında geçer. (4)Orada vakit geçirmekten çok mutlu olurum. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazar öznel yargı kullanmıştır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4 √
48. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazar öznel yargı kullanmıştır?
A) Arkadaşımla kitap okuma yarışması yaptık
B) Hayatımda okuduğum en güzel kitaptı √
C) En son okuduğum bir macera kitabıydı
D) Bir haftada tam dört kitap okudum
49. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur.
A) iz √
B) at
C) dal
D) zar
50. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecazlı bir anlatım yoktur?_
A) Artık o tatlı günlerimiz çok geride kaldı.
B) Tepeler dağlara yaslanmış uyuyor.
C) Güneş'in ilk ışıkları ormanı aydınlattı. √
D) Ağır sözleri kalbimi kırdı.
51. "Türkiyede üretilen pamuğun çoğu Adanada yetişir" cümlesinde kaç yerde kesme işareti kullanmak gerekir?
A) 3
B) 1
C) 2 √
D) 4
52. Avuç güzel,kına güzel! Bana güzel,sanagüzel! Yavrusunu kucaklamış Ana güzel,ana güzel Yukarıdaki dörtlükte güzelliğinden bahsedilmeyen nedir?
A) yavru √
B) avuç
C) ana
D) kına
53. Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi cümlenin sonuna konmaz? A) ünlem
B) soru işareti
C) nokta
D) virgül √