1. I dayanışma II gönüllülük III yardımlaşma IV Çıkar sağlama Yukarıdakilerden hangileri sivil toplum kuruluşlarının temellerindendir?
A) I ve II
B) II ve III
C) I,II ve III
D) I,II,III ve IV √
2. I dayanışma II gönüllülük III yardımlaşma IV Çıkar sağlama Yukarıdakilerden hangileri sivil toplum kuruluşlarının temellerindendir?
A) I ve II
B) II ve III
C) I,II ve III
D) I,II,III ve IV √
3. .Bireylerin , grupların ve kurumların birbirleriyle ilişki içinde olmalarına sosyal etkileşim denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir sosyal etkileşimdir?
A) Devletin sivil toplum örgütlerini teşvik etmesi .
B) Gönüllü bir kişinin yardım derneği kurmak istemesi .
C)Okulun çevreyi ağaçlandırmak için çevre örgütlerinden yadım istemesi √
D) Belediye başkanın halka faaliyetlerini anlatması.
4. Sivil toplum örgütleri , demokratik toplum düzeninde çok değişik amaçlarla oluşturulan örgütlerdir. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütü değildir.
A) TEMA Vakfı
B) Sokak Çocuklarını Koruma Vakfı
C) Okul Koruma Derneği
D) Maliye Bakanlığı √
5. 1.Kaymakamlık 2.Tema 3.Çevko Hangisi gönüllü insanlar tarfından oluşturulmuş bir sosyal örgüt değildir?
A) 1 ve 2
B) 3
C) 1 √
D) 1,2 ve 3
6. Hangisi resmi kurum değildir?
A) Okullar
B) Hastaneler
C) Dernekler √
D) Mahkemeler
7. Erozyonla mücadeleyi amaç edinen sivil toplum kuruluşu hangisidir?
A) Orman Bakanlığı
B) Tema Vakfı √
C) Tarım Bakanlığı
D) Çağdaş Eğitim Vakfı
8. Bir gazete haberinde Türk Kızılay’ın Asya’daki bir felakete yardım yaptığı haberini okudunuz. Buna göre; Kızılay niçin Asya kıtasında bir bölgeye yardım etmiş olabilir ?
A) O ülkeyi etkilemek.
B) . İnsanlara ülkemizi tanıtmak
C) Yardımlaşma ve dayanışmayı geliştirmek. √
D) Her devletin yapmadığını yapmak.
9. Hangisi sosyal bir örgüt değildir?
A) Kızılay
B) Dernekler
C) Eğitim Gönüllüleri
D) Okullar √
10. Aşağıdaki kurumlardan hangisi toplumun güvenliğini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur?
A) Üniversiteler
B) Milli Eğitim Bakanlığı
C) Emniyet Müdürlüğü √
D) Belediyeler
11. Türkiye’de eğitimden sorumlu olan bakanlığın adı nedir?
A) Adalet Bakanlığı
B) Sanayi Bakanlığı
C) Milli Eğitim Bakanlığı √
D) Maliye Bakanlığı
12. Aşağıdakilerden hangisi toplumun temel ihtiyaçları arasında sayılamaz?
A) Eğitim
B) Sağlık
C) Seyahat √
D) Güvenlik
13. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütlerinin özelliklerinden değildir?
A) Gönüllü bireylerden oluşur.
B) Genellikle yardım amaçlı kuruluşlardır.
C) Devlet kurumlarının yerini alırlar. √
D) İnsanların hak ve hürriyetlerini korumak için de kurulurlar.
14. Aşağıdakilerden hangisi toplumun bazı ihtiyaçlarını karşılamak, haklarını korumak amacıyla gönüllü kişiler tarafından oluşturulmuş olan kuruluşlardandır?
A) Devlet okulları
B) Sivil toplum örgütleri √
C) Şirketler
D) Fabrikalar
15. Bir Toplumda,sivil toplum örgütlerinin çok sayıda kurulmuş olması aşağıdakilerden öncelikle hangisinin geişmiş olduğunun göstergesidir?
A) turizmin
B) sanayileşmenin
C) ekonominin
D) demokrasinin √
16. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde doğayı ve çevreyi korumak amacıyla oluşturulmuş sivil toplum örgütlerinden biridir?
A) AKUT
B) TSE
C) KIZILAY
D) TEMA √
17. Toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuş resmi ve sivil toplum kuruluşları vardır.Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarından biri değildir?
A) Kızılay
B) Yeşilay
C) TEK √
D) ÇEVKO
18. Bireylerin,grupların ve kurumların birbirleriyle ilişki içinde olmasına ne denir?
A) Sosyal etkileşim √
B) Sosyal Örgüt
C) Kurum
D) Sivil toplum kuruluşu
19. Serbest meslek sahiplerinin haklarını korumak için kurulan sivil toplum kuruluşu hangisidir?
A) Vakıf
B) Dernek
C) Sendika
D) Oda √
20. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının özelliklerinden değildir?
A) Yaptıkları çalışmalar yasaldır
B) Devletten tümü ile bağımsızdırlar √
C) Gönüllü insanlar tarafından kurulur
D) Devletin belirlediği kanunlara uygundur
21. İnsanların gönüllü olarak çalıştıkları kurumlar da vardır. Buna göre,aşağıdakilerden hangisi gönüllüler tarafından oluşturulan bir kurum değildir?
A) Tüketicileri Bilinçlendirme Derneği
B) Hayvanları Koruma Derneği
C) Sağlık Ocağı √
D) Kızılay Derneği
22. Resmi veya sivil bütün kurumlar ............göre kurulur ve işletilir. Yukarıdaki cümleyi hangi sözcükle tamamlamalıyız?
A) Yasalara √
B) Geleneklere
C) Göreneklere
D) İsteğe
23. İnsanlar aşağıdaki durumların hangisinde sosyal etkileşimde bulunamazlar?
A) Bir arkadaş grubu içinde iken
B) Bir kurumda çalışırken
C) Sosyal örgütlerin faaliyetlerine katılırken
D) Ders çalışırken √
24. “Kişilerin ,grupların ve kurumların ilişki içinde olmasıdır.” Bu tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Bireysel etkileşim
B) Soysal etkileşim √
C) kurum
D) iletişim

25. Deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerden zarar görenlere yardım etmek amacıyla kurulmuş kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bakanlıklar
B) Sendika
C) Kızılay √
D) Belediyeler
26. Sivil toplum kuruluşlarının tümü aşağıdakilerden hangisine uyumlu olmak zorundadır?
A) Kendi isteklerini
B) Kanunlara √
C) Bakanlığa
D) Partilere
27. Sosyal kurumlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Fakirlere giyecek yardımı yaparlar
B) Kızılay doğal afetlerde halka yardım eder
C) Dernekler ve vakıflar devlet tarafında oluşturulur √
D) Öğrencilere yardım ederler

ALINTI